Search
  • Admin

Var inte rädd: Palliativ omsorg är inte en dödsdom

Palliativ omsorg innebär inte att du ger upp om din senior. Det är en av de vanligaste myterna som finns omkring palliativ omsorg - att familjen har gett upp om deras äldre vuxna. Många människor tror att palliativ omsorg bara är för människor som förväntas avlida inom de närmaste dagarna eller veckorna. Det är inte alls sant.

Palliativ omsorg är en form av medicinsk omsorg där målet är att behålla eller förbättra livskvaliteten för en individ med sjukdom, diagnos eller tillstånd mest sannolikt inte kommer att botas - och kom ihåg, det finns inget botemedel mot åldrandet ännu!

Palliativ omsorg riktar in sig på alla symptomen av en sjukdom men har en speciell fokus på att kontrollera smärta och obehag. Det är också fokuserat på att ge lindring, komfort och stöd till både patienter och deras familjer.


Det är viktigt att veta att människor som använder palliativ omsorg inte dör snabbare. I vissa fall, kan patienter som är i palliativ omsorg faktiskt leva längre för att deras livskvalitet har förbättrats.


Den största skillnaden mellan palliativ omsorg och "vanlig" medicinsk omsorg är att fokus inte längre är på att "bota" din senior. Men realistiskt, många botande behandlingar för med sig stora risker för äldre vuxna, är inte lika benägna att lyckas och orsakar tyvärr ibland onödigt lidande.


Det är INTE en 6 månaders dödsdom

För att du ska ha rätt till palliativ omsorg, behöver din läkare i samråd med dig , ha beslutat om det. En del människor tror att det här innebär att läkaren egentligen har "gett upp hoppet" och att döden är nära. Så är det inte alls. Ett förslag från din läkare om palliativ omsorg är absolut inte samma sak so en 6 månaders dödsdom.


Att kvalificera för palliativ vård innebär helt enkelt att din läkare och du tillsammans ser att det finns ett större behov av en annan form av stöd och lindring, än den som kan erbjudas via den "vanliga" medicinska behandlingen. I vissa fall avslutas den palliativa omsorgen för en del seniorer för de har helt enkelt inte det behovet längre.


Vem kan dra fördel av palliativ omsorg?

Palliativa omsorgsprogram är riktigt bra för personer i avancerade stadier av icke-botbara sjukdomar, är väldigt svaga eller i väldigt hög ålder. Med palliativ omsorg så kommer läkare och sjuksköterskor till dig. De koordinerar behandlingarna så att din senior kan må så bra som möjligt. Det här är en fantastiskt bra hjälp för de som är alldeles för svaga eller sjuka för att gå till doktorn. Palliativ omsorg hjälper vårdgivare också Palliativ omsorg erbjuder familjerna mycket mer stöd än vad de får under traditionell medicinsk omsorg. Familjerna har ofta - tillgång till palliativa specialister 24 timmar om dygnet, - läkare och sjuksköterskor som kommer till hemmet, - stöd och hjälp med dagliga levnadsaktiviteter och - familjestöd och rådgivning samt tillgång till olika stödgrupper. Att få palliativ omsorg Om du känner att du eller din senior skulle kunna ha nytta av palliativ omsorg, prata med er läkare för att se om det är ett lämpligt alternativ. Om det inte är ett lämpligt alternativ för närvarande, låt läkaren veta att du öppen för en dialog om det när tiden är rätt. På det sättet vet de om att det är någonting som du vill veta mer om och kanske överväga.

 

2 views0 comments

Recent Posts

See All