Search

Solskensvänner - för kvalitet i omsorgen

"Han är din vän, din partner, din försvarare, din hund. Du är hans liv, hans kärlek, hans ledare. Han är din, troget och osjälviskt, tills hans sista hjärtslag. Du är skyldig honom att göra dig förtjänt av en sådan tillgivelse." - Okänd författare

En mycket framstående organisation för hundterapi i USA, använder sig av Golden Retrievers för att studenter experimentellt ska leva och lära sig bygga och hantera mogna, trygga och kärleksfulla relationer.

Genom dagligt interagerande med hundarna, får studenterna en fördjupad förståelse om engagemang, acceptans, trygga relationer och initiering.


Studenterna får uppleva att göra misstag med hundarna och känna empati, kärlek och acceptans eftersom hundarna snabbt förlåter och ger ovillkorlig kärlek.


Det låter studenterna praktisera en trygg och hälsosam relation, med slutmålet att överföra de relationsförmågorna till trygga mänskliga förhållanden. Olika studier har under en längre tid, gång på gång, bekräftat samma resultat. Hundar får människor att lugna ner sig och att känna trygghet, tillit och kärlek.


Direkta fysiska effekter av kontakt med en eller flera hundar är stabilare blodtryck och puls. Individer som har svårt att hantera sina känslor, vänder sig ofta till sina fyrbenta vänner för tröst och vänskap när de går igenom någonting som upplevs svårhanterligt.


Dessutom, Golden Retrievers tillåter en säker miljö genom sitt lekfulla och kärleksfulla accepterande av de allra flesta individer. Det gör att, genom dessa otroliga djur, får personer som är i känslomässig och/eller mental obalans lätt uppleva en lugnande fysisk närhet som de sällan hittar på annat håll.

I Sverige används #terapihundar på många olika håll. De positiva effekterna av dessa underbara varelser närvaro är enorma.


Om du vill veta mer om hur terapihundar kan bidra till en bättre kvalitet inom er äldre- och #demensomsorg, kontakta Svenska Terapihundskolan, som är Nordens största utbildare av terapihundar. Vi på #OMSORGSAKADEMIN svarar förstås också gärna på eventuella frågor.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.


#personcentreradomsorg #demensomsorg #demens #äldreomsorg

11 views0 comments

Recent Posts

See All