Search
 • Admin

Konfrontationer: 9 Steg För Att Hantera En Konflikt På Ett Hälsosamt Sätt

Konfrontationer kan kännas överväldigande, obehagliga, besvikande och ibland skrämmande. Konfrontationer kan också många gånger komma med en negativ mening, hinta till någon form av orättvis behandling från en annan människa eller kanske t.o.m. kännas som en form av mobbing. Oavsett, konfrontationer är ett hälsosamt sätt för dig att stå upp för dig själv och det du tror på - att bli hörd och inte tystad genom inaktivitet eller rädsla.

Hemligheten ligger i att lära sig metoder som på ett framgångsrikt sätt tar sig an konfrontationer som en konstruktiv handling istället för en tankelös kedja av verbala attacker.


Hanterat på rätt sätt så kan en konfrontation kan ha sitt ursprung från flera olika steg, som alla är medvetna sådana, inklusive:

 • vara medveten om dina värderingar och det du tror på,

 • agera för att stå för det du värderar och tror på,

 • tydligt kommunicera var du står och

 • hitta objektiva infallsvinklar, istället för att låta dina känslor driva ditt bemötande/din respons.

I slutänden är det ju så att vetskapen om att du faktiskt stod upp för dig själv utan att förvänta dig att du skulle förändra någon annans åsikter, är en framgång för dig. Försök följande råd och tips som kan hjälpa dig säkerställa att dina konfrontationer sker med medvetenhet.


Innan konfrontationen

Innan du ens dyker in i en konfrontation finns det en hel del förberedelser som du kan göra för att väga riskera, bygga självförtroende och få klarhet i vad din målsättning egentligen är. Genom att förbereda dig kommer du att känna dig både mer förankrad och stärkt innan du konfronterar någon annan.

Tänk på: Om du blir konfronterad av en annan person har du sannolikt inte en hel del tid på dig att förbereda dig, så den här delen är till för personen som initierar en konfrontation för att hjälpa dem med den bästa vägen framåt.


1. Utvärdera riskerna

Om du funderar på att konfrontera någon annan, fråga dig själv:

 • Vad har du att förlora om du konfronterar?

 • Vad har du att förlora om du inte gör det?

 • Vilka är riskerna?

Om du tycker det är svårt att bestämma dig, gör en lista med "anledningarna till att jag vill konfrontera" och "anledningarna till att jag inte vill konfrontera". När du har gjort det, gå tillbaka till båda listorna och analysera dina skäl. Är de baserad på rädsla? Skuld? Dåligt samvete? Skyddar du dig själv eller någon/någonting annat? Är dina skäl stärkande för dig?

Även om det definitivt finns många bra skäl för att inte konfrontera någon så är skuld- eller skamkänslor inte ett av dem - du kan ta bort det från din lista. Omvärdera din farolista - är dina rädslor realistiska? Är de rädslor som oundvikligen kommer med en modig handling? Därefter: fråga dig själv:

 • skulle du genomföra konfrontationen även om dina rädslor skulle besannas? Varför eller varför inte?

 • Om de skulle besannas, hur skulle du leva med resultatet?

De här övningarna kommer hjälpa dig att bestämma dig om huruvida du ska konfrontera en person, och samtidigt ger de dig klarhet om den specifika konfrontationen som du funderar på.


2. Utvärdera målen

Analysera din befintliga situation och fråga dig själv vad dina mål är. Om du i hemlighet ger dig in i en konfrontation med förhoppningen att saker och ting på ett magiskt sätt ska bli lösta - att du kommer att få stöd och förståelse på det sättet som du vill eller har hoppats på - kommer du att bli oerhört besviken under din konfrontation.

Istället för att hopps på ett speciellt bemötande eller en viss respons, gå in i en konfrontation för att den kommer att stärka och fylla dig med kraft. Du har möjligheten och makten att utvärdera situationen på ett realistiskt sätt, sätta realistiska förväntningar, ställa kloka basregler (om det behövs) och säga vad du vill säga på ett direkt sätt, och med självförtroende.

Känn vid och arbeta igen eventuella och alla orealistiska förväntningar som du bär med dig, i allra största möjliga mån. Det kanske är omöjligt att göra dig av med dem allesammans - vi har ofta tendensen till att ha många, många (orealistiska) förväntningar på andra människor och situationer - så ibland kan det behövs upprepade konfrontationer och besvikelser för att släppa de mest hårt hållna falska förhoppningarna.


