Search
  • Admin

Parkinsons Psykos: ett okänt symtom, del 2

Updated: Jul 5, 2021

Psykotiska symptom kan ha många möjliga orsaker, särskilt hos äldre patienter. Vissa bidragande faktorer kan vara sömnbrist, metabolisk eller elektrolytiska obalanser, mediciner och infektioner.


Övergripande mottaglighet är starkt förknippat med patientens mentala status. Dessa episoder är mer benägna att uppkomma i situationer där det finns för lite stimulation, som t.ex. på kvällarna eller när personen ifråga är ensam i ett tyst rum.

Som nämnt ovan är läkemedel ofta en faktor eftersom många av de läkemedel som skrivs ut för PD ökar dopaminnivån i hjärnan. PD är orsakat av en brist och förlust av neuroner som producerar dopamin. Dopamin spelar en stor roll i hallucinationer och vanföreställningar, men fortskridandet av PD själv kan försämra den kognitiva och visuella förmågan att hantera vilket kan leda till PD demens. Enligt Alzheimers organisationen kommer 50-80% av de som är diagnosticerade med PD utveckla PD demens. Vad kan vårdgivare göra åt PD psykos Vårdgivare till personer med PD och andra neurologiska tillstånd som orsakar hallucinationer och vanföreställningar kan nyttja olika varianter av beteendeingripande metoder för att hålla deras vårdtagare lugna och i kontroll under en psykotisk händelse. Det är viktigt att veta dock att effektiviteten av tekniker som omdirigering och olika valideringsmetoder kan variera kraftigt utifrån beroende på allvarlighetsgraden och frekvensen av personens episoder. Medan dessa olika tekniker kan hjälpa emellanåt, menar Dr Frye och hennes kollegor att dessa försök generellt inte är framgångsrika över tid. Det bästa är att meddela din vårdtagares läkare vid det första tecknet på ett nytt eller försämrat psykotiskt symptom för att undvika onödig skada eller stress. Det är viktigt att behålla en ärlig relation med din vårdtagare och ofta fråga om eventuella onormala idéer och upplevelser som de kanske har. Anhöriga är vanligtvis förvånade över att höra att deras närstående upplever dessa episoder då många individer med PD inte gärna delar med sig av den här informationen om det inte särskilt efterfrågas. Vårdgivare bör också vara uppmärksamma på tecken på bristande impulskontroll, som t.ex. hypersexualitet, vårdslöst spenderande, spelberoende, o.s.v. Dessa beteenden går generellt ouppmärksammat förbi om inte anhöriga eller vårdgivare vet vad de ska titta efter, eller deras läkare frågor om det specifikt. Psykos och sjukdomar kategoriserade av bristande impulskontroll är vanliga komplikationer av dopaminbehandling som kan ha allvarliga konsekvenser om de inte är diagnostiserade eller behandlade. Om ihåg att inte alla personer som har PD kommer att uppleva allvarliga hallucinationer eller vanföreställningar. Om din närstående eller vårdtagare verkar må bra, var uppmärksam vid förändrade läkemedelsdoser eller när läkemedel läggs till eller tas bort. Många aktiviteter och terapier kan inkluderas i en PD patients dagliga rutin för att minimera problematiska symptom. Att äta en hälsosam diet, motionera så mycket som möjligt trots begränsningar, och kommunicera öppet med familjemedlemmar och läkare är alla kritiska delar av att bibehålla en hög livskvalitet. Vårdgivare måste vara konsekventa med att deras vårdtagare är trygga i sin omgivning, uppmuntra interaktivitet och utflykter, och utforska olika rörelser och kreativa terapier. Att hålla din vårdtagare eller närstående aktiv är en nyckelfaktor i deras övergripande hälsa och livsglädje.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #äldreomsorg #demens #alzheimers #seniorliv #OMSORGSAKADEMIN

5 views0 comments

Recent Posts

See All