Happy Farmer

Reminiscensmetoden

En viktig del i en personcentrerad demensomsorg

Att arbeta enligt Reminiscensmetoden handlar om att väcka gamla minnen till liv hos din vårdtagare för att skapa meningsfullhet, delaktighet och en ökad livskvalitet. Metoden inkluderar vårdtagarens personliga levnadsberättelse - ett grundläggande verktyg för en reellt personcentrerad omsorg - och bekräftar din vårdtagares personlighet och livshistoria i ditt dagliga arbetssätt. 

 

För att den äldre ska ges möjlighet att återge sin levnadsberättelse krävs det att du som vårdgivare har en autentisk närvaro och förmåga till ett empatiskt lyssnande. Den personliga levnadsberättelsen - som är en mycket viktig del i vård- och omsorgsplanen - innehåller viktiga händelser och uppgifter samt känslor och värderingar som är grundläggande för din vårdtagares 'person'-lighet. Arbetet med levnadsberättelser stöttar äldre människors hälsa och välbefinnande och kan öppna dörrar till nya gemenskaper, relationer och sammanhang. 

 

Levnadsberättelsen är dock bara ett verktyg inom reminiscensterapi och i denna utbildning får du ta del av några av de andra kreativa verktygen som våra internationella samarbetspartners arbetar med mycket framgångsrikt.

Reminiscensterapi ger personer med demens möjligheten att njuta av en bra konversation och få ta del av de fördelar som det ger, även om det troligtvis är mindre fördelaktigt för personer med Pick´s sjukdom eller för de som är i senare skede av demens. 

 

Utbildningen tar huvudsakligen upp följande frågeställningar: 

  • Kommunikation och samtal med äldre och demenssjuka personer

  • Att införliva den personliga levnadsberättelsen i den dagliga verksamheten

  • Reminiscens – innehåll, bemötande och aktiviteter

  • Levnadsberättelser och genomförandeplan

  • Verktyg för framgångsrik reellt personcentrerad demensomsorg - internationella, kreativa exempel

 

Målgrupp

 

Reminiscensmetoden är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg.

 

 

Upplägg för utbildningenReminiscensmetoden är en vidareutbildning för internationellt certifierade CDS®- och CADB®:er. Utbildningen ger kompetenspoäng för bibehållande av certifiering.

Utbildningen erbjuds även som uppdragsutbildning för ledare, medarbetare och förtroendevalda inom vård- och omsorgssektorer och genomförs då under en heldag i kombinerad föreläsnings/workshop format, på plats eller via onlineplattform enligt offert och överenskommelse.

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Senior Man Working from Home