Du är inte ensam

Vi finns här för dig - med omtänksamt stöd, en källa för inspiration och som pålitlig rådgivare.

Du kan dig själv och din familj - vi kan äldreomsorgen

"Att veta hur man åldras är mästerverk av visdom, kapitlen i den stora konsten att leva."

Stödet du behöver för att fatta bra beslut


Vi på OMSORGSAKADEMIN har framgångsrikt hjälpt tusentals seniorer och familjer med att hitta det seniorboende och/eller det omsorgsalternativ som på bästa sätt säkerställt deras oberoende livsstil, och fått dem att blomstra under resterande delen av sin ålderdom.

 

Vi hjälper bl.a. till med:

Information, rådgivning och stöd vid val av seniorboende. 

Information om och ge rekommendationer till geriatrisk specialist. 

Stöd och uppdrag som omsorgskoordinator för dig som har dina närstående långt borta. 

Kostnadseffektiva och lättillgängliga utbildningar för dig och dina närstående.

Information och rådgivning avseende tillgängliga samhällsresurser. 

Juridiskt stöd och rådgivning vid vård- och familjerättsliga frågeställningar.

Ta nästa steg!

VI HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

Tjänster för dig som är senior och dina anhöriga

 


OMSORGSAKADEMIN erbjuder ett stort urval av tjänster för dig som är senior och för dina anhöriga
 

 • Information om och stöd vid urval av seniorboende för att säkerställa att du hittar det boende och/eller den omsorg som passar dig eller dina närmaste bäst.

 • Stöd till anhöriga.

 • Krisstöd vid akutsituationer, såsom exempelvis vid en fallolycka som resulterat i en höftfraktur.

 • Utvärderingar för att bedöma problem relaterade till kognitiv funktion.

 • Utredningar för Säkerhets- och Fallprevention.

 • Assistans vid urval och översyn av vård- och omsorgsbiträden. Detta är en mycket viktig och central del i omsorgsplaneringen om du och dina närmaste är bosatta på olika orter eller i olika länder.

 • Arbete tillsammans med dig och dina närmaste för att stödja och underlätta en smidig och positiv flytt och integration, om det blir beslutat att det är dags för en flytt till ett seniorboende.

 • Ge information om och rekommendationer till en geriatrisk specialist som kan undersöka och diagnostisera ett specifikt medicinskt tillstånd.

 • Ge information om tillgängliga samhällsresurser.

 • Juridisk hjälp med upprättande av familjerättsliga dokument, såsom exempelvis framtidsfullmakt, testamente och Avancerad Vårdplanering för livets sista skede.

 • Juridisk hjälp med God Man-förordnande.

Konsultationer

Konsultationer med våra experter täcker ett brett område, och fokuserar på ämnesområden som är kritiska för att du som individ ska kunna frodas genom hela din ålderdom.

Områden som vi går igenom kan inkludera:
 

 • Boendesituation

 • Vård- och omsorgsalternativ

 • Vardagsaktiviteter

 • Näringsmässig status

 • Säkerhet och Fallförebyggande

 • Kognitiv förmåga

 • Mental status

 • Privatekonomi

 • Försäkringar

 

Vi följer upp varje professionella konsultation med en detaljerad skriftlig rapport som täcker boende- och omsorgsalternativ, tillgängliga lokala samhällsresurser och rekommendationer om den boendeform, den service och/eller omsorg som är mest lämplig utifrån din eller dina närståendes unika situation.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.