Search

Vikten av en demensjournal

Att vårda en individ med demens kan ofta upplevas som en konstant berg-och-dal-bana. När symptom och problem verkar vara oförutsägbara och omöjliga att kontrollera så kan det definitivt kännas enormt stressigt. Men det finns enkla metoder och verktyg som du kan använda dig av för att minska din stress och samtidigt känna att du har lite mera koll på det som händer.

I vårt arbete med många närstående, har vi sett att en sådan enkel sak som en demensjournal kan vara ett enormt stöd för vårdgivare. Genom att du som vårdgivare noterar och sedan har tillgång till individuell information om din vårdtagare, kan du lätt hitta mönster eller orsaker till sådant beteende som du annars skulle känna dig överraska av eller maktlös inför.

Och det bästa är att journalföring inte behöver vara en avancerad affär. Du kan enkelt göra det med ett vanligt anteckningsblock, samla noteringarna en pärm eller helt enkelt skriva ner det på din dator. eller i din mobil - vad som helst som fungerar bra för dig, i din vardag. Att skriva ner korta noteringar om sådant som händer under dagens gång gör att du har faktabaserad information om det som sker och när det sker. Information som du sedan med lätthet kan dela med dig av till din vårdtagares läkare, familjemedlemmar och andra vårdgivare. 7 saker att notera i demensjournalen

1. Demenssymptom och vårdbehov Att hålla koll på nya eller befintliga demenssymptom kan hjälpa dig att få ett helhetsperspektiv och minska din oro inför det okända. Att föra anteckningar om din vårdtagares förvirring, beteende eller förmåga att göra vardagliga saker hjälper dig att se om hens kognitiva nivå försämras eller är densamma. är en välbeprövad metod för att strukturera Samtidigt så ger det dig också ett perspektiv på allvarlighetsgraden och frekvensen av symptomen, vilket hjälper dig att komma underfund med hur mycket och vilken sorts omsorg hen behöver. Som exempel, dina noteringar kan visa att hen behöver hjälp med måltider men kan duscha och klä sig själv. Eller så kanske dina anteckningar avslöjar att hen behöver mycket mer omsorg än vad du först insåg - hen är faktiskt ganska disorienterad och behöver kontinuerligt stöd med allt i den dagliga omsorgen. Det är inte alls ovanligt att närstående inte ens uppmärksammar att den dagliga omsorgen har ökat successivt och att den hjälp deras närstående är i behov av, egentligen är mer lämpad för ett omsorgsboende.

2. Beteendeförändringar – ilska, ångest, hallucinationer, m.m. Vissa beteenden kan upplevas som väldigt svåra och stressande, särskilt när de verkar hända helt plötsligt. Men ibland kan du hitta mönster eller lösningar genom att notera det som har skett, när det skedde och vad som hände precis före eller efteråt. Exempelvis, efter att ha fört anteckningar under en vecka, så inser du att din mors ilska under en viss tidpunkt på dagen kan vara orsakad av att hon är hungrig, törstig eller lite trött. Med den insikten kan du experimentera redan nästa dag med olika lösningar, t.ex. genom att ca en timme innan hennes vanliga beteendeförändring ge henne ett mellanmål, uppmuntra henne att dricka lite vatten och sedan uppmuntra ett toalettbesök. Efter att hennes fysiska behov är tillfredsställda så är hon mer avslappnad och på bättre humör. Och kanske t.o.m. redo för att delta i några trevliga aktiviteter! På grund av hennes demens, är hon inte medveten om att hon hade de behoven eller hur hon skulle be om det som hon behövde. Att föra journal och leta efter mönster och möjliga orsaker till beteendeförändringar kan både hjälpa dig att komma på vad kan orsaka ett problem och att testa olika lösningar.

3. Matvanor En individs matvanor kan förändras mycket hos en person med demens. Om du känner dig orolig över din vårdtagare matvanor, kan det hjälpa att föra anteckningar över vad det är som de äter och dricker. Genom din journal kommer du inte bara att se vad de äter utan också vad de är som de är mer eller mindre intresserad av att äta, när de vill äta och mängden av mat som de äter. Det är möjligt att du är orolig över att de äter för lite, men genom dina noteringar ser du att även om de äter lite mat vid huvudmåltiderna, får de i sig den näring de behöver genom de mellanmål som intas. Din journal gör helt enkelt att du bättre kan anpassa den mat du erbjuder till rätt mat vid rätt tid.

Samma sak med den vätska som din vårdtagare intar. För anteckningar över vilken vätska som hen föredrar, om hen behöver en specifik mängd för sina mediciner och när det fungerar bäst med att erbjuda dryck(er).

