Orolig över dina äldre närståendes körning?


Är du orolig för dina äldre närståendes säkerhet när de kör? Det är vanligt för vuxna barn och andra närstående att oroa sig för en åldrande förälders eller släktings körförmåga.

Det kan däremot kännas svårt att starta den dialogen. Det är ett känsligt ämne, speciellt för seniorer som är rädda för att förlora sin självständighet eller för att ses som inkapabla att ta hand om sig själva. Dessutom, få seniorer vill vara "till belastning" för någon annan.

Innan vi drar några förhastade slutsatser kan det vara på sin plats att påpeka att många seniorer fortfarande är säkra bilförare i 80- och 90-årsåldern. Men det är också vanligt att seniorer har syn- eller hörselproblem. De kan också ha en nedsatt reaktionsförmåga och olika hälsotillstånd som gör bilkörning svårt eller rent av farligt.

Hur vet du när det är dags för dina närstående att sluta med bilkörning Om du frågar dem rakt på sak kommer dina närstående antagligen inte att prata med dig om deras förmåga att köra bil. Det är mer troligt att du får höra att de är lika kapabla idag som de var när de lärde dig att köra bil!

Det ger en bättre grund för dialog om du först tittar efter varningssignaler innan du har en diskussion med dina närstående. På det sättet vet du om du för det första behöver ha en dialog om bilkörning i dagsläget. Du vet om det finns verkliga skäl till att vara orolig eller om deras bilkörningsförmåga fortfarande är bra. Även om ålder i sig inte alltid är en bra mätstock på huruvida en person är en bra förare eller inte, kan normala åldersrelaterade förändringar i kroppen göra att risken ökar för en olycka. Här är några förändringar som du bör vara uppmärksam på:

Fysiska förändringar Nedsatt syn, försämrad hörsel och minskad reaktionsförmåga gör det svårare att se, höra och reagera på andra bilar och människor som rör sig i trafiken. Smärta eller stelhet i nacken eller ryggen gör det svårt att vrida och vända på sig för att klart och tydligt se vid filbyte eller för att se människor som promenerar fotgängare. Ben- eller fotsmärta kan göra det svårt att snabbt bromsa in.

Kognitiva förändringar Minskad reaktionsförmåga innebär att det tar längre tid att uppmärksamma bilar som svänger in eller ut i trafiken och att snabbt reagera när bilen framför plötsligt bromsar in eller stannar. Förmågan att göra fler saker samtidigt minskar så det är svårare att köra säkert och samtidigt hålla koll på vägskyltar, trafiksignaler, andra bilar, människor som fotgängare, cyklister och andra "normal" distraktioner. För att utvärdera dina närståendes körförmåga hjälper det att veta vilka normala förändringar i kroppen som gör bilkörning en större risk hos individer som är äldre. Att uppmärksamma dessa förändringar kommer att hjälpa dig med att identifiera problem med deras körning.

Här är 7 tydliga varningssignaler på att det är dags för din närstående att sluta köra bil

Deras bil har nya bulor eller skrapmärken

En bra plats att börja på är att titta på din närståendes bil. Finns det några nyliga skrapmärken eller bucklor? Ser du några skador på deras brevlåda, staket, väg infart eller garagedörr? Om du kan, försök att ta reda på om deras bilförsäkringspremie har gått upp eller om de har fått några trafikböter eller varningar.

Deras körvanor har förändrats

Stora förändringar i körvanor är definitivt en röd flagga, exempelvis om de har börjat med att sakta rulla sig igenom ett stopptecken medan de tidigare alltid stannade till helt eller om de nu byter körfält utan att ens titta i deras blinda område. Eller har t.ex. en person som hela sitt liv varit noggrann med bilbälte nu börjat tumma på det och låter bli att använda bälte för kortare sträckor?

De kämpar för att se ordentligt

Att kunna se är en nödvändighet för bilkörning. Om din närstående har synproblem som t.ex. makuladegeneration eller glaukom är de definitivt inte säkra bakom ratten oavsett vad de säger.

Andra saker kan också påverka deras förmåga att de. Kan de se över ratten? Att förlora sin längd till osteoporosis eller en böjd ryggrad kan göra att det här blir en utmaning. Om de är stela eller har ont kan det vara svårt för dem att vända sig för att se i sitt blinda område, i backspegeln för filbyte eller för att backa.

Körning har blivit ett stressmoment , förvirrande eller utmattande

Om din närstående måste arbeta hårt med att kompensera för några fysiska utmaningar kan bilkörning bli stressfyllt och uttröttande. De kan också visa tecken på förvirring, ilska eller bli lätt distraherade. Tecken som bör göra dig aktsam inkluderar:

  • Kör vilse lättare även i familjära områden.

  • Svårigheter att backa eller vända bilen.

  • Har svårt att se eller hålla koll på trafik- och vägsignaler eller trottoarmarkeringar.

  • Blandar ihop gas- och bromspedaler eller pressar på båda samtidigt.

  • Klarar inte av att hantera några distraktioner.

  • Reagerar sakta på oväntade situationer.

  • Har "vägilska" eller orsakar andra förare att tuta.

De har "nära"-ögonblick

Om din närstående har haft ett par "nära"-ögonblick är det ett tecken på att deras körförmåga är nedsatt. Det här kan ske eftersom de missbedömer lediga platser eller hastigheten i trafiken, läser av trafik- och vägsignaler fel eller gör andra feltolkningar eller missbedömningar.

Nattkörning gör hen nervös

Om din närstående har blivit motvillig till att köra nattetid är det ett tecken som du bör uppmärksamma i förhållande till deras övergripande körförmåga.

Andra personer blir rädda Om din närståendes vänner eller andra familjemedlemmar är obekväma - eller rent av vägrar - att åka med din närstående, säger det dig väldigt mycket om dennes körförmåga. Det är definitivt inte ett gott tecken när andra personer är för rädda för att vara passagerare i bilen!

Med en aktivitet som är så riskfylld som bilkörning är det absolut bäst att vara proaktiv och regelbundet utvärdera din närståendes förmåga att köra. Det kan vara tufft att erkänna att de blir sämre. Men det är viktigt att komma ihåg att det vore inte bara tufft utan en fruktansvärd tragedi om hen skulle vara i en olycka och allvarligt skada sig själv eller andra som resultat.

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #äldreomsorg #demens #alzheimers #seniorliv #OMSORGSAKADEMIN

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.