Search
  • Admin

Hur hanterar du trakasserier när trakasseraren är en äldre vårdtagare?

Enligt en 2017 undersökning som gjordes av den danska fackliga organisationen FOA, rapporterar 1 av 4 av unionens 91,526 arbetare som är verksamma inom hemtjänst, socialt arbete eller vårdsektorn att de upplever sexuella trakasserier på sin arbetsplats.


Seniorer är några av världens mest utsatta grupper, men deras vårdgivare möter också olika former av våld, hot och trakasserier.

Tänk dig att du är en kvinnlig vårdgivare som hjälper en äldre manlig vårdtagare i hans hem. Det är bara ni två i huset, och när du hjälper din vårdtagare in i duschen, klämmer han dig på din bakdel. Du ignorerar gesten, med vetskapen om att han säkerligen inte menade det, men sedan så griper han tag i ditt bröst - och den här gången med kraft. Han vet inte vad han säger men medan han kommenterar din kroppsform, blir du plötsligt akut medveten om hur isolerad du är. Du känner desperat att du vill lämna platsen, men du kan inte överge den här äldre mannen ensam i sin dusch.

År 2060, kommer 155 miljoner européer, 30% av befolkningen, vara 65 år eller äldre, enligt organisationen The Global Coalition on Aging. Antalet européer med demens kommer att gå från 10,5 miljoner är 2015 till 18,7 miljoner år 2050. Medan det har förekommit en del offentlig diskussion om äldrevåld och försummelse - när vuxna över 65 är försummade, utsatta för övergrepp eller exploaterade, ibland av deras vårdgivare - förekommer mycket lite dialog om vad som händer när rollerna är de omvända.


Rapporterat antal sexuella trakasserier ökar

Enligt en undersökning gjord av den danska fackföreningen FOA, rapporterade hela 25% av dess medlemmar som arbetar inom hemtjänst, social omsorg eller vårdsektorn rapporterat att de upplevde sexuella trakasserier på sin arbetsplats under år 2017. Och inte bara från sina kollegor! FOAs forskning visade tvärtom på att: 90% av de sexuella trakasserier som den danske hemtjänst- och äldrevård och omsorgspersonalen upplevde, kom från deras vårdtagare. Det här visar på en stor ökning sedan 2015, när FOA fann att 16% av samma arbetsgrupp hade upplevt sexuella trakasserier under det senaste året, enligt Jens-Jørgen Krogh från FOA. Och det är avsevärt fler än den nationella medelsiffran - med +2% - av de danska anställda som rapporterade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av klienter eller kunder i en 2017 års studie för BMC Public Health. Samtidigt rapporterade hela 27,4% av tillfrågade 1,214 amerikanska hemtjänstpersonal si en 2015 års studie att de hade upplevde sexuella trakasserier under sin anställningsperiod (BMC Public Health).

Vård- och omsorgsindustrin har alltid varit medveten om vikten av att adressera det som utgör någon form av trakasserier eller våld men #MeToo-rörelsen har ökat uppmärksamheten omkring detta. Att felklassificera hemtjänstpersonal som enskilda entreprenörer, exempelvis städhjälp som egentligen utför vård- eller omsorgsuppgifter. Många som är anställda inom olika privata organisationer får, i likhet med offentliga organisationer, skydd från den anställdas organisation. Men det finns mindre översyn för de som är anställda som enskilda entreprenörer. Ännu mer problematiskt är det givetvis vid oreglerade situationer, som när en familj t.ex. anlitar svartjobbare. Det är oftast då situationen blir som svårast eftersom den anställde inte har något skyddsnät överhuvudtaget. Det viktiga är att de olika samhällsorganisationerna samarbetar gränsöverskridande för att kontinuerligt förbättra arbetsförhållandena för anställda inom vård- och omsorgen.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

111 views0 comments

Recent Posts

See All