Musik - En Meningsfull och Magisk Aktivitet Vid Demens


En av de mest framgångsrika metoder för att hjälpa individer med demens är inte en medicin, inte motion och inte en speciell produkt. Metoden är inte heller svår att hitta eller dyr att få. Den kan hjälpa bortglömda ord att flöda och vända ett dystert eller trött sinne till glädje och energi.

Så vad är då den här magiska metoden som fungerar så väl inom demensomsorg? Det är helt enkelt musik. Men varför fungerar det så bra?

En meningsfull aktivitet inom demensomsorg

Har du någonsin hört en sång och plötsligt så mindes du ett speciellt tillfälle eller tänkt på en viss individ? Musik har ofta känslor kopplat till det, vilket gör det till ett starkare minne. Med anledning av det kan musik trigga igång minnen som annars inte gås att nå för en individ med demens. Det kan vara ett underbart sätt för familj och vänner - och dig som vårdgivare - att knyta an, särskilt när det kan vara svårt för en individ att föra ett vanligt samtal.

Musik kan också ha kopplingar till speciella händelser eller högtider, som exempelvis nation- och kulturell musik, andlig musik eller barndomssånger. Återigen, det här kan aktivera minnen och t.o.m. hjälpa till med att orientera sig i en särskild tidpunkt på året - t.ex. O helga natt eller Sankta Lucia som sjungs i december.

Att minnas musik Jag har sett och upplevt, i min yrkesroll, individer med demens som inte kan minnas namnen på gamla (långvariga) vänner eller vad de hade till lunch, men som kommer ihåg orden och melodierna till familjära sånger. Hur kan det vara så? Musik är unikt såtillvida att det inte förvaras på endast ett ställe i hjärnan, det förvara på båda sidorna av hjärnan. Dessutom är olika delar av musiken behandlad i olika delar av hjärnan; som exempel behandlar din hjärna orden, melodin och takten på olika sätt. Eftersom musik är på flera ställen i hjärnan, är det mer sannolikt att det är "skyddat" från den hjärnskada som kommer av Alzheimer´s eller andra former av demens.

Effektivt under alla stadier av demens

Ett annat skäl till att musik fungerar så väl inom demensomsorg, är att det fungerar i alla stadier av demens. De individer som är i tidigt stadie av demens kan lyssna på ny musik och nya musikstilar, som ett sätt att stimuleras kognitivt. De kan också prova på att producera musik, genom att sjunga i kör, spela handinstrument eller t.o.m. trumma i grupp.

Vid senare stadier av demens kan familjär och favoritmusik spelas för individen, för att aktualisera och uppmuntra positiva känslor, samhörighet med andra personer och som en meningsfull och engagerande aktivitet.

Många musik och minnesprogram används framgångsrikt över olika senior och demensboenden över hela världen, och forskning har visat att det är mycket effektivt för att minska beteende- och psykologiska demenssymptom. För många vårdgivare ger musik också dem chansen att ha ännu en härlig - och positiv - upplevelse tillsammans med sin(a) vårdtagare, genom att sjunga och dansa tillsammans.

Musik är maktfullt - och kanske t.o.m. magiskt Visst har även du, som jag, någon eller många gånger fått "gåshud" av en speciell sång eller en vacker röst vid ett särskilt uppträdande. Jag behöver inte tänka länge för att minnas det senaste tillfället - barnens skolavslutning och alla sommarsånger. Och visst finns det några sånger som för mig tillbaka i den, till ett särskilt tillfälle eller en viss person. Att använda magin som finns i musik för individer med demens är ett enkelt, tillgängligt och billigt sätt att skapa otroliga resultat. Och det bästa av allt - det spelar ingen roll om du inte kan sjunga eller musicera "rent" - njut bara av de meningsfulla ögonblicken tillsammans för de är guld värda!

Dela gärna med dig om hur du (och dina kollegor) skapar speciella ögonblick tillsammans med dina (era) vårdtagare genom musik!

Nicole Sanders, OMSORGSAKADEMIN, har över 25 års erfarenhet från att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor i uppdrag som företagssjuksköterska, vård- och omsorgschef, verksamhetschef, områdeschef och arbetsmiljökonsult. Som Certifierad Demensutbildare och Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef är hon ofta anlitad som utbildare och föreläsare för att inspirera och stötta ledningsgrupper inom omsorgsorganisationer att våga leda innovativ och utveckla sin verksamhet till att bli en omsorg i världsklass.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.