Tips För Att Motivera Dina Medarbetare Till Att Gå Utöver Vad Plikten Kräver

June 4, 2018

Motivation har en otroligt stor roll i en organisations framgång. Det är ganska logiskt. Om du som ledare vill ha ett produktivt team där alla gör sin del och i tid, måste du hålla dina medarbetare motiverade.  

 

Varje ledare vill ha ett "drömteam" av medarbetare - individer som är beredda på att göra det där lilla extra om och när det behövs. Men om ditt team inte riktigt har nått dit ännu, kan det bero på att du inte ger dem den där extra knuffen som de behöver få för att ge 100%.

 

Organisationer och ledare behöver motivera sina medarbetare genom att erbjuda dem utbildning, "morötter" och kredit för det fantastiska arbete som de gör. På det sättet kommer dina medarbetare att känna att de och deras insats faktiskt räknas, att de är viktiga för organisationens framgång och att de uppskattas. 

 

Varje medarbetare måste få kredit och igenkännande för det som hen gör. Som exempel, om en organisation har en framgångsrik socialchef och ett team av hårt arbetande boendechefer, och de alla har arbetat hårt tillsammans för att uppnå deras resultat, behöver de alla bli uppmärksammade för det. På samma sätt med en enhetschef och dennes medarbetare. På det sättet känner alla anställda sig välkomna, delaktiga och uppskattade.

 


Effektivt ledarskapssystem och utveckling

Även om alla gör deras jobb väl, är det viktigt att ha ett integrerat ledarskapssystem. Detta system bör fokusera på att erbjuda en bra lösning för att lätt delegera uppgifter och underlätta kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Du behöver säkerställa att varje medarbetare är väl utrustade med de nödvändigheterna som de behöver för att göra deras del.

 

Förutom ett effektivt ledarskapssystem behöver du också säkerställa att dina medarbetare ges de rätta förutsättningarna för att utföra sina uppdrag på rätt sätt. Detta innebär att de som minimum behöver få den vidareutbildning som krävs för att  de ska kunna förbättra sina kunskaper och ytterligare motiveras. Att hålla sig i framkant med effektiva nyheter är dessutom viktigt för att utveckla er verksamhets kvalitet i takt med samhällsförändringarna.

 

 

Kommunikation och feedback

 

Kommunikation är ett av de bästa sätten att motivera dina medarbetare. Som ledare bör du givetvis känna till dina medarbetares sätt att arbeta, deras mål och deras projekt.

 

I din ledarroll är det också viktigt att du ger ditt team - som grupp och individuellt - värdefull feedback när det gäller deras uppdrag och prestationer. På samma sätt är det viktigt att dina medarbetare ges möjlighet att ge dig feedback om din organisations ledarskap.

 

Kommunikation hjälper dig att förstå dina medarbetares behov men feedback gör det lättare för alla att utvecklas och bli bättre. 

 

 

Ge dem möjligheter

 

Som ledare är det du som är huvudansvarig och har sista ordet. Om du inte ger ditt team nya möjligheter och utmaningar kan du inte förvänta dig att de ska utvecklas och leverera mer. Om du däremot ger dem chansen, kommer flera av dina teammedlemmar obönhörligen att komma på någonting nytt och användbart för dem, för dig och för organisationen som helhet.

Tänk dock på att du inte kan förvänta dig detsamma från alla dina medarbetare. Allt du behöver göra är att ge dina medarbetare tillfällen att arbeta, hitta nya projekt och utmaningar.

 

Så ge dem utmanande uppgifter och situationer emellanåt och låt dem lära sig att hantera pressen. Glöm dock inte bort att samtidigt motivera dem! 

 

I slutänden handlar det tillfullo om fantastisk kommunikation och effektivt ledarskap. Var inte ett hot mot ditt eget team - som ledare, visa dem att du alltid är villig att göra det där lilla extra själv. På det sättet kan du motivera dem att arbeta hårt samtidigt som du förbättrar både effektivitet och kvalitet. 

Elisabeth Malmberg, samhällsvetare och organisationsforskare, är en populär föreläsare för ledningsgrupper och politiska ledningar om arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskapets påverkan på dessa. Hon har också många andra talanger - Elisabeth är inte bara Certifierad Demensvårdsspecialist utan också certifierad Mindfulness och Tai Chi  instruktör. Hon kan bokas här

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.