10 Varningssignaler - Alzheimer´s

January 23, 2018

 

En del minnesförändringar är helt normalt allteftersom vi åldras. Symptomen för Alzheimer´s däremot är mer än några enkla minnesluckor. Människor med Alzheimer´s upplever svårigheter med kommunikation, inlärning, att tänka och resonera logiskt - problem som är så pass allvarliga att de har en inverkan på individens arbete, sociala aktiviteter och familjeliv.

 

 

Alzheimer´s organisationen har tagit fram en checklista på vanliga symtom, som kan hjälpa dig att med att känna igenom normala åldersrelaterade minnesförändringar kontra tidiga kännetecken på Alzheimer´s.

 

I dagsläget finns det tyvärr ingen knivskarp skiljelinje mellan normala ändringar och varningssignaler. Det innebär att det därför är mycket viktigt att personer diagnosticerade med demens och deras familjer får information, vård och stöd så tidigt som möjligt. 

 

 

Tidiga varningssignaler

 1. Minnesförlust
  Att glömma bort ny information är en av de mest vanliga tidiga tecken på demens. Generell minnesförlust, glömma bort viktiga händelser och fråga efter samma information om och om igen är också vanliga symtom på tidiga stadier av Alzheimer´s. Vad är "normalt"? Att glömma bort namn eller inbokningar emellanåt, för att sedan komma ihåg dem. 

   

 2. Svårigheter att utföra vanliga sysslor
  Individer med demens har det ofta svårt att planera eller avsluta vardagliga sysslor. De glömmer lätt bort de olika momenten involverade i att förbereda en måltid, använda telefonen eller spela ett spel. Vad som är "normalt"? Att ibland glömma bort varför du gick in i ett rum eller vad du planerade att säga. 

   

 3. Nya problem med att skriva eller tala
  Personer med Alzheimer's glömma ofta bort enkla ord eller använder ovanliga ord som substitut, vilket gör att deras tal eller skrift är svårt att förstå. De kan t.ex. ha förlagt sin tandborste, och istället frågar efter "den där saken för min mun". Vad är "normalt"? Att ibland ha problem med att hitta rätt ord.  

   

 4. Förvirring med tid och plats
  Individer med Alzheimer's kan gå vilse i deras eget bostadsområde, glömma bort var de är och hur de kom dit, och inte veta hur de kommer tillbaka hem. Vad som är "vanligt"? Att glömma vilken dag i veckan det är eller vart du skulle. 

   

 5. Dåligt eller försämrat omdöme 
  Personer med Alzheimer's kan klä sig olämpligt, ha på sig flera lager kläder på en varm dag eller för lite kläder i kylan. De kan visa svagt omdöme, som att t.ex. ge stora summor pengar till telemarketing. Vad är "normalt"? Att fatta ett beslut som kan ifrågasättas eller anses vara oklokt emellanåt. 

   

 6. Problem med abstrakt tänkande
  En individ som har Alzheimer´s kan ha ovanligt svårt med att utföra komplexa mentala utmaningar, som t.ex. att glömma vad siffror är till för och hur de ska användas. Vad är "vanligt"? Svårigheter att balansera sitt bankkonto.

   

 7. Tappar bort saker och förlorar förmågan att återfölja sina steg 
  En person med Alzheimer's kan lägg på ovanliga ställe: ett strykjärn i kylen eller en armklocka i sockerskålen. Vad är "normalt"? Att lägga nycklarna eller plånboken på ett ovanligt ställe men kunna följa dina steg så att du hittar dem/den senare. 

   

 8. Förändringar i humör eller beteende
  En person med Alzheimer's disease kana visa ovanliga humörsvängningar - från lugn till tårar till ilska och aggressivitet - utan någon egentlig logisk förklaring. De kan bli extremt förvirrade, nervösa, misstänksamma eller beroende av en närstående/vårdgivare.  Vad är "typiskt"? Att ibland känna sig ledsen eller nedstämd. 

   

 9. Svårigheter att förstå visuella bilder och spatiala förhållanden 
  För en del individer, kan en förändring i förmågan att tolka visuella bilder och spatial förhållanden vara ett tidigt tecken på Alzheimer's. De kan ha svårigheter att läsa, bedöma avstånd och fastställa färger eller kontraster, vilket förstås kan orsaka problem vid bilkörning. Vad som är "normalt"? Synförändringar relaterade till starr. 

   

 10. Undviker sociala aktiviteter
  En person med Alzheimer's kan undvika att vara social på grund av de förändringar som de upplever. De kan t.ex. dra sig undan från sport aktiviteter, social arrangemang och fritidssysslor. De kan bli passiva, tittar på TV i flera timmar, sover mer än tidigare och undviker att utföra dagliga livsaktiviteter (handla, duscha, klä sig, m.m.). Vad som är "normalt"? att ibland känna sig asocial och vilja dra sig undan från olika arbets- och fritidsinbokningar.  

 

Skillnaden mellan demens och normala åldersrelaterade minnesförändringar

 

Symptom på demens                                            Normala äldersrelaterade minnesförändringar

 

Glömmer bort hela upplevelser                                  Glömmer vissa delar av en upplevelse          

Kommer sällan ihåg senare                                        Kommer ofta ihåg senare                             

Gradvis oförmögen att följa skrivna/muntliga              Kan vanligtvis följa instruktioner skrivna/muntliga      instruktioner                                                                  instruktioner

Gradvis oförmögen att nyttja minnesanteckningar      Kan vanligtvis använda minnesanteckningar

     för påminnelser                                                              för påminnelser

Gradvis oförmögen att ta hand om sig själv                Kan vanligtvis ta hand om sig själv 

 

Många anhöriga idag utför omfattande omsorg för en familjemedlem utan att familjemedlemmen får några stödinsatser från socialtjänsten. Ju mer omsorg du som anhörig måste ge, desto större är risken att du själv råkar ut för fysisk eller psykisk ohälsa. Och för att göra saken än värre, om du är utmattad kan det vara ännu svårare för dig att göra det du mest av allt skulle behöva göra, be om hjälp. Teamet på OMSORGSAKADEMIN kan hjälpa dig och din närstående till en mer balanserad tillvaro

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.