Search

Klistermärken hjälper blåljuspersonal veta om en person har demens, diabetes m.m.

Det är alltid glädjande med aktiv och engagerad blåljuspersonal och vi på OMSORGSAKADEMIN är alltid stolta när vi får lyfta fram fantastiska exempel och metoder från de grupper som vi arbetar med.


Ett sheriffkontor i South Carolina har tillsammans med brand- och ambulanskår infört ett unikt - och otroligt enkelt samt kostnadseffektivt - sätt för all blåljuspersonal att veta om det finns några personer som färdas inne i en bil, och som inte svarar väl på verbala uppgivningar.

Kershaw-distriktets sheriffkontor har släppt fyra olika typer av klistermärken för bilar: en för diabetiker, en för personer med autism, en för demens eller Alzheimers och en för personer som har en hörselnedsättning. Syftet är naturligtvis att göra det lättare, säkrare och smidigare för såväl blåljuspersonal som den enskilde individen vid t.ex. olyckor, kontroller m.m.

Man visade nyligen sina klistermärken på sin Facebook sida och uppmanade allmänheten att hämta en sådan om man är eller har en familjemedlem med någon av de nämnda diagnoserna.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

0 views0 comments

Recent Posts

See All