Search

Så här bygger du en stark mentalitet efter 60

Det är en myt att du är född med karaktärsdrag som gör dig mentalt stark genom hela livet. Sanningen är att du kan utveckla mental styrka med träning, mod och medvetenhet alltigenom som du växer och utvecklar din personlighet.


Du har makten att stretcha ditt sinne och arbeta emot negativa influenser som påverkar ditt (o)medvetna oavsett i vilken ålder som du är i. Det finns 5 saker som människor med mental styrka praktiserar och som kan öka ditt fokus och medvetenhet:

Ta dig igenom svårigheter

Livet behöver inte vara svårt, eller innebära stridigheter. Ibland så ställs du inför svåra utmaningar, från andra människor, platser eller saker som orsakar rädsla och under en del av de svårigheterna står du ensam, vid andra tillfällen får du stöd. Oavsett så kan de här olika situationerna komma i vägen för din lycka eller kanske t.o.m. göra att du ifrågasätter sin egen självbild. Det som du upplever som dina personliga svårigheter är det som är skillnaden mellan att existera och leva, mellan att känna till vilken väg du borde ta och att faktiskt ta den vägen, mellan att "gå igenom livet" och verkligen leva med glädje och framgång. Svårigheter är oundvikliga men du har valet att komma förbi dem om du vill. Eller att låta dem hindra dig för gott. När du är ute och går i ett riktigt blåsigt väder, trycker du på och tar dig igenom det. Medan du kämpar dig igenom stormen så bygger du din styrka. Och när du väl har kommit fram till ditt slutmål - när du har tagit dig igenom stormen - ser du dig själv precis som du är, med alla de värderingar och den passion som förde dig igenom utmaningarna. Din styrka, självrespekt och självkärlek driver dig framåt, även när det blir tufft. Det är den här sortens självkännedom och självkärlek som skapar mentalt starka människor.

Fokusera på det som du kan kontrollera

Tror du att tur spelar en roll ifråga om huruvida du har framgång eller blir lycklig? Många människor tror att det finns en form av tur i livet som avgör hur våra liv utformar sig. Det är dock sannolikt inte så att vissa människor har en oproportionell stor del tur. Mentalt starka människor tror kanske på en viss tur i sina liv men de väntar inte på att lyckan plötsligt ska slå till. Den största delen av tiden ser mentalt starka människor till att de är medvetna om vad det är som de vill uppnå, och sedan tar de alla de nödvändiga steg som behövs för att komma dit. De tar kontroll över sina liv. Och kontroll kommer när du medvetet befinner dig i nuet och gör vad du kan just nu med dina befintliga omständigheter. Den största delen av tiden så väljer mentalt starka människor sin livsväg med fokus på det som är precis framför dem. Mental styrka blir starkare när du medvetet tar itu med det som du kan kontrollera istället för att försöka kontrollera det som är utanför det som du kan påverka. Med andra ord: du kan inte kontrollera allting som kommer din väg men du har definitivt kontroll över hur du reagerar på det. Och det förändrar allting.

Gör varje livshandling till en positiv sådan

Det mest effektiva sättet att motverka negativitet är att lyfta fram det som är positivt, utan att försöka kontrollera, reglera eller kräva. Dina bästa handlingar sker genom att du inspirerar, motiverar och leder med gott exempel. Du får bättre resultat från dina handlingar när du utför dem i positivitet. Så istället för att försöka stå emot det som du inte tycker om, arbeta på att bygga och stötta det som du värderar och beundrar. Alla går igenom svåra tider och motsättningar. Ditt humör sjunker kraftigt med negativ energi så försök att motverka negativitet med att byta ut det med positivitet; med att vara proaktiv och kreativ aktivitet. Fokusera din uppmärksamhet och energi på det som fungerar och öka chansen att bli mentalt stark. Hjälp andra, le åt människor som behöver ditt stöd och uppmuntra det som är bra så kommer du att se till att du blir starkare. Ge näring till och uppmuntra det som du älskar i livet.

Det är en riktigt oturlig situation när det finns en hel del negativt fokus i ditt liv och du märker att du klagar alldeles för mycket. Njut av alla fantastiska saker och ge din fulla uppmärksamhet till de. Bestäm dig för att ta bort allting som inte är produktivt och för in positiv energi i livet för att kunna skapa positiva handlingar i andra människors liv. Varje dag är annorlunda och varje dag förtjänar din glädje. Gör skillnad Du kan göra en rejäl skillnad genom att känna till dina värderingar, agera med vänlighet, visa en tydlig karaktär och genom att vara en pålitlig vän och ambassadör för ett liv väl levt. Mental styrka handlar om de värderingarna som du har och hur du använder dina gåvor. Lev ett liv som gör dig stolt - ett som har och gör skillnad. Var positiv, uttryck din tacksamhet, var generös och öppna ditt hjärta och ditt sinne för nya intryck. Din positivitet kommer att inspirera andra till att bli mentalt starka.

 

4 views0 comments

Recent Posts

See All