Search
  • Admin

Vårdgivning och kommunikation, del 1

Som vårdgivare möter du många olika situationer som kräver att du praktiserar bra kommunikationsförmåga. Som exempel, det här kan innebära kontakter med din vårdtagare, med vårdpersonal, kollegor och vårdtagares familjemedlemmar. Varje situation innehåller unika kommunikationstekniker och vi kommer att gå igenom några av de mest viktiga. Vi kommer gå igenom tydlighet, aktivt lyssnande, undvika anklagelser, bemöta negativa beteenden och förståelse för andra. Vart och ett av de följande dragen kommer att hjälpa dig bli en effektiv kommunikatör som vårdgivare, oavsett om du är hos läkaren eller bemöter din vårdtagares negativa beteenden.

(1) Var tydlig: När du kommunicerar, är en av de viktigaste sakerna att ha i åtanke klarhet. När du pratar med någon kan de givetvis inte veta vad du tänker. Om det finns ett problem eller behov som du behöver kommunicera, se till att du säger det klart och tydligt till den som du pratar med. Ibland kan vi uppleva det som att vi är oförskämda eller burdusa om vi är alltför tydliga - rak på sak - men du kan ofta säga det som du vill ha sagt på olika sätt som är både ärligt men tankfullt.


Det kan vara till hjälp att tänka efter före innan din dialog - på så sått kan du fundera på vad det är du vill ha sagt. Så, innan du uttrycker ett behov till någon, ta lite tid for dig själv att fundera på vad det är du vill uttrycka. Det hjälper dig att bli en tydlig kommunikatör.

(2) Lyssna: Kommunikation handlar inte bara om att prata med andra - det handlar också om att vara mottagare för information. Med andra ord, det handlar om att lyssna. När du lyssnar, se till att du gör det utan bedömningar, undvik t.ex. att dra förhastade slutsatser om varför en person säger en sak eller över vad det är de säger. Dessutom, lyssna på vad det är individen säger ordagrant. Ta in information, och om du har frågor om någonting, kom ihåg att be om förtydligande.

Även om det kan vara svårt att hålla tillbaka känslor är det ibland den rätta saken att göra. Som exempel, om du känner dig arg eller alltför upprörd för att kommunicera på ett effektivt sätt så är det helt ok att inte återkoppla på en gång. Låt bara den andra personen veta att du ar upprörd och att du behöver lite tid for att tänka. Det ar också ok att kommunicera varför någonting har gjort dig upprörd. En del av bra kommunikation är att analysera situationen, som t.ex. hur vi känner, hur den andra individen har uttryckt sig, och var förmåga att ha dialogen pa ett produktivt satt.

(3) Undvik anklagande språk: Anklagande språk är oftast inte särskilt produktivt. Om det inte är så att du behöver återupprepa eller rapportera någonting allvarligt som har gjort så finns egentligen ingen anledning till ett anklagande språk. Ibland kan dialoger med människor, som familjemedlemmar, många gånger utveckla sig till en situation där alla pekar pa varandras fel och brister.


Fråga dig själv, "Kommer det att leda mig till någonting produktivt om jag säger detta?" Om inte, så behöver du omprioritera de ämnen som du vill diskutera. Som exempel, det ar bättre att fokusera på hur du bäst hjälper din närstående istället för att säga till honom eller henne att hen aldrig hjälper till och är lat. Arbeta mot lösningar, inte mer problem.

Nästa gång går vi igenom din vårdtagares negativa beteenden och behovet av att vara förstående när vi kommunicerar.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

2 views0 comments

Recent Posts

See All