Search

Hur du får vårdgivare att svara positivt på negativ feedback

Du har en del problem med din vårdgivare. Eller så kanske han/hon inte gör någonting på det sättet som du vill. Hur kan du få en positiv respons (och resultat) av din feedback till din vårdgivare - utan att ta omvägen om hans/hennes chef?

Bygg grunden

Föreställ dig att vara på en arbetsplats där ingen någonsin ger dig vägledning eller direktion. Det skulle vara riktigt frustrerande, eller hur? Eller, tänk dig om du konstant blir kritiserad men får mer och mer arbete, men mindre och mindre verktyg till att göra ditt jobb.Börja med att etablera en bra relation med din vårdgivare och fastställ vilka förväntningar du har. Det här är anledningen till att vi poängterar vikten av att ha en vård- och omsorgsplan och introduktionsmöte gemensamt med din vårdgivare. Berätta hur du vill ha saker utförda. Fråga efter frågor och svara dem så grundligt som du kan. Se till att din vårdgivare har det som han/hon behöver för att kunna göra sitt arbete.

Ge feedback i rätt tid

När någonting händer eller inte är till ens belåtenhet är det vanligt att vi inte säger något utan "samlar på oss" synpunkterna, önskemålen och kommentarerna. Det är inte ett bra sätt att skapa en bra relation med din vårdgivare. Samla inte på din feedback eller klagomål. Det hjälper bäst om du kan visa på och demonstrera din feedback direkt.

Det här är också anledningen till varför vi uppmuntrar vårdgivar- och vårdtagarfeedback efter ett initialt möte och sedan på regelbunden basis. Ibland är vårdtagare tveksamma till att dela med sig av feedback. De vet kanske inte hur man gör det på bästa sätt, känner sig obekväma med det eller helt enkelt känner att de inte kan. Om du upplever det på det sättet, rekommenderar vi att du berättar det för den ansvariga ledaren för den organisationen som du köper din service ifrån.


Att dela med sig av detta innan tjänsten påbörjas, gör att den ansvariga ledaren på bästa sätt kan ta över den rollen och dela med sig av din feedback till din vårdgivare. Många gånger gör också denne ledaren egna observationer och ser utvecklingsmöjligheter för din vårdgivare på egen hand. De kan coacha vårdgivaren, eller t.o.m. hitta en bättre lämpad vårdgivare för dig om det behövs.

Fokusera på ett specifikt beteende

Många gånger så misslyckas människor med feedback helt enkelt för att de inte är speciellt bra på att förklara vilket beteende det är som de vill se. De använder otydliga termer som gör att det blir svårt att få ett positivt resultat. Som exempel, en dotter kan kanske säga "Kan du vara mer proaktiv med mamma?"


Det är svårt att få en positiv respons på det eftersom det inte finns en delad förståelse över vad "proaktiv" i denna situation innebär. Istället så ändra på det uttalandet och säg t.ex. "När du ser att mammas vattenglas nästan är tomt, kan du vara snäll och fylla på det åt henne?". Det här ger en specifik handling för vårdgivaren att lära sig/utföra.

Håll dig borta från ord med otydliga eller olika betydelser. Handlingsbaserade beteenden är det bästa sättet att få högkvalitativ omsorg...och det resultat som du vill ha.

Visa och berätta

Vi har sett att många ledare har nått framgång med den här metoden. Vi berättar inte bara för ledare vad det är som vi vill ha fått gjort. Vi visar vårdgivaren vad det är som vi vill att de ska göra medan vi berättar det. Som exempel, du föredrar att dina skjortor läggs i mittersta byrålådan och underkläder i den översta så gå till byrån och visa din vårdgivare. Många vårdgivare är visuella inlärare. Och alla drar vi nytta av meddelanden som är kommunicerade och inlärda på flera olika sätt.

Dessutom, glöm inte att det kan vara svårt att komma ihåg detaljer på 20 olika uppgifter, särskilt när du nyss börjar på en ny arbetsplats och en ny vårdtagare. Att förvänta sig att en individ kommer ihåg allting som du har berättat för dem en gång är helt orealistiskt. Visuell inlärning kommer att hjälpa inlärningen att gå snabbare och gör att du sannolikt inte kommer att behöva upprepa dig så många gånger,


Det finns en "7-regel" inom marknadsföring som säger att människor måste höra ett meddelande sju gånger för att agera. Det här är anledningen till att vi ser feedback som någonting positivt. Du hjälper personen att göra det bästa jobbet för dig.

Var respektfull

Som konsulter inom äldre- och demensomsorgen, har vi tyvärr sett en hel del avskyvärt beteende från både vårdtagare och deras familjer. Det sker lyckligtvis sällan men en del vårdtagare behandlar sina vårdgivare som mindre än människor. Som vi nämnde innan, det är en massa detaljer för en vårdgivare att komma ihåg. Dina preferenser kan vara väldigt annorlunda från deras tidigare vårdtagare.

De olika formerna av omsorg och service som vårdgivare ger i ditt hem är väldigt personliga. Vi vet att du kanske blir upprörd om saker inte är gjorda på det sättet som du vill ha dem. Det här innebär dock inte att du ska höja rösten mot en person eller bli nedlåtande. Faktabaserad, praktisk feedback ger mycket mer positiva resultat.

Fråga inte vårdgivare varför

Det här kanske kan låta konstigt men vårdgivares syfte är 99% gott. De flesta människor går inte till ett arbete för att göra ett dåligt jobb. Att fråga dem om "varför" är inte produktivt och gör att att de går i försvarsställning. Vi behöver inte tänka på feedback som "negativt" eller "konstruktiv kritik". Du gjorde helt enkelt ett bra jobb eller här är lite information om hur jag skulle vilja att du gjorde i fortsättningen.


Istället för att fråga dem om "varför" de gjorde en viss sak, fokusera på att tydligt kommunicera vad du skulle vilja ha förändrat. Förutsätt med andra ord inte att din vårdgivare är hos dig för att