6 Sätt Att Hantera Demens och Alkoholmissbruk


När en person med alkoholism bakom sig får Alzheimer´s eller demens, kan det bli en väldigt svår situation för de närstående att hantera.

Alkoholism plus demens orsakar en snabbare nedgång i de förmågor som behövs för att fungera självständigt, försämras beteendeproblem, och väcker frågor om förmågan att hålla sig själv och andra trygga. Alkohol och läkemedel är också en farlig kombination. En individ som dricker har större risk att råka ut för allvarliga biverkningar från läkemedel som kan orsaka fall, ökad förvirring, invärtesblödningar, hjärtproblem och mer.

Det som gör alkoholism svårare att hantera är att individen med demens oftast inte kommer ihåg hur mycket de drack, kommer att motarbeta försök att minska deras drickande och kommer negligera deras näringsbehov, vattenintag och hygien.

Realistiskt sett, överanvändningen av alkohol har sannolikt pågått en längre tid och kommer troligtvis bli ett svårt beteende att ändra på helt och hållet eller snabbt.

För att minska symptom och beteende och samtidigt skapa en trygg situation, har vi 6 tips på att hantera demens och alkoholmissbruk.

6 tips för att hantera demens och alkoholmissbruk

1. Ta bort all alkohol från omgivningen

 • Rensa bort all alkohol i hemmet, inklusive hostmedicin och andra "oskyldiga" källor.

 • Säkerställ att alla familjemedlemmar och vänner vet om att inte ta med eller köpa någon alkohol.

 • Meddela Systembolag och andra alkoholleverantörer att de inte ska leverera någon alkohol.

 • Om det är nödvändigt, begränsa tillgången till pengar eller kontokort som kan användas för att köpa alkohol .

2. Ersätt alkoholhaltiga drycker med alkoholfria alternativ

En del personer kan vara vid den punkten i sin demens att de inte märker om deras vanliga dryck blir ersatt med ett alkoholfritt alternativ. För att dölja det ännu mer, kan du t.o.m. bara byta ut innehållet i en flaska men behålla originalflaskan.

3. Ta försiktighetsåtgärder

 • Förhindra riskfylld bilkörning genom att ta bort bilnycklarna, koppla bort startmekanismen på bilen eller ta bort bilen helt och hållet.

 • Ta bort eller lås in vassa saker och eventuella vapen för att förhindra olyckor.

 • Säkra dörrarna eller koppla in dörrlarm som förhindrar vandrande av misstag.

 • Lås in alla rengöringsmedel och andra giftiga vätskor - de kan lätt förväxlas med drycker.

4. Skydda dig själv

Alkoholismen och demens är två allvarliga tillstånd som kan orsaka arga utfall eller våldsamt beteende hos en del människor. Tillsammans kan de orsaka ännu värre beteende.

Det är orsaken till att det är viktigt att veta dina egna begränsningar och säkerställa att en situation är säker innan du ger dig in i den. Om din senior börjar bli aggressiv eller våldsam, är det dags att du tar bort dig själv från situationen och istället söker professionell hjälp.

Att vårda någon som har både alkoholism och demens är väldigt utmanande. Det hjälper att skaffa extra stöd från andra instanser och utomstående grupper såsom exempelvis vårdgivargrupper, terapi eller stödgrupper för individer som är närstående till alkoholister.

5. Ta reda vad det är som orsakar alkoholmissbruket

Din senior kommer troligtvis inte berätta för dig om varför de dricker, men det är möjligt att du kan hitta ledtrådar genom det som de gör och säger. Det kan vara att de är deprimerade, har ångest, är ensamma eller sörjer.

Om du misstänker ett känslomässigt problem, prata med en geriatriker eller erfaren terapeut för att komma underfund med hur du kan hjälpa din senior med att få det stöd de behöver för att minska behovet av att dricka.

6. Ta hjälp från professionella

 • Fråga läkare om råd.

 • Kontakta en Alzheimer´s eller demensorganisation för att få information om lokala resurser för alkoholister med demens.

 • Ring till olika missbruksorganisationer för att se om de har några program för individer med demens.

Ett traditionellt rehabiliteringscenter är kanske inte ett realistiskt alternativ

När någon har demens är det inte speciellt troligt att hen frivilligt deltar i ett rehabiliteringsprogram för alkoholmissbruk. Hjärnan är redan skadad från demenssjukdomen så förmågan att fatta bra beslut och bygga upp nya vanor eller sätt att tänka är svårt, om inte omöjligt. I vissa fall behöver individer med demens bli inlagda på en vårdinstans för avgiftning för sitt alkoholmissbruk, och sedan flyttade till en trygg och säker boendemiljö där det inte finns, eller bara är begränsad, tillgång till alkohol.

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.