3. Gör en handlingsplan

Att ha en handlingsplan handlar mer om att se till att du verkligen vet vad det är som du står upp för och samtidigt säkerställa att du klart och tydligt kan uttrycka det i ord. Genom att du är förberedd blir det möjligt för dig att ta stöd av din handlingsplan under konfrontationen och kommunicera på ett klar, koncist sätt för att få fram det som du vill. Det här hjälper dig dessutom att framstå som självsäker i dina egna övertygelser och i det som du står för.


4. Meditera

Meditation kan vara ett utmärkt sätt att hjälpa dig planera. Sit ner en stund med dina tankar, obehagskänslor och rädslor samtidigt som du tillåter dig själv att organisera dina tankar och definiera dina slutobjektiv. En kontinuerlig meditationspraktik ger dig bättre självkännedom - vilket hjälper vid beslut om ditt agerande - och bygger en lugn och sansad sinnesro, kapabel till att hantera och bemöta kraftfulla känslomässiga reaktioner från individer som du konfronterar.


5. Lär dig från det förflutna

Om du har blivit konfronterad eller har konfronterat någon i det förflutna, är det ett bra tillfälle nu att fundera på vad som fungerade bra och mindre bra. Det här är däremot inte det rätta tillfället att banna dig själv över misstag som du gjorde i det förflutna utan syftet är bara att hitta sådana områden där du kan göra bättre ifrån dig och andra som du kan återupprepa.


Under konfrontationen

Förberedelser kommer att vara tillgodo för dig under din konfrontation, men vad ska du göra när du är i själva ögonblicket? Här är några saker som du kan öva på och ha i åtanke under konfrontationer.


1. Tänk tillbaka till din handlingsplan

Börja med att ta stöd från din handlingsplan. Du har gjort ditt hemarbete ordentligt och vet vad det är som du vill uppnå, och det kommer att ge dig självförtroende.


2. Ta ett par djupa andetag

Påminn dig själv om att ta ett par djupa andetag eftersom det kommer att hålla ditt blodtryck och hjärtslag nere. Minskad puls kommer att sakta ner adrenalinet i din kropp (din kropps naturliga reaktion på faror) vilket annars kan stimulera din fysiska reaktion och ibland skapa "oklara" tankar om du låter det rusa vilt.


3. Behåll ditt lugn

Det är sannolikt att den person som du konfronterar kommer att ha en reaktion. Kom ihåg, du är inte där för att tvinga någon till att tro eller tycka någonting som de inte vill. Deras reaktion däremot kommer kanske inte att vara lika kontrollerad som din och kan involvera ett mycket starkare känslospel - och det kan överraska dig.

När ångest byggs upp eller du börjar med att knyta dina nävar, se till att du är medveten och ärlig mot dig själv om vad det är som händer fysiskt och känslomässigt i din egen kropp och ditt sinne. När du väl har blivit medveten om det så kan du välja din reaktion, istället för att bara reagera instinktivt.


Försök så gott du kan med att bibehålla ditt lugn, gå tillbaka till steg två - ta ett par fler djupa andetag. Om ni båda två har det svårt med att vara lugna och objektiva, föreslå att ni tar en paus i er dialog och återuppta diskussionen när ni har haft chansen att lugna ner er lite grann.


Efter konfrontationen

Efter din konfrontation är det en bra idé att utvärdera hur konfrontationen gick genom att ställa dig själv några frågor. Det här är inte menat att vara en övning i självbedömning utan se det istället som en chans att lära dig mer om hur du kan förbättra din förmåga att hantera konfrontationer i framtiden. Ställ dig själv följande frågor:

 • Hur mår jag nu?

 • Var jag kapabel till att ta hand om mig själv? Om inte, varför var jag inte det?

 • Sa jag det som jag ville få sagt? Om inte, vad var det som lämnades osagt?

 • Hur skulle jag göra saker annorlunda om jag hade en andra chans?

 • Är det någonting oavslutat med den här konfrontationen? Om så är fallet, vad behöver jag göra åt det?

 • Vad lärde jag mig från den här konfrontationen som jag skulle kunna tillämpa vid en annan?

 • Vad är jag stolt över?

Alla människor behöver feedback, och hälsosamma, medvetna konfrontationer ger två individer möjligheten till att brygga oenigheter och hitta lösningar på problem. Oftast kan medvetna, respektfulla konfrontationer dessutom resultera i närmare relationer med andra. Så när en situation behöver det, träna dina konfrontationsmuskler och se hur du skapar kraftfulla relationer för dig själv, med andra individer.

 

95 views0 comments

Recent Posts

See All