Search

Våld och övergrepp mot demensdrabbade - 6 tecken

Seniorer med demens gör ibland falska anklagelser och påståenden att familjemedlemmar eller vårdgivare behandlar dem illa eller stjäl från dem. I dessa fall, är det demenssjukdomen som gör dem paranoida och förvirrade.


Tyvärr förekommer det också tillfällen när äldre med demens blir utsatta för övergrepp och våld. Individer med demens är speciellt utsatta på grund av deras försämrade minne, kommunikationsförmåga och omdöme.


Omoraliska personer utnyttjar dessa sårbara seniorer eftersom de är lätta måltavlor. Det är inte speciellt troligt att de kommer att rapportera problemet, de blir kanske inte trodda, eller så kanske de inte förstår att det är övergrepp som pågår.


För att skydda din äldre vårdtagare, förklarar vi hur du kan upptäcka tecken på övergrepp och våld. Även om din närstående inte förstår vad som händer eller kan tala för sig själv, kommer du att veta när någonting misstänksamt pågår. Vi delar också med oss av namn på organisationer som du kan kontakta för hjälp.


Övergrepp och våld mot seniorer är varje form av missbehandling

som orsakar skada eller förlust till en äldre vuxen.


Det är generellt indelat i 6 kategorier och vi förklarar dem närmare nedan. I varje kategori, ger vi också exempel på signaler som är tydliga tecken på äldreövergrepp och våld.


1. Fysiskt övergrepp

Fysiskt övergrepp är när någon med flit orsakar skada, smärta eller någon form av nedsättning till en senior. Det inkluderar också isolering och otillbörlig användning av tvångsmedel. Varningssignaler inkluderar:

 • oförklarliga skador såsom blåmärken, brännskador, nya ärr, brutna ben, stukningar eller missfärgningar i huden,

 • rapporter om läkemedelsöverdos eller att inte ta medicin regelbundet (som t.ex. när ett läkemedelsrecept har mer medicin kvar i slutet av månaden än vad det borde ha),

 • trasiga glasögon,

 • tecken på användning av tvångsmedel som exempelvis märken runt vristerna och

 • vårdgivaren vägrar att låta dig träffa vårdtagaren utan deras närvaro.


2. Känslomässigt övergrepp

Känslomässigt övergrepp inkluderar verbala övergrepp, hot, trakasserier, förnedring och skrämseltaktik.

Varningssignaler inkluderar:

 • varje form av hot, kontroll eller nedlåtande kommentarer som du observerar,

 • när vårdtagaren visar ökade tecken på upprördhet som exempelvis gunga fram och tillbaka, suga på fingrarna eller mumla för sig själv,

 • oförklarlig tillbakadragenhet från normala aktiviteter, en plötslig förändring i vakenhet eller oväntad depression och

 • vårdgivaren vägrar att låta dig träffa din närstående utan deras närvaro.


Notera:

Känslomässiga övergrepp kan vara särskilt svåra att upptäcka hos individer med demens eftersom många varningstecken är desamma som typiska demenssymptom. Om du upptäcker dessa tecken så lyssna på din magkänsla, var uppmärksam och undersök tills du är helt övertygad om att din vårdtagare inte är utsätt för övergrepp.


3. Finansiellt övergrepp

Finansiellt övergrepp är när någon olagligt eller otillbörligt använder en äldre vuxens pengar, ägodelar eller andra resurser. Det inkluderar användning av deras bankkort utan tillåtelse, förfalskning av deras namnteckning, stöld av deras pengar eller ägodelar och att genom tvång eller lögner få dem att underteckna olika juridiska dokument såsom kontrakt eller testamente.

Varningssignaler inkluderar:

 • plötsliga förändringar i den äldres finansiella situation,

 • oregelbundna inköp och uttag från den äldres konton samt uttag som är gjorda trots straffavgifter,

 • tillkomst av en extra användare till den äldre bankkonton, kredit- eller bankkort

 • saker eller pengar försvinner från deras hem,

 • misstänksamma förändringar i testamente, juridiska fullmakter, titlar eller kontrakt,

 • obetalda räkningar eller bristande medicinsk vård när den äldre borde ha tillräckligt med pengar,

 • finansiell aktivitet som skett när den äldre inte har kunnat göra det själv, som exempelvis ett uttag på bankautomat när hen har varit sängliggande och

 • en ny "bästa vän" eller "förälskelse".

