Search

Läsning, spela musik sent i livet kan förebygga demens senare i livet

Seniorer som är aktiva deltagare i olika intellektuella aktiviteter - som läsning, kort- och sällskapsspel eller spel på travhästar - hade en lägre risk för att få demens senare i livet, enligt ett forskningsresultat som publicerades i JAMA Psychiatry.

“Att hitta olika vägar för att försena eller förhindra den kliniska starten av demens är numera en av de främsta prioriteringarna, eftersom det saknar tillfredsställande behandling emot sjukdomen och medelåldern på befolkningen stiger kraftigt,” menar Allen T. C. Lee, MBChB, och hans kollegor på Departementet för Psykiatri, The Chinese University of Hong Kong.

Alltmer forskning visar bevis på att aktivt deltagande i intellektuella aktiviteter som bokläsning och sällskapsspel kan hjälpa för att minska risken för demens hos äldre vuxna, möjligtvis genom att aktiviteterna förbättrar den kognitiva förmågan samtidigt som moståndskraften mot stress ökar.


Det finns dock fortfarande många frågor obesvarade


I studien, som gjordes med 15 582 kineser över 65 år som levde i olika former av boenden för seniorer och som inte hade diagnosticerats med #demens, utvärderade forskarna huruvida deltagande i dessa aktiviteter i ett senare skede i livet påverkade risken för att utveckla demens år senare, oavsett andra livsstils- och hälsorelaterade faktorer.

Lee och hans kollegor fastställde varje individs basvärden under första halvan av år 1 och följde sedan upp detta genom utvärderingar år 2-8 för att mäta olika former av faktorer för demens bland deltagarna och samtidigt studera deltagarnas självrapporterade information om deltagande i olika intellektuellt stimulerande aktiviteter. Dessa aktiviteter inkluderade läsning av böcker, nyhetstidningar och magasin; spela sällskapsspel, Mahjong eller kortspel; och spela på hästar.

“Med tanke på den allt växande seniora världsbefolkningen kan det vara klokt att uppmuntra till återkommande engagemang i olika intellektuella aktiviteter för att kanske försena eller förhindra demens,” menar Lee och hans kollegor. ”Våra undersökningsresultat lyfter fram vikten av aktivt deltagande i intellektuella aktiviteter med mental stimulans för att förebygga demens och att, ur ett folkhälsoperspektiv, inkludera dessa aktiviteter i den multidimensionella livsstilsrekommendationen för främjandet av bättre hjärnhälsa hos den äldre befolkningen.”

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINs stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad #Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

8 views0 comments

Recent Posts

See All