Search

Urinvägsinkontinens - fyra olika varianter

Urinvägsinkontinens är ett vanligt förekommande problem bland äldre vuxna. Att vårda en äldre närstående med urinvägsinkontinens kan vara väldigt utmanande ibland.

Urinvägsinkontinens kan variera från mild läckage av urin till okontrollerbar vätning. För att underlätta för dig själv och din vårdtagare är det viktigt att du har kännedom om de fyra sorters urinvägsinkontinens som är vanliga.


Stress - eller ansträngningsinkontinens

Stress inkontinens händer när urin läcker vid motions, hosta, nysningar, skratt, lyft av tunga föremål eller andra kroppsrörelser som orsakar tryck på urinblåsan.

Det kan bero på försvagade bäckenmuskler, men andra orsaker till stressinkontinens är:

- försvagning av de musklerna som håller urinblåsan på plats, - eller försvagning av urinblåsan i sig själv,

- försvagning av sfinktermusklerna,

- skada på de nerverna som kontrollerar urinblåsan från sjukdomar såsom exempelvis diabetes, stroke, Parkinson´s och/eller MS, - eller från behandling av gynekologisk eller bäckencancer,

- hos kvinnor, en hormonell obalans eller minskning av östrogen till följd av klimakteriet, - eller

hos män, godartad förstorad prostata, prostatacancer eller prostataoperation.


Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens sker när individer inte kan hålla sin urin tillräckligt länge för att hinna till toaletten. Friska personer kan ha trängningsinkontinens, men det är förekommer oftare hos individer som t.ex. har:

- diabetes

- stroke

- Alzheimers

- Parkinsons

- MS

- tumör eller cancer i livmoder, urinblåsa eller prostata

- inflammerad urinblåsevägg,

- inflammerad prostata och

- borttagen prostata, kejsarsnitt, hysterektomi eller operation som involverat den nedre delen av tarmar eller ändtarm.

Trängningsinkontinens kallas också ibland för överaktiv blåsa. Trängningsinkontinens är karaktäristiskt när du behöver kissa mer än sju gånger mer dag eller två gånger per natt.

Överrinningsinkontinens

Individer med överrinningsinkontines har svårt att tömma sin urinblåsa helt och hållet. Överrinningsinkontinens sker när små mängder av urin läcker från en urinblåsa som alltid är full-


En man kan t.ex. ha problem med att tömma sin urinblåsa om en förstorad prostata blockerar urinröret. Diabetes och ryggradsskador kan också orsaka den här typen av inkontinens. En konstant fylld urinblåsa orsakar frekvent urinering eller ett konstant droppläckage av urin, eller båda delarna.

Den här sortens inkontinens är ofta orsakad av försvagade urinblåsemuskler från nervskador som bieffekter av diabetes eller andra sjukdomar. Det kan också ske när urinröret är blockerat på grund av njur- eller gallstenar, tumörer, en förstorad prostata hos män, operation av urinblåsan hos kvinnor eller en födelsedefekt.

Funktionell inkontinens

Funktionell inkontinens sker hos många seniorer som har normal kontroll på sin urinblåsa. De har helt enkelt bara det svårt att hinna till toaletten i tid på grund av artros eller andra tillstånd som gör det svårt för dem att röra sig snabbt.

 

Denise Jensen, sjuksköterska, har en lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar.


#omsorg #äldreomsorg #demensomsorg #demens

16 views0 comments

Recent Posts

See All