Search
  • Admin

Vissa äldre i riskgrupp för att bli dementa

Äldre personer som enligt ett test hade dålig förmåga att känna igen bedrägerier hade som grupp betraktad ökad risk att senare drabbas av både mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom enligt en studie i tidskriften Annals of Internal Medicine.


Amerikanska forskare har följt upp seniorer som i början av studien fick svara på ett ”scam awareness questionnaire”. Formuläret mätte bl.a. intresse för potentiellt riskabla investeringar och hur öppna deltagarna var för olika säljargument, och höga poäng ansågs innebära sämre förmåga att känna igen bedrägerier.

Inga av deltagarna hade en diagnos på demens vid studiens start men sex år senare hade flera personer insjuknat – och ju högre poäng de hade på bedrägeritestet desto större var denna risk. Bland den tiondel som hade bäst förmåga att känna igen bedrägerier var det årliga insjuknandet i Alzheimers sjukdom 1,1% jämfört med 4,2% i den tiondel med sämst sådan förmåga.


Kopplingen fanns kvar även efter att forskarna justerade för deras ”globala kognitiva funktion” vid början av studien. Liknande samband fanns även till att utveckla mild kognitiv svikt, som kan vara ett förstadium till demens. Det fanns dessutom kopplingar till låg förmåga att känna igen bedrägerier och sannolikhet att ha för Alzheimer typiska ansamlingar av proteiner i hjärnan.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

0 views0 comments

Recent Posts

See All