Search

Samarbete för att förbättra demensomsorgen

16 äldre- och demensboendeorganisationer över 12 stater och USA:s huvudstad har åtagit sig att hjälpa till med att testa ett program som kan förbättra omsorgen om individer med demens. Det specifika 6-månaders programmet kommer koppla ihop äldreomsorgsexperter med ledare och medarbetare på de olika boendena via videokonferenser och presentationer varannan vecka.


6-månaders programmet kommer att koppla ihop äldreomsorgsexperter med ledare och medarbetare på boendena varannan vecka, genom 1-timmes långa videokonferenser och presentationer som kommer att gå igenom de ämnesområden som var en del av de rekommendationerna för demensomsorg som föreningen gav ut i januari. Det här pilotprojektet kommer att inkludera interaktiva omsorgsfall.


Programmet är uppbyggt från Project ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes), som skapades av New Mexico universitet år 2003 och som sedan dess har använts för att utbilda och förbättra vård och omsorg relaterat till hepatit C, HIV, tuberkulos, kronisk smärta, endokrinologi och beteendeproblematiska tillstånd.


ECHO modellen har en bevisad framgångshistorik och modellen kommer att göra det möjligt att införliva den senaste och bästa forskningen och rekommendationerna för demensomsorg till boende-gemenskaperna på ett snabbt och effektivt sätt. Boendena kommer att kunna använda den här informationen för att förbättra omsorgen för individer som lever med demens.


New York Academy of Medicine, som skapade den första verktygslådan för utvärdering och en resursguide för användare av ECHO modellen i 2016 kommer att utvärdera projektets initiala process, påverkan och hållbarhet. Målsättningen är att projektet ska kunna spridas över hela nationen och sedan internationellt.


Samtidigt som projektet pågår kommer ett parterprojekt ske, med syfte att hjälpa allmänläkare som inte specialiserar sig på demensvård att utveckla sina kunskaper om att diagnosticera, vårda och stötta personer som har demens.


 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #undersköterska #äldreomsorg #certifieratdemensboende #demensboende

1 view0 comments

Recent Posts

See All