Att Välja Demensboende - checklista

January 20, 2018

 

När du är i färd med att välja ett demensboende för en förälder eller annan närstående, bör du säkerställa att den vård och omsorg som ges, är så nära det behov som din närstående har som möjligt.

 

Innan du fattar ett slutligt beslut, är det klokt att ha tagit ställning till, och fått besvarat, följande frågor:

 

 

Frågor för dig att besvara om din närståendes specifika behov

 

 • Hur är din närståendes rörlighet? Kan hon gå självständigt eller behöver hon en rollator eller rullstol?

 • Visar din närstående tecken på aggression eller annan beteendeproblematik?

 • Är din närstående en "vandrare" eller söker efter utgångar från byggnaden/bostaden?

 • Behöver din närstående hjälp med att äta? 

 • behöver din närstående hjälp med toalettbesök eller har inkontinensproblematik? 

 • Behöver din närstående hjälp med diabetesvård?  

 • Behöver din närstående 24/7 uppsikt?

 • Behöver din närstående någon kontinuerlig medicinsk behandling eller översikt, såsom t.ex. dialys?


 

Frågor att ställa om boendet


 

Säkerhet och bemanning 

 • Hur är säkerheten på boendet? Inhägnad trädgård?

 • Vilken typ av specialistträning har medarbetarna? Och gäller det för samtliga medarbetare eller endast direktvårdande?

 • Hur många timmars grundläggande och specialistutbildning har medarbetarna?

 • Hur många timmars vidareutbildning har medarbetarna årligen?

 • Hur hög är personalomsättningen på vårdande personal och ledare?

 • Vad är bemanningsration under dagen? (antal boende per vårdgivare)

 • Vad är bemanningsration under natten?

 • Har varje boende en egen individuell vårdplan?

 • Är sjuksköterskan tillgänglig 24 timmar per dygn? Om så inte är fallet, hur många timmar är sjuksköterskan tillgänglig, och vilka är de timmarna?

 • Finns det en husläkare, eller besökande husläkare?

 • Vilka medicinska tjänster finns tillgängliga?

 • Har ni möjlighet att vårda boende som är fysiskt aggressiva eller som visar störande beteende?

 • Är det möjligt att anordna besök hos extern vårdinstans? Och om så är fallet, vem ansvarar för att koordinera den vården?


 

Boendets riktlinjer och policies

 • Utför dem en genomgripande utredning innan antagande för boendeplats?

 • Vilken form av vård har de inte möjlighet att utföra? Hur flyttas individer från specialboende, såsom demensboende, till mer vårdkrävande boendeplats? 

 • Hur ofta uppdaterar de familjemedlemmar om en boendes välmående?

 • Vad är policyn för att hantera  akuta medicinska situationer?

 • Hur ser kostnadsstrukturen ut? Är det en allt inkluderat-avgift eller är det separata avgifter för hyra och vård? Och i så fall, hur ser avgiftsstrukturen ut för de olika vårdnivåerna?

 • Vad säger policyn för det fall att någon behöver flytta?


 

Specifikt om omgivningen och vård- och omsorg

 

 • Hur är boendestrukturen uppbyggd? Enskilda lägenheter/rum? Demensby? Grannsamverkan? 

 • Har de ett specifikt måltidsprogram för demensvård?

 • Har de promenadstråk eller cirkulära vandringsstråk för de boende?

 • Grupperar de sina boende efter kognitiv nivå?

 • Erbjuds djurterapi?

 • Musikterapi?

 • Reminiscence terapi?

 • Parkinson´s omsorg?

 • Vaskulär demensomsorg?

 • Snoozelen rum? Eller annan ljusterapi?

 • Har de ett äldreboende till demensvårds överbryggningsprogram för individer med tidig demens?

 

 

Vad säger din magkänsla?

 • Verkar medarbetarna kunniga och omvårdande? Gäller det för samtliga medarbetare (köks- och lokalvårdspersonal)?

 • Har de boende fri tillgång till utomhusområden?

 • Är boendet lätt att hitta i?

 • Verkar deras vård- och omsorgsfilosofi vara i linje med vad du vill ha för din närstående?

Du kan dig själv och din familj - vi kan äldreomsorgen!

 

Vi på OMSORGSAKADEMIN ger dig det stöd du behöver för att fatta bra beslut för din(a) närstående. Vårt passionerade team har framgångsrikt hjälpt tusentals seniorer och familjer med att hitta det seniorboende och/eller det omsorgsalternativ som på bästa sätt säkerställt deras oberoende livsstil, och fått dem att blomstra under resterande delen av sin ålderdom. Kontakta oss idag för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa även dig och din familj! 
 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.