Search
  • Admin

Kravlöst: Prova-på-varianten av äldreboende

Att flytta till ett äldreboende är ett stort beslut.

Många seniorer är tveksamma till att påbörja en flytt till ett äldreboende av rädsla för det okända. Men idag är det alltfler äldreboenden som är flexibla och erbjuder nyfikna seniorer möjligheten att test-bo ett seniorboende innan de bestämmer sig. Och visst kan det ses som logiskt.


Att lämna sin egen bostad för att flytta till ett seniorboende är för många ett mycket stort beslut. Genom att erbjuda ett "prova på" boende under en månad eller två så har majoriteten av seniorboenden lyckats skapa en ökad villighet till att överväga en eventuell flytt. Som exempel, ett av USA:s största företag inom seniorboende och som erbjuder alla tre kategroier inom huvudgruppen, har ett s.k. "Retreat"-boende på många orter. "Retreat"-boendet innebär att potentiella hyresgäster får ta del av samma tjänster och service som företagets befintliga hyresgäster, inklusive restaurangmåltider, sociala aktiviteter, transportservice, lägenhets- och trygghetslarm och tillgänglighet av omsrogs- och servicepersonal dygnet runt.

Under deras vistelse får de potentiella hyresgästerna lära känna andra boenden och personal samtidigt som de får en äkta upplevelse och känsla för hur den dagliga tillvaron är inom boendegemenskapen, utan att behöva förbinda sig för en längre tidsperiod. Seniorer kan dessutom boka in sig för en tillfällig vistelse för att t.ex. återhämta sig eftern en sjukdom eller skada, eller för att ge sin(a) vårdgivare möjligheten att återhämta sig, eller också som övernattningsalternativ under en resa.


Enligt företaget väljer ungefär hälften av de individer som väljer att bo tillfälligt på ett äldreboende att sedan ta beslutet att flytta dit permanent. Den andra halvan menar att ett äldreboende inte är det rätta alternativet för dem för närvarande, även om många återkommer när deras behov av ökad omsorg infinner sig.


Fördelarna med ett "Prova på"-boende


De här testprogrammen ger seniorer möjligheten att se för dem själva att den stereotypiska institutionsmiljön som fanns med tidigare seniorboenden, med delade badrum, smala korridorer och små dubbelrum har fått ge vika för lägenhetsboende, gourmetmat, gym och spa inom boendets väggar och fler aktiviteter och tjänster än vad de allra flesta har tillgänglighet till om de bor hemma. Dagens äldreboenden är mer som aktiva bostadsområden för seniorer och mindre som "boende för gamlingar". Men trots att bilden av seniorboenden har förändrats så är seniorer fortfarande tveksamma till alternativet. Och det är anledningen till att "prova på"-boenden är så fördelaktiga. Det är en fantastisk möjlighet till att se om det är en bra lösning för den enskilde individen eller paret.

37 views0 comments

Recent Posts

See All