Search

Självledarskap - grunden för en framgångsrik ledare

Att du som ledare har bra självkännedom och kontinuerligt utvecklas är grundläggande för att du ska kunna vara hållbart framgång i ditt ledarskap. Och det gäller oavsett vem du är eller var du befinner dig i din karriär.


Om inte du utvecklas och rör dig framåt, kommer inte heller ditt team, eller din organisation att göra det. Utan de upp- och nedgångar som du upplever i ditt ledarskap skulle du inte få chansen att bli bättre. Utan motstånd skulle du inte uppnå de mål som du har satt upp. Genom dina utmaningar får du de insikter, erfarenheter, självförtroende och den styrka som du behöver ha, för att framgångsrikt kunna hantera din ledartillvaro. ​


Men oavsett vad det är du vill uppnå i ditt liv - vilka mål och drömmar som du har -, måste du själv ta stegen för att nå dit. Ingen annan kan göra det åt dig. Vad andra individer däremot kan hjälpa dig med, är att dela med sig av sin specifika kompetens och insikter, så att du kan nå dina mål snabbare och mer effektivt.När du bestämmer dig för att ta ansvar för din egen utveckling och

leva utifrån dina specifika förutsättningar och mål händer det saker.Ett av våra mest populära, och intensiva, ledarprogram - Legacy Ledarskap - ger dig en unik möjlighet att med stöd av en erfaren ledarskapscoach få klarhet i och hitta vad du verkligen vill uppnå med ditt ledarskap och ditt liv. Genom programmet kommer du lära dig effektiva vägar att nå dina mål, hitta en balans i din tillvaro och leva mer autentiskt.


Legacy Ledarskap är guldprogrammet för effektivt ledarskap, baserat på forskning och framtaget med de främsta ledarskapsexperter. Med insikt i den komplexa interpersonliga dynamiken som finns på arbetsplatserna, positionerar det här programmet ledarskapet både som en kompetens att läras in och som en relation som måste vårdas för att uppnå sin fulla potential.


I programmet kommer du bl.a. att lära dig hur extraordinära ledare uppnår extraordinära resultat, hur du utvecklar din egen ledarskapsstil och förmåga till att leverera kvalitetsresultat varje gång.


Genom en djupgående analys av ditt befintliga ledarskap och med din personliga ledarskapscoaching - som ger dig viktiga självinsikter och maximaliserar din utvecklingsprocess - kommer du att fördjupa dig i de fundamentala roller som modiga ledare fyller, och samtidigt lära dig enkla tekniker som används av framgångsrika ledare som söker kontinuerlig förbättring.


Några av de viktiga ledarskapsämnen som vi går igenom är:

  • Våga Leda

  • Ändra Dina Tankar - Ändra Ditt Ledarskap

  • Nå Din Fulla Potential, och få ditt team till detsamma

  • Dröm Stort, Fokusera Smått: Uppnå SMARTare Mål

  • Att Hantera Stress På Jobbet

  • Passion. Syfte. Mening.

  • Att Göra Förändringar Till Din Vän

  • Kommunikation För Framgång

  • Öka Ditt Inflytande

  • Framgångsrika Presentationer


Efter att du har avslutat ditt Legacy Ledarskap program så kommer du att ha gedigna kunskaper om hur du - utifrån dina personliga förutsättningar och ledarstil - på bästa sätt lyfter, stöttar och leder ditt team framgångsrikt mot uppsatta mål. Du kommer att vara en mer effektiv och insiktsfull individ och ledare, med kunskaper och förmåga att bygga fantastiska resultat genom ditt ledarskap.


Genom Legacy Ledarskap ökar du inte bara din kompetens, utan också din självinsikt, ditt mod och engagemang för din framtid. Utveckling som gör att du frodas, hela livet ut.


Ta steget till ett hållbart framgångsrikt ledarskap idag. Boka din plats på Legacy Ledarskap och kör igång direkt!

3 views0 comments

Recent Posts

See All