Search

Otestade Alzheimers "mediciner" kan vara skadliga

Var uppmärksam gentemot otestade Alzheimers mediciner. Reklam för Alzheimers mediciner eller "mirakelkurer" finns överallt, speciellt på nätet.


Dessa örtkurer, kosttillskott och "hälsomat" är marknadsförda som säkra, "naturliga" behandlingsalternativ som förbättrar minnet eller försenar eller förebygger Alzheimers eller demens. De här falska löftena är stöttade med rekommendationer och pseudo-forskning.

Faktum är att dessa oreglerade produkter är sålda av skrupelfria företag som utnyttjar sårbara seniorer och familjer för att tjäna en snabb hacka. Det är mycket viktigt att veta att, i dagsläget, så finns det ingen medicin som kan bota Alzheimers eller stoppa sjukdomen från att fortskrida.

Den amerikanska Alzheimers föreningen delar med sig av sin oro över den skada som dessa kosttillskott och hälsomat kan orsaka. Vi har sammanfattat 3 huvudskäl till varför dessa otestade Alzheimers mediciner kan orsaka allvarlig skada till din vårdtagares hälsa. Vi har också lyft fram 6 vanliga "behandlingar" som finns på marknaden som du bör vara aktsam mot.

3 skäl till varför otestade Alzheimers mediciner kan vara skadliga


Forskning eller mediciner baserade på någon av dessa otestade behandlingar kan möjligtvis bli användningsbara i framtiden, men det finns 3 viktiga skäl till varför det är bäst att undvika behandlingar för demens som inte är godkända i dagsläget.

1. Inte vetenskapligt bevisade Det är en enorm skillnad mellan godkända läkemedel versus kosttillskott, funktionella livsmedel och "hälsomat". Godkända läkemedel måste gå igenom en mycket ingående testperiod för att vetenskapligt bevisa att de både är säkra och effektiva. När någonting är sålt som ett kosttillskott, funktionellt livsmedel eller "hälsomat" ät de inte testade för säkerhet eller effektivitet innan de marknadsförs. Men trots det, är det många kosttillskott som kan ha en kraftig effekt på din kropp. Det gör att de kan vara farliga i vissa situationer och skada eller komplicera din vårdtagares hälsa.

2. Allvarliga läkemedelsinteraktioner Kosttillskott kan ha allvarliga interaktioner med receptbelagda mediciner eller minska deras effektivitet. Seniorer ska aldrig ta ett nytt kosttillskott utan att först prata med en läkare och ha dem att gå igenom alla befintliga mediciner som din vårdtagare tar.

3. Okända ingredienser

Läkemedelsverket överser tillverkningsprocessen av godkända läkemedel för att säkerställa att de innehåller de ingredienser som står på innehållsförteckningen, och i rätt mängd. Kosttillskott, funktionella livsmedel och "hälsomat" går inte igenom en strikt kontroll eller kvalitetsstandard. Ingen vet om tabletterna verkligen innehåller de ingredienserna som står på innehållsförteckningen - ingredienserna kan t.o.m. vara skadliga. Otestade Alzheimer´s behandlingar att akta sig för

Vi delar med oss av viktiga fakta om 6 otestade behandlingar som är vanligt förekommande internationellt, speciellt på internet. Dessa behandlingar är INTE rekommenderade av de flesta experter, inklusive den amerikanska Alzheimers föreningen.

Om du starkt känner för att experimentera med någon av dessa, är det mycket viktigt att du först pratar med din vårdtagares läkare innan du kompletterar deras diet med några tillskott eller hälsomat. Den absolut främsta prioriteringen är att inte skada deras hälsa eller minska effektiviteten av deras befintliga läkarföreskrivna medicineringen.

1. Kapronsyra / Axona® / kokosolja

Kapronsyra finns i hälsomat såsom Axona och kokosolja. En del behandlingar hävdar att kapronsyra är en alternativ energikälla för hjärncellerna som är skadade av Alzheimers sjukdom. En del familjer säger att kokosolja har hjälpt deras senior med demens, men det finns inget enhetligt vetenskapligt bevis för att det fungerar.

2. Coenzyme Q10 Coenzyme Q10, också kallad CoQ10, är en antioxidant som finns naturligt i kroppen. Det är inte känt vid vilken nivå som Q10 anses säkert. Det kan finnas skadliga effekter om alltför mycket av tillskottet intas. Det har inte heller studerats som en behandling för Alzheimers. En syntetisk version, kallad idebenone, testades mot Alzheimers men visade inga fördelar.

4. Ginkgo biloba Ginkgo biloba är ett växtextrakt som är ansett att vara både antiinflammatorisk och en antioxidant.Det har använts inom traditionell kinesisk medicin under decennier och är för närvarande använt i Europa för kognitiva symptom associerade med neurologiska diagnoser. Men resultatet av en större, multicenter Fas 3 klinisk studie som utfördes av flera instanser hos visade tyvärr att ginkgo inte var effektivt för att förhindra eller försena Alzheimers.

5. Omega-3 Forskning har sett att vissa typer av Omega-3 kan minska risken för hjärtsjukdomar och stroke – DHA and EPA. Det har också vetenskapligt visats att ett högt intag av omega-3s kan minska risken för demens eller kognitiv nedsättning. Det här kan bero på att omega-3s är bra för hjärtat och blodkärlen, har antiinflammatoriska effekter och stödjer samt skyddare cellerna.

Enligt experterna behövs dock mer forskning eftersom det inte finns tillräckligt med bevis för att rekommendera DHA eller andra omega-3s som komplement för att behandla eller förebygga Alzheimers.

6. Tramiprosate Tramiprosate, också kallas Alzhemed eller ViviMind™, är en modifierad form av taurine, en aminosyra som man hittar i sjögräs. Det har i dagsläget ingen bevisad effekt.

Tramiprosate var etstad i en större Fas 3 klinisk stuide som en möjlig behandling för Alzheimers. Testresultatet var dock tyvärr inte tillfredsställande, varefter tillverkaren beslutade sig för att avbryta utvecklingen av produkten som ett läkemedel för att istället sälja det på Internet som "hälsomat".

 

Denise Jensen - sjuksköterska och organisationskonsult på OMSORGSAKADEMIN - har mycket lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, med specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Denise är Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef, Certifierad Demensutbildare och Certifierad Demensvårdschef. Hon är också kontinuerligt kontrakterad som konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och omsorgen.

3 views0 comments

Recent Posts

See All