Search

Tai Chi förebygger fall och förbättar hjärnfunktionen

Tai Chi, en antik kinesisk praktik, är ett smidigt balanssystem där du utför en serie av rörelser på ett långsamt sätt. Den här formen av mjuk aktivitet hjälper att sänka stressnivån och uppmuntrar fokus.

Nyligen så uttalade the National Institutes of Health att tai chi dessutom har förmågan att minska fallolyckor hos seniorer.


The Center for Disease Control (CDC) säger att fallolyckor är den ledande orsaken till både dödliga och icke-dödliga skador hos individer över 65 år. Som verksam inom äldreomsorgen och hemtjänstverksamhet, kan jag bekräfta att arbetet med att förebygga och hantera verkan av fallolyckor är en viktig och stor del i arbetet inom omsorgen.

Jag vet att det kan vara svårt att övertyga sin(a) vårdtagare att börja med balansträning. Men som vårdgivare kan du underlätta för din vårdtagare att ta stegen mot en säkrare tillvaro, genom att själv vara ledande, och deltagare, i att utföra balansträning. Olika balansövningar kan vara ett utmärkt sätt att tillsammans utföra en aktivitet med din(a) vårdtagare.

En av de mest välbeprövade balansmetoderna är just Tai Chi. Tai Chi är unikt såtillvida att det tränar både kropp och själ. Det är högst osannolikt att en person skulle få en muskelskada eller överanstränga sitt hjärta medan de utför tai chi. Dess fördelar med avkoppling, förbättrad flexibilitet och mental fokus kan däremot anses vara mycket stora eftersom kombinationen av dessa faktorer bidrar till en övergripande känsla av välmående.

Och ännu bättre, en studie som genomfördes av forskare vid the University of South Florida, tillsammans med forskare från Fudan University i Shanghai, fann att Tai Chi kan förbättra hjärnfunktionen.

Självklart måste det göras flera studier innan man kan säga säkert att tai chi kan förbättra vår hjärnfunktion, men oavsett dess verkningar på hjärnan, är de flesta läkare överens om att tai chi förbättrar motion och flexibilitet. De uppmuntrar användning av meditation om det innebär att en individ som är stressad eller har ångest, kan lugnas. På samma sätt ställer de sig ofta positiva till lättare yogaövningar. Det är dock viktigt att du, som med alla motion, först pratar med din (vårdgivares) läkare innan du påbörjar övningen.

 

Nicole Sanders, OMSORGSAKADEMIN, har över 25 års erfarenhet från att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor i uppdrag som företagssjuksköterska, vård- och omsorgschef, verksamhetschef, områdeschef och arbetsmiljökonsult. Som Certifierad Demensutbildare och Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef är hon ofta anlitad som utbildare och föreläsare för att inspirera och stötta ledningsgrupper inom omsorgsorganisationer att våga leda innovativ och utveckla sin verksamhet till att bli en omsorg i världsklass.

0 views0 comments

Recent Posts

See All