Search
  • Admin

Känner du dig utnyttjad som vårdgivare? 8 tips för att hjälpa dig själv


Som vårdgivare är det inte ovanligt att ibland känna det som att du inte uppskattas för det vårdarbete som du gör. Den här otacksamheten som du bemöts med - som du mänskligt nog kan uppleva det - leder lätt till bitterhet, vilket i sin tur kan utvecklas till stress och i förlängningen utbrändhet.

Det här känslorna är en naturlig del av att vara vårdgivare och de försvinner inte av sig själv. Det gör därför att det är viktigt att du lär dig att hantera de negativa känslorna som du upplever, för att du ska kunna hålla dig så hälsosam och lycklig som möjligt. Det finns dock saker som du kan göra för att hjälpa dig själv att hantera känslor av otacksamhet medan du vårdar din närstående.

1. Förstå varför en del seniorer inte visar uppskattning


Att tänka varför din senior inte visar sin uppskattning kan ge dig ett perspektiv på situation och samtidigt hjälpa dig hantera det lättare. Som exempel, seniorer som lever med en allvarlig kronisk sjukdom eller smärta och kontinuerligt minskande fysiska eller kognitiva förmågor blir lätt fokuserade på sitt eget lidande. Det gör att de inte är lika medvetna eller uppmärksamma om dina känslor och behov. Äldre vuxna med demens kämpar ofta med att ta sig igenom dagen som går. I många fall kan de ha det svårt med att tänka på mer än de enklaste sakerna som behövs för att klara vardagen. Eller så kan de känna uppskattning för all den hjälp och det stöd som de får, utan att ha förmågan att uttrycka det på bästa sätt. Om de befinner sig i ett senare skede är det möjligt att de inte kan förstå komplexa koncept som uppskattning. Ibland kan det vara så att din senior helt enkelt har blivit van vid de dagliga rutinerna och inte längre tänker på hur mycket som du gör för honom/henne eller hur mycket tid och energi som det tar av dig. Det är också möjligt att din senior känner sig förbittrad över att behöva hjälp. Oavsett deras verkliga behov så kan de känna sig som om att du tvingar dig på med din hjälp. Det gör att det kan vara svårt för dem att känna uppskattning för det som du gör.


2. Se till att göra självhjälp till en prioritet

När du är utmattad och stressad är det lätt att ilska och förbittring kryper på och tar över i dina tankar. Det är en av anledningarna till att det är otroligt viktigt att du är rädd om dig själv - att du ser självhjälp som en nödvändighet och inte ett "extra" som du gör när du har tid och möjlighet. Att ta tid för dig själv och ladda dina batterier är det som kommer att hålla dig fysiskt och psykiskt hälsosam i det långa loppet. Det är det som hjälper dig att hantera den stress och de negativa känslorna som kommer fram hos oss alla när vi är stressade, och gör att du kan utföra din vårdgivning långsiktigt.


3. Uppskatta dig själv och fira dina framsteg

Att fira dina framsteg som vårdgivare kan kanske kännas som någonting som andra gör för dig - talar om och visar hur väl du klarar ditt vårdgivaruppdrag - men det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att du också uppskattar dig själv. Hur du känner för och om dig själv - ditt självprat - har större betydelse än vad någon annan gör eller säger. Om dina närstående inte kan eller vill uttrycka sin uppskattning för ditt hårda arbete så kanske du får acceptera deras begränsningar och fokusera på att uppskatta dig själv istället. Tänk på alla positiva anledningar som gjorde att du tog dig an ditt vårdgivaruppdrag och hur mycket du faktiskt hjälper en individ i behov.


4. Belöna dig själv


Vårdgivaruppdraget är i sin natur ett otacksamt uppdrag. Att belöna dig själv är ett annat sätt på vilket som du kan känna dig positivt inställd till allt det positiva som du faktiskt gör. En självbelöning kan vara vad som helst - smått som stort. Det kan vara att ta en fika för dig själv en gång i veckan på ditt favorit café. Eller så kan det vara att få hjälp under en eller eller ett antal dagar varje månad för att ägna dig åt din favoritsyssla. Det kan vara att skaffa material till att återigen börja med en favorithobby.

5. Mät inte din förmåga som vårdgivare i hur väl deras hälsa är eller inte är

Realiteten är att åldrandet inte kan botas. Allvarliga kroniska sjukdomar kommer att bli sämre. Som det gamla talesättet är, "ingen av oss kommer ur det här levande". Det gör att det inte är rättvist mot dig själv att bedöma din förmåga som vårdgivare mot din seniors hälsa eller förmåga att återhämta sig från en hälsokris. Även den mest tillgivna, självuppoffrande, fantastiska och utomjordiskt perfekta vårdgivare står maktlös mot åldrandets process. Vänta inte med att din senior ska "bli bättre" innan du börjar uppskatta dig själv för att du faktiskt gör deras liv både tryggare och mer bekvämt. Du gör skillnad.

6. Förstå varför en del andra personer inte visar uppskattning

Familjemedlemmar eller vänner som aldrig har varit vårdgivare kan kanske inte förstå vad det är som du gör eller hur belastande det faktiskt kan vara. En del människor har det svårt med empati om de inte själva har upplevt någonting specifikt. Och det kan vara en av anledningarna till att de inte förstår eller visar uppskattning för det du gör. Ett enkelt sätt för dig att hantera det - och kanske få dem att förstå lite bättre - är att dela med dig av information. Som exempel, skicka de övriga familjemedlemmarna regelbundna mail för att uppdatera dem om alla de sysslor som du har hanterar - som t. ex. ett nyligt läkarbesök, fysioterapi träning, att få ny medicinsk utrustning, vardagssysslor som ni har gjort. När dina familjemedlemmar har fått bättre information och förståelse för allting som du har gjort så är de kanske mer benägna till att visa uppskattning eller t.o.m. erbjuda hjälp.

7. Var ödmjuk när du får ett tack och uppskattning


Det är lätt att snäsa av en person med ett "för lite för sent" när hen (slutligen) visar sin uppskattning eller tackar för allt det som du gör. Men genom att vara avvisande så är det troligt att du faktiskt förhindrar att de visar samma tacksamhet igen. Även om du kanske känner att deras uppskattning inte är tillräcklig, var graciös när du tar emot den. Det uppmuntrar personen ifråga att visa mer uppskattning i framtiden, något som ni båda mår bättre av.

8. Välj att göra det för dig själv


Det är väldigt viktigt att komma ihåg att du har ett val och du gjorde valet att bli en vårdgivare. Det är naturligt att du inte alltid har känslan av att vara i kontroll av beslutet att bli och vara vårdgivare men du är det. Det finns alternativa lösningar för din senior om du väljer att inte vara deras vårdgivare. Det kanske inte är fantastiska lösningar men det innebär inte att de inte finns. Valmöjligheterna finns där. När du väljer att bli vårdgivare är det viktigt att du gör det av dina egna skäl och inte för att få uppskattning eller vidkännelse från någon annan. Påminn dig själv om att du har valt att göra det även om ingen uppskattar eller märker dina uppoffringar.

2 views0 comments

Recent Posts

See All