Search
  • Admin

Våld mot Äldre - en kamp för äldres rättigheter

Våld mot äldre är ett globalt problem, och Förenta Nationerna (FN) räknar att årligen är 1 till 10% av äldre vuxna utsatta för våld mot äldre.

Den 15 juni, kommer språkrör och andra engagerade över hela världen att uppmärksamma våra äldres rättigheter, under World Elder Abuse Awareness-dagen (WEAAD). Sedan år 2006, har FN varit huvudsponsor för WEAAD, och förklarat att dagen "representerar den enskilda dagen under ett år när hela världen uttrycker sitt motstånd gentemot de övergrepp och det lidande som en del individer i våra äldre generationer utsätts för."


WEAAD är ett viktigt tillfälle att väcka medvetenhet om övergrepp

och samtidigt erbjuda utbildning och träning på hur

man kan upptäcka och hantera övergrepp mot äldre.


Som enskild individ kan du förstås också göra en hel del. Du kan exempelvis sprida medvetenhet och kunskaper om övergrepp och våld mot äldre via dina sociala media forum, inkludera #WEAAD när du skriver. Du kan också delta i den officiella World Elder Abuse Awareness Day Thunderclap och tweeta eller posta din deltagandeförklaring på Facebook.


Det finns också möjligheter att delta på olika engagemang runt om på olika orter i hela världen, Sök på din kommuns hemsida för att se vad, när och hur kommunen uppmärksammar den viktiga internationella dagen mot våld mot äldre.


Många intresseorganisationer för seniorer har också arrangemang, såsom föreläsningar, kostnadsfria utbildningar och andra sammankomster.


Vi på #OMSORGSAKADEMIN engagerar oss också förstås - David och Nicole kommer att delta på ett samarrangemang mellan Nationella Centret om Övergrepp mot Äldre, Administrationen för Samhällsfrågor och amerikanska Justitiedepartementets miljardsatsning "Initiativet om Rättigheter och Rättvisa för Äldre", för att diskutera hur nationella resurser bäst används för att bygga ett starkt stöd för äldre vuxna. Och vårt team av jurister är på olika orter för att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning, tillsammans med kollegor från andra företag.


Dela gärna med er vad ni har på gång för World Elder Abuse Awareness-dagen!

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

21 views0 comments

Recent Posts

See All