4. Sexuellt övergrepp

All form av icke-medgiven sexuell kontakt är sexuella övergrepp. Det inkluderar beröring, smekande eller annan sexuell aktivitet som händer när en person är oförmögen att förstå, inte villig eller medgivande, hotad eller fysiskt tvingad.

Varningssignaler inkluderar:

 • blåmärken runt brösten eller underlivet,

 • oförklarlig vaginal eller anal blödning och

 • trasiga, fläckiga eller blodiga underkläder.

5. Vanvård eller själv-vanvård

När en vårdgivare brister i att ge eller medvetet håller tillbaka nödvändigheter såsom mat, kläder, bostad/skydd, mediciner, medicinsk omvårdnad, fysiska hjälpmedel eller en trygg miljö, är det vanvård. När en individ brister i att tillgodose dessa behov för sig själv, är det själv-vanvård. På grund av sin kognitiva nedsättning, kan individer med demens inte alltid tillgodose sina egna vardagliga behov. Det gör att de i större grad är i riskzonen för att ramla, vandra, infektioner och undernäring.

Varningssignaler är:

 • ovanlig viktminskning, undernäring eller vätskebrist,

 • obehandlade fysiska problem såsom liggsår eller andra sår,

 • ohygieniska levnadsförhållanden: smuts, insikter, otvättade sängkläder och kläder,

 • bristande hygien,

 • olämpliga kläder eller skydd gentemot vädret och

 • farliga levnadsförhållanden (samling av en hel del saker/material, ingen värme eller rinnande vatten, brandrisker).

6. Bedrägeri och missförhållande

Om en vård- eller omsorgsutförare förfalskar patientinformation eller inte ger utförlig vård eller omsorg, kan det vara bedrägeri eller missförhållanden.

Varningssignaler inkluderar:

 • problem inom boendet såsom dåligt utbildade medarbete eller för få medarbetare per skift, ett för stort antal boenden i förhållanden till direkt vårdgivande medarbetare, lång väntan eller obesvarade "ringningar" för hjälp, ingen förbättring efter att större problem har blivit diskuterade med medarbetare eller ledare,

 • övermedicinering eller undermedicinering,

 • otillfredsställande vård eller omsorg trots att fakturor för vården eller omsorgen har blivit betalda,

 • fakturering för tjänster som inte har blivit utförda eller dubbelfakturering,

 • missrepresentation av den tjänst som har blivit utförd och

 • fakturering för mer komplexa eller dyrare tjänster än de(n) som faktiskt var utförd.


Vad ska du göra om du misstänker äldreövergrepp eller våld: Olika sätt att rapportera problem

Om du upptäcker tecken på äldreövergrepp ska du ingripa på din seniors vägnar. Om du har en privat vårdgivare kan du givetvis avbryta samarbetet, om din senior bor på ett äldreboende kan du ta upp frågan med ledningen alternativt flytta din närstående till ett annat boende och om det är en annan närstående som missbrukar, kan du ta stöd av olika myndigheter.


När du behöver hjälp - eller rådgivning - finns det ett olika vägar att gå. Du måste inte kunna bevisa att det föreligger övergrepp eller andra missförhållanden för att myndigheterna ska undersöka saken.

 • i en nödsituation, ring 112 eller den lokala polisen,

 • kontakta socialförvaltningen i den kommun där din närstående är folkbokförd,

 • kontakta Anhörigstödet som finns i kommunen,

 • kontakta Socialstyrelsen 075-247 30 00 för anmälan eller

 • ring Demensföreningen 0485-375 75 eller Alzheimers föreningen 020-73 7610 för rådgivning.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

39 views0 comments

Recent Posts

See All