Search
  • Admin

Var försiktig med vad du säger: Ditt ordval påverkar

Enligt nyligt utkommer forskning om hur vårt språk - ordval - och ett positivt sinne kan förbättra vår hjärnhälsa, visar det sig att de ord som vi väljer att använda kan påverka inte bara hur väl vi åldras utan också hur snabbt vi återhämtar oss från sjukdom.

Kraften av positivt tänkande och visualisering har länge lyfts fram som en värdefull praktik att utföra i vårt vardagsliv och nu finns det mer bevis för att användningen av rätt ord vid rätt tidpunkt är ännu ett sätt att förbättra vår livslängd.

Hur ett positivt ordval förbättrar hjärnhälsan

Det gamla ordspråket "du blir vad du tänker/säger" är inget nytt; om du säger att du kommer misslyckas är sannolikheten för att du också gör det mycket större. Kraften av positivt tänkande och optimismen är väldokumenterat, särskilt när det gäller att uppnå nya mål. Nu har det kommit ytterligare forskning som indikerar att ett positivt språk, orden som vi väljer, kan skapa ett bättre sinne och syn på livet som gör att våra hjärnor och kroppar häller sig hälsosammare och uppmuntrar till en mer positiv ålderdom.

Tills helt nyligen så visste forskarna väldigt lite om hur man uppmuntrar optimism hos en individ som har en allvarlig utmaning, som t.ex. en hälsokris. Tack vare en serie av 6 studier vid Stanford University, har dock forskarna nu bättre förståelse för hur optimismen och fysisk hälsa interagerar, och erkänner vikten av ordval och dess betydelse för att skapa en patients bild av framtiden.

Tidigare forskning har visat att det bästa sättet för att uppnå ett mål är att fokusera mindre på resultatet och mer på processen. Den här nya forskningen, som bestod av studier av mer än 1300 individer, inkluderade offer för naturkatastrofer och patienter som kämpade mot cancer, visade att optimismen bäst uppnås genom att förstå hur en patient tänker om sin egen hälsa och de utmaningar som finns för att sedan beskriva den ramen för patienten på ett sådant sätt att det ökar dennes chanser att vara hoppfull om framtiden.

De här studierna visar att positivt tänkande, via ett mer positivt ordval och positiv visualisering, kan vara ett riktigt kraftfull verktyg för att utveckla optimismen. Och den här optimismen skapar i sin tur en hälsosammare mental bild av livet, vilket i sin tur ger bättre motståndskraft och snabbare tillfrisknande vid sjukdom - bättre livskvalitet.

 

10 views0 comments

Recent Posts

See All