Search
  • Admin

Nya äldreboenden: Att förstå Baby Boomer generationen

Efter att ha arbetat som aktivitetskoordinator i över än trettionio år, trodde jag aldrig att jag skulle komma till den dagen där aktiviteter som var intressanta för min åldersgrupp skulle bli en diskussionspunkt.

Baby boomer generationen har farit genom livet med gusto, ifrågasättande de traditioner och den samhällskultur som "alltid" funnits och, mot den bakgrunden, genomförde förändringar som ändrade vårt samhälles moral och värderingar.


Pensionering för en baby boomer innebär definitivt inte att sitta i en gungstol och se gräset växa. Baby boomers tycker inte ens om ordet pensionering, vi byter helt enkelt växelspår och går i en ny riktning.

Baby boomers är rent traditionellt optimistiska, öppetsinnade, industrialiserade, självständiga och fokuserade på sociala förbättringar och personlig utveckling. Femtio procent av baby boomers tillbringar minst tretton timmar i veckan online och ytterligare fyrtiofem procent av baby boomers är intresserade av hälsosamma livsstilar och välbefinnande. Det här är nyckelpunkter att komma ihåg när det är dags för baby boomers att flytta till våra olika äldreboenden.

Aktiviteter och livsberikande program - viktiga saker att tänka på: - Musik och programämnen kan komma att behöva förändras till tidsperioden 1960 till 1980. Vi har sett den här förändringen redan inom vissa boendegemenskaper och som en vis - förutseende - aktivitetskoordinator kan det vara dags att redan nu uppdatera dina resurser. - Titlarna på program och programinnehåll kommer att behöva förändras till sådant som passar baby boomers. Som baby boomer skulle jag inte vilja gå på en "ballong volleyboll" eller "kafferep". Jag skulle gå på yoga, konstklass eller gå till Cyber Caféet för lite organisk Fair Trade kaffe eller en uppfriskande macha. - Baby boomers program kommer att behöva ha ett klart och tydligt syfte och mening. Att hålla baby boomers upptagna bara för att hålla dem aktiverade kommer inte att gå hem väldigt väl. Baby boomers förändrade världen och för dem är det viktigt att se hela bilden av en utkomst och vi vill veta hur vårt deltagande bidrar till resultatet. Syfte och mening.

- Baby boomers kommer att vilja ha många fler valmöjligheter - och "nödvändigheter" - såsom t.ex. tillgång till vinförvaring (ja, vi kommer att vilja dricka vin till maten), ha vårt husdjur med oss, spa tjänster och internet på våra rum/lägenheter. Concierge (á la carte) tjänster kommer att bli nödvändiga för att kunna se till varje individs specifika behov och intresse - något annat är inte ett alternativt för oss baby boomers. Vi är vana att få det som vi vill ha. - Baby boomers kommer att vilja ha en förbättrad flexibilitet i programmering som erbjuds. Baby boomers har arbetat hårt i hela deras liv och om det är en sak som de kommer att dra nytta utav med sin pensionering, så är det möjligheten till en flexibel dag. Öppna grupper - mindre, spontana grupper - kommer att bli mer attraktivt än vad det skulle vara med en månadsplanerad kalender. - Specifika program som skulle kunna vara attraktiva för baby boomers är t.ex. samhällsorienterade grupper som återvinningskommittér eller en kommitté som är fokuserad på att se till att boendegemenskapen är samhällsdelaktig. Mentor eller frivilliga möjligheter kommer att vara väldigt lockande för många baby boomers eftersom vi fortfarande har en hel del att erbjuda och vi tycker om att känna oss till nytta. - Olika hälsoprogram kommer att vara jätteintressanta för baby boomers, inklusive aktiviteter som handlar om att odla och laga färsk mat, stresshanteringsklasser och tillgängligheten till en Livscoach som kan hjälpa till med övergången till ett boende. - Baby boomers har arbetat hårt i hela sitt liv och ser den här tiden som en möjlighet att göra sådant som de aldrig har haft tid till innan. Klasser, utbildningsmöjligheter, gästföreläsare och chansen att få lära sig nya saker kommer att vara på topplistan för aktiviteter och programmering för de allra flesta baby boomers.

Baby boomer generationen har redan börjat att omdefiniera åldrande och vad det innebär att gå in i den här "Tredje Åldern" i livet. En del av kulturförändringsrörelsen är baby boomers som arbetar på att förändra de ålderdomliga värderingarna som finns inom äldreomsorgen. Den här kulturförändringen lyfter fram hem, individualisering och personen, inte regler och kollektivet. Det här låter förstås rätt för många människor, inte bara baby boomers. Svårigheterna kommer dock i de länder där individualism traditionellt har fått ge vika för kollektivet. Baby boomers kommer inte att acceptera det. Vi har förändrat världen tidigare - att förändra äldreomsorgen är en enkel sak för oss.

 

Nicolette Sherman är senior konsult inom Life Enrichment Programming på OMSORGSAKADEMIN och är ett mycket uppskattat stöd för världsledande företag med deras strategiska programmering.

7 views0 comments

Recent Posts

See All