Search

Varför är demens så svårt att behandla?

Att hitta ett botemedel för sjukdomar som Alzheimers är svårt. De är svåra att diagnosticera och mediciner har svårt att komma in i hjärnan eftersom hjärnans blodflöde till stor del är separerat från resten av kroppen.

Det gör att det inte är så konstigt att flera stora läkemedelsföretag har lämnat det här forskningsterritorium under de senaste åren. För ett tag sedan meddelade tyvärr läkemedelsgiganten Pfizer att även de kommer att avsluta sin forskning för utveckling av läkemedel för Alzheimers, efter flera kostsamma men misslyckade utvecklingsförsök under det senaste årtiondet.


Under de senaste åren har en del kliniska forskningsförsök som involverade potentiella demensmediciner avslutats med besvikna resultat. Under 2012, stoppade Pfizer och Johnson & Johnson sin utveckling av drogen bapineuzumab, efter att den misslyckades i ett sen-skede försök att behandla patienter med mild till medium Alzheimers. Men trots misslyckade forskningsförsök är experterna optimistiska och tror att vi kommer ha ett läkemedel för Alzheimers senast år 2025.

Och även om läkemedelsföretaget Pfizers avslutar sin forskning inom området, fortsätter de att involvera sig inom andra områden som kan vara fördelaktiga för Alzheimers och demensdrabbade. Företaget, liksom filantropen Bill Gates, poängterar vikten av att stötta med medel för att ge de forskningsinitiativ som finns möjligheter att fortsätta sin viktiga undersökning. Läkemedelsföretag såsom Eli Lilly, Biogen och Novartis jobbar vidare med att hitta demensdroger med små men lovande framgång till dagens datum.


Så vad är det som gör det demens ett sådant svårt tillstånd att behandla med läkemedel?


Trots den stora mängd individer som är drabbade av demens globalt, med en uppskattning på över 50 miljoner människor som idag lever med demens, finns det inget botemedel. Medan befintliga behandlingar ger möjligheter att hantera symptomen, ger de inget lovande löfte om en väg till bot.

En del av svårigheter i att hitta behandlingar för demens kommer från det faktum att det inte är en enda sjukdom, utan ett komplext hälsoproblem med mer än 50 underliggande orsaker. Demens kan nästan tänkas på som en paraplyterm som beskriver en rad olika tillstånd som orsakar delar av hjärnan att successivt förstöras.

De flesta läkemedelsbehandlingar som i dagsläget utvecklas riktar in sig på uppbyggnad och strukturen av Alzheimers sjukdom, den mest vanliga formen av demens - som står för ungefär 60-70% av alla fall.

Att hitta en framgångsrik behandling för just Alzheimers möter två speciella svårigheter: för det första vet vi i dagsläget inte tillräcklig om sjukdomens biologiska uppbyggnad. Och det gör inte saken lättare att symptomen för Alzheimers utvecklas sakta över tid med resultatet att en diagnos ofta inte kommer förrän år efter att hjärnan började förändras. Dessutom, det är inte ovanligt att Alzheimers förekommer samtidigt som andra former av demens.


Det andra stora problemet med att hitta behandlingar som fungerar, är att läkemedel måste först ta sig igenom blod-hjärnbarriär som finns. Blod-hjärnbarriären finns som ett försvar mot sjukdomsorsakande gifter som kan finnas i vårt blod, och är därmed genom sin design där för att hålla sådant som inte "hör hemma" där borta, inkl. läkemedel.

Att utveckla läkemedel mot demens är inte en enkel uppgift och det kräver ett samarbete mellan myndigheter, företag och forskningsinstanser. Det är bara genom fortsatt medvetenhet och ekonomiskt stöd till forskning som vi en dag kan ha ett botemedel för demens. Stöd det arbetet!

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

12 views0 comments

Recent Posts

See All