4. Toalettbesök och inkontinens Personer med demens blir ofta inkontinenta vid någon tidpunkt. Om det börjar att bli ett problem och din vårdtagares läkare inte har några råd eller förslag, använd demensjournalen för att underlätta och hålla din vårdtagare på en fungerande rutin för toalettbesök. Och om olyckor händer, kan du genom dina anteckningar lättare hitta orsaken till och om, eller vad, som behöver förändras.

Till exempel kan du märka att om du uppmuntrar din vårdtagare till att besöka toaletten varannan timme, fungerar det bra. Men om det dröjer tre timmar mellan besöken så händer det oftast en olycka. Eller så kanske dina anteckningar avslöjar att vissa födoämnen eller drycker lättare orsakar en olycka, vilket gör att du kan utesluta dem från den vanliga dieten. 5. Säkerhetsfrågor Säkerhet kan bli en stor sak när en person har demens. Ett av symptomen för demens är oförmågan att förstå vad en sak är eller vad det är till för. Det innebär att din vårdtagare kan tro att rengöringsmedel är en sportdryck eller att raklödder ska användas som tandkräm. Hen kan också bli förvirrad vad gäller hantering av vassa föremål såsom knivar, rakhyvlar eller saxar, och genom det råka skada sig själv allvarligt.

Det är svårt att balansera mellan det som håller en individ säker och samtidigt låta dem vara så oberoende som möjligt - speciellt i de tidiga skedena. Det kan kännas tufft att bestämma att det är dags att sätta säkerhetslås på spisen eller att låsa in alla vassa föremål.

Genom att följa beteenden och symptom över tid så ser du när de gör sådana misstag som kan vara farliga, vilket gör att du vet bättre när det är dags för mer tillsyn eller utökade säkerhetsåtgärder.

6. Mediciner: effektivitet och biverkningar Med medicinering så är en anteckningsbok ett nödvändigt verktyg. Genom att skriva ner saker vet du vilken medicin som fungerar bra eller om det är några bieffekter som läkare behöver veta så snart som möjligt.

Att skriva ner olika symptom och förändringar i beteende kan vara hjälpfullt när din vårdtagare påbörjar en ny medicin, om du har funderingar om eventuella biverkningar av en befintlig medicin eller om det är ändringar i doseringen av medicin. Dina anteckningar gör det möjligt för din vårdtagares läkare att bättre göra en bedömning av situationen.

7. Information för läkarbesök Det är lätt att glömma bort viss information när du väl är hos läkaren med din vårdtagare. Att föra en demensjournal kan däremot både göra din vardag lite lättare och din vårdtagares läkarbesök mer produktiva. Om du t.ex. har funderingar om vissa specifika symtom, är det alltid bra om läkaren har tillgång till mer detaljerad information för att kunna ge dig de bästa svaren. Risken är annars stor att hen ber dig att återkomma med mer detaljer efter en viss tids observation av symtomen hemma.

Sådant som läkare vanligtvis ber vårdgivare notera är fallolyckor, sömnstörningar, smärta, trötthet/utmattning och inkontinens. De vill ofta veta hur ofta det händer, allvarlighetsgrad, om det verkar som att det finns några speciella utlösningsorsaker eller mönster och eventuellt andra ovanliga händelser.

När du förbereder inför ett läkarbesök, titta igenom din demensjournal för att hitta just de saker som oroar dig. Skriv ner dem på en lista, tillsammans med de frågor som du har. Vid besöket, skriv ner det som läkaren säger. Det ger dig klarhet i de saker som diskuteras och samtidigt får du eventuella instruktioner noterade, vilket kan vara till stöd efteråt när du kommer tillbaka hem.

 

Idag finns alla möjligheter att skapa en äldreomsorg som är fantastiskt bra. Högkvalitativ omsorg är inte bara mycket kostnadseffektivt - det skapar också fantastiska miljöer där både vårdtagare, medarbetare och ledare utvecklas och riktigt frodas i tillvaron.

Hur vet vi det? Det är vad vi har arbetat med de senaste 20+ åren! I samarbete med de internationellt absolut främsta äldreomsorgsföretagen och organisationerna arbetar vi med de frågor, metoder och verktyg som för äldreomsorgen framåt. Det som skapar livskvalitet för de individer som lade grunden vårt välstånd.

​ Oavsett din roll eller ditt uppdrag inom äldreomsorgen så är det viktigt att du håller dig á jour med ny information och kunskaper, så att du hjälpa dina seniorer på det allra bästa sätt. Våra utbildningar och tjänster hjälper dig med det!

Tillsammans med dig skapar vi en äldreomsorg med ett syfte.

1 view0 comments

Recent Posts

See All