Flytta Till Ett Äldreboende: Så här vet du när det är dags


En flytt till ett äldreboende är ofta ett stort, svårt och hjärtskärande beslut för närstående som också är vårdgivare. Skuldkänslor, löften gjorda och känslor av svek gör det ännu svårare.

Och just eftersom det är så många känslor involverade, kan det vara tufft att veta när en flytt egentligen är nödvändig - särskilt om du försöker skjuta på beslutet så länge som möjligt.

Ibland kan det dock vara både otryggt och omöjligt att fortsätta vårda en person i hemmet.

För att göra ditt beslut lite enklare, delar vi med oss av 5 saker som talar om för dig att det är dags att flytta din senior till ett äldreboende.

5 sätt att veta när det är dags för en flytt till ett äldreboende

1. Din senior har ett aggressivt beteende Vissa äldre vuxna, ofta de med en demensdiagnos, kan agera aggressivt eller våldsamt. Om det inte fungerar med de olika sätt som du har fått lära dig av ditt hemvårdsteam för att lugna ner en situation, och eventuella ordinerade läkemedel inte heller hjälper, så befinner både du och din vårdtagare sig i riskzonen för en allvarlig skada. Det skapar också en hel del extra känslomässig stress i en redan pressad situation.

2. Deras behov har blivit för stort för ett tryggt och säkert hemmaboende Allteftersom åren går, kommer de allra flesta seniorer att få försämrad hälsa och minskad förmåga. Tyvärr, oavsett hur hög kvaliteten är på vården och omsorgen så fortsätter åldrandet och allvarliga sjukdomar. Det innebär att det är mycket troligt att det kommer en dag då din seniors omsorgsbehov är större än vad du tryggt kan möta i hemmet.

Som exempel, om en individ i dagsläget behöver kontinuerlig översyn och omsorg (och dessutom vaknar flera gånger om natten), kan en flytt till ett boende vara nödvändigt. Det är väldigt svårt för en eller två personer att utföra den sortens omsorg under en längre period. Och ännu mer så om det ska vara en omsorg med värdighet.

På samma sätt, om din senior är större eller tyngre än vad du själv är, och dessutom får rörelsesvårigheter, kommer det att vara fysiskt omöjligt eller t.o.m. farligt för dig att hjälpa henne med förflyttningar.

3. De konstant försöker att lämna bostaden och är stor grad i riskzonen för att gå vilse eller bli skadad Många individer med demens vill gärna vandra omkring eller får idéen att gå till ett specifikt ställe. Tyvärr gör skadan i deras hjärna att de vanligtvis inte vet hur de ska ta sig till ett ställe, hur de ska ta sig tillbaka hem eller hur de ska kunna undvika olyckor eller skador på vägen.

Personer med demens kan mycket ofta ta sig utanför bostaden på ett blixtsnabbt ögonblick - och definitivt under den tiden som det tar för dig att gå på toaletten eller hämta ett glas vatten till honom. Om du har säkrat bostaden så mycket som det är möjligt men din vårdtagare ändå lyckas med att ta sig ut, kan det vara dags att flytta honom till ett tryggt och säkert boende för hans egen skull.

4.Kostnaden för boende hemma är för hög Att köpa extra privata vårdtjänster är dyrt. Allteftersom din senior behöver mer vård och omsorg, kommer hon att behöva alltmer (specialiserad) hjälp. I förlängningen kan det göra att du helt enkelt inte har finansiella möjligheter att ha din närstående kvar i hemmet.

När det sker är det en finansiell nödvändighet med en flytt till ett äldre- eller särskilt boende. Kostnaderna kan även vara höga där men det är för många ändå mer överkomligt än vad det kostar att vårda hemma - särskilt med en eventuell förlorad arbetsinkomst och den fysiska, psykiska och känslomässiga börda det många gånger kan vara för en närstående.

5. Du är överväldigad av kronisk, allvarlig vårdgivarstress Att emellanåt uppleva sig stressad som vårdgivare är förväntat, men när stressnivåerna är för höga för länge så påverkas din egen hälsa (och ditt välmående) allvarligt. Och när det sker, är din förmåga att vårda din senior betydligt försämrad - ibland t.o.m. så pass mycket att du inte ens längre är förmögen att säkert och tryggt ta hand om honom.

Känner du osäker på om det är tryggt - eller värdigt - för din närstående att bo kvar hemma? Vi kan hjälpa dig! OMSORGSAKADEMINS äldreomsorgsexperter kan hjälpa dig med rådgivning och stöd i ditt uppdrag och din roll som närstående och vårdgivare. Kontakta oss gärna för råd och vägledning i de svåra frågorna och besluten!

Denise Jensen, sjuksköterska, har en lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Som licensierad Hemvårds- och Omsorgschef och certifierad Demensutbildare och Demensvårdschef, är Denise ofta anlitad som stöd till internationella företag inom äldre- och demensomsorgen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.