Search

VR hjälper med att diagnosticera Alzheimers enligt studie

Virtual Reality (virtuell verklighet - VR) kan identifiera tidigt skede av Alzheimers på ett mer korrekt sätt än de kognitiva tester som för närvarande anses som guldstandarden, enligt en studie som publicerades i journalen Brain.

Att gå vilse, vanligtvis ett av de första tydliga symptomen på Alzheimers som uppmärksammas av anhöriga, är relaterat till den del av hjärnbarken som kallas entorhinal cortex. Det kognitiva papper-och-penna testet som används för att diagnosticera Alzheimers kan tyvärr inte upptäcka svårigheter med att navigera - vilket är en av anledningarna till att det uppmärksammas så tydligt när en individ går vilse. Nu har dock forskare från Cambridge universitet testat individer med en mild kognitiv nedsättning genom användning av VR. Testpersonerna fick ha ett VR headset på sig samtidigt som de genomförde ett navigeringsprov genom att vandra omkring i en stimulerande miljö. Forskarnas tes var att individer med Alzheimers skulle vara negativt påverkade i sitt resultat i allt högre omfattning än de individer som inte hade diagnosen.

Resultatet visade att individer med med en mild kognitiv nedsättning hade avsevärt mycket svårare att navigera än de motsvarande friska jämförelseindividerna. Det visade också att personer som hade fått ett positivt biologiskt testresultat på förekomsten av Alzheimers - vilket placerade de i riskzonen för demens - hade avsevärt sämre resultat än de individer som fått ett negativt biologiskt testresultat. Dessutom, navigeringsuppgiften via användning av VR var bättre - mer korrekt - i att notera skillnaden mellan personer som hade låg- och högrisk mild kognitiv nedsättning än vad ett helt testbatteri av för närvarande vanligt använda tester (som används som guldstandarden för att diagnosticera tidigt skede av Alzheimers) är.

De här resultaten visar att ett VR test av navigeringsförmåga faktiskt kan vara bättre på att identifiera tidigt skede av Alzheimers än vad de test är som vi för närvarande använder i kliniska och forskningsstudier.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All