Search

Seniorer som täcker för varandra kan dölja symptom på demens

Gifta par säger ofta att de "avslutar varandras meningar". De arbetar som ett team - eller en enhet - och både vänner och familj är vana med den här sortens interagerande.

Den här förmågan att arbeta tillsammans är underbart, tills en av de två individerna inte fungerar så bra och den andra är i förnekelsestadiet. När par täcker upp för varandra, kan värdefull tid för behandling och hjälp förloras. Det innebär med andra ord att vuxna barn, släkt och vänner behöver vara uppmärksamma på signaler som pekar att saker och ting inte står rätt till.Att bestämma sig för att agera


En hälsosam ålderdom kommer med en del förluster, men om seniorer har en partner kan de ofta leva självständigt för så lång tid som partnerna gör det och fyller i där den andra individen in kan. Om pappas syn börjar försämras, coachar mamma honom och han klarar sig ok. När mammas bilkörning är tveksam men pappa gör den mesta körningen i biltäta områden, kan hon still klara sig bra.

Men tänk om pappas försämrade hörsel inte bara är ett "åldersproblem"? Tänk om han inte förstår det som sägs till honom för att hans hjärna inte fungerar till fullo? Tänk om mammas körförmåga har minskat, inte för att hon lättare blir överväldigad av den snabba trafiken, men för att hon glömmer bort vart hon är på väg?

Att få fram de verkliga fakta i en årtiondes lång relation där en "gemensam front" är grundläggande är inte lätt men, genom försiktig observation kan du många gånger tränga igenom det (o)medvetna skådespeleriet. Att täcka för den andra partnern är dessutom inte alltid ett team arbete. Även seniorer som är ensamstående kan försöka att dölja symptom på demens. "Oavsett vad, det är viktigt att du agerar även om din närståendes läkare ännu inte har diagnosticerat demens. Det viktigaste är inte att du har en diagnos för din närstående. Det viktigaste är hur din närstående fungerar", säger David Gustafson, äldreomsorgsexpert.


Det betyder att du behöver agera på det som du ser. Om din närstående visar tecken på återkommande minnesförlust och börjar blanda ihop saker som är grundläggande i vardagslivet, är det ett varningstecken som du inte ska ignorera.


Förändringar i beteende är en nyckelfaktor


De flesta äldreomsorgsexperter instämmer i att nyckeln till demens oftast ligger i de små förändringar som vi observerar hos våra seniorer. Om vi använder exemplet om mammas bilkörning - det viktiga är hennes funktionsförändring. Många människor avskyr att köra bil i intensiv trafik. Med normalt åldrande är våra reflexer inte så snabba, vår syn inte så observant och vi undviker möjligtvis att hamna i situationer som vi inte ens tänkte på när vi var yngre. Men om mamma däremot undviker bilkörning för att hon blir förvirrad och inte känner igen sig ens i familjära områden, visar hon tecken på en möjlig demenssjukdom. Om pappa, som var företagare och ofta hanterade siffror och budgetar med en utomordentlig skärpa och kunskap, plötsligt - eller det är så det verkar för hans familj - betalar sina räkningar sent eller övertrasserar sina konton. kan det vara tecken på stress eller att hans mediciner påverkar hans förmåga att tänka klart. Det kan också vara tecken på att han utvecklar demens. Och endast en skicklig specialist kan ge dig ett rätt svar på vad som ligger bakom.

Det kan dock vara så att du, som vuxen, inte vet vad som pågår med dina närstående eftersom de kanske inte berättar för dig att de har problem. Din mamma eller pappa kan känna sig rädda. De vet att någonting är fel - som inte kan fixas - så de täcker upp, för varandra eller för sig själv. Det innebär att det är upp till dig, och dina andra närstående, att observera tecken på olika förändringar så att ni kan hjälpa till.


Många problem är orsakade av andra saker än demens


Om fler individer förstod att det kan finnas många andra förklaringar till demensliknande symtom, som inte är demens, är det möjligt att de skulle gå till en läkare i ett tidigare skede. Dessutom, om de visste att en tidig #demensdiagnos kan innebära att de får läkemedel som kan hjälpa till att hålla de värsta symptomen borta längre, skulle de kanske vara mer villiga att se en läkare. Din närstående kanske täcker upp för minnesförlust eller förvirring av rädsla. Om du ser tecken på det här, var snäll och försök att prata med honom eller henne på ett respektfullt och försäkrande sätt och få honom eller henne till en läkare. Genom att göra, oavsett om diagnosen blir #demens eller inte, kommer du att ha en grund för att gå vidare med det som behövs för att försäkra din närståendes trygga och kvalitetsrika ålderdom.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINs stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

3 views0 comments

Recent Posts

See All