En TIA är en varningssignal för en stroke och vaskulär demens


Om din vårdtagare helt plötsligt känner sig obehaglig till mods eller agerar på ett märkligt sätt, även om det så bara är för ett par minuter, så kan det vara en signal på att de precis har haft en ministroke, också kallad TIA.

När strokeliknande symptom visar sig för en väldigt kort stund, kallas det för en TIA, eller en ministroke. Symptomen kan t.o.m. komma och gå så snabbt att seniorer inte ens har förstått att de har haft en stroke.

Vi ska förklara vad som händer under en TIA, symptom och orsaker, och två anledningar till varför dessa ministrokerna är allvarliga varningssignaler för seniorer - en kraftig stroke och vaskulär demens.

Symptom och orsaker till en TIA

Under en ministroke är blodflödet till hjärnan tillfälligt blockerat. Det är i princip en stroke som bara varar under ett par minuter. De flesta symptom försvinner inom en timme, men kan fortsätta ändå upp till 24 timmar.

Symptomen på en TIA är som andra strokesymptom, men vara inte lika länge. Det är inte möjligt för dig att avgöra huruvida dessa symptom är från en TIA eller en allvarlig stroke, som om din vårdtagare har dessa symptom, ring 112 eller ta hen till akutmottagningen omedelbart. Risken är dessutom mycket stor att en person som inte behandlas för en TIA-attack också får ett äkta strokeanfall.

Symptomen händer plötsligt och visar sig bl.a. som:

  • domningar eller svaghet i kroppsdelar, speciellt på en sida av kroppen;

  • förvirring, svårigheter att tala, svårigheter att förstå tal;

  • svårigheter med synen, i ett eller båda ögonen;

  • problem med att gå;

  • yrsel;

  • problem med balansen eller koordinationen; eller

  • en ovanlig sinnesförstärkning av smak eller lukt.

En TIA är vanligtvis orsakad av minskat blodflöde vid en trång del av en huvudartär som för blod till hjärnan. Det kan också vara orsakat av en blodpropp som tar sig till hjärnan och blockerar ett blodkärl. En tredje orsak kan vara att långvariga pålagringar minskar kärlens förmåga att transportera blodet.

En TIA är en förvarning om två allvarliga hälsoproblem

1. Det är ett tecken på att en allvarlig stroke är i ankommande

En ministroke orsakar vanligtvis inte permanenta hjärnskador, men de är en allvarlig varningssignal på att en stor stroke är på gång. Faktum är att 40% av de individer som har en TIA kommer att ha en allvarlig stroke och nästan hälften av dessa, kommer att ske inom ett par dagar efter TIA:n.

2. De orsakar vaskulär demens Vaskulär demens är den andra mest vanliga formen av demens. Vaskulär demens är orsakat av minskat blodflöde till hjärnan - vanligtvis från en stroke eller ett antal av stoker. Även om en TIA kan vara så liten att den knappt märks, kan skadan till hjärnan byggas på allteftersom tiden går. När blodflödet till hjärnan är blockerat får hjärncellerna inte tillräckligt med syre eller näringsämnen. Det här orsakar skador till den delen av hjärnan som är kopplade till inlärning, minnet och språk., vilket leder till minnesförlust, förvirring och andra tecken på demens. Den här typen av demens drabbar vanligtvis individer i åldern 60 till 75 år och är mer vanlig bland män än bland kvinnor.

Vad gör jag efter en TIA?

Om du misstänker att din vårdtagare har haft en ministroke, ta dem omedelbart till akutmottagningen och beskriv alla symptom som de har upplevt och/eller som du har märkt.

För att minska risken för en allvarlig stroke inom den närmaste tiden är det möjligt att din vårdtagares läkare kommer att rekommendera medicinering, med syfte att förbygga att blodproppar formas eller för att behandla högt blodtryck. höga kolesterolvärden eller hjärtsjukdom. Beroende på situationen kan det också bli aktuellt med operation.

Utifrån ett längre perspektiv så är det förstås bra om du kan hjälpa din vårdtagare med att förebygga riskerna för stroke och vaskulär demens genom en förbättrad livsstil. En hälsosam livsstil innebär att sluta röka - tobaksfri -, återhållsamhet med alkohol, balanserade måltider, minskad stress och regelbunden motion. Det är naturligtvis också viktigt att hålla koll på andra hälsovärden, speciellt högt blodtryck och högt kolesterol.

Idag finns alla möjligheter att skapa en äldreomsorg som är fantastiskt bra. Högkvalitativ omsorg är inte bara mycket kostnadseffektivt - det skapar också fantastiska miljöer där både vårdtagare, medarbetare och ledare utvecklas och riktigt frodas i tillvaron.

Hur vet vi det? Det är vad vi har arbetat med de senaste 20+ åren! I samarbete med de internationellt absolut främsta äldreomsorgsföretagen och organisationerna arbetar vi med de frågor, metoder och verktyg som för äldreomsorgen framåt. Det som skapar livskvalitet för de individer som lade grunden vårt välstånd.

Tillsammans med dig skapar vi en fantastisk äldreomsorg med ett syfte.

Oavsett din roll eller ditt uppdrag inom äldreomsorgen så är det viktigt att du håller dig á jour med ny information och kunskaper, så att du hjälpa dina seniorer på det allra bästa sätt. Våra utbildningar och tjänster hjälper dig med det!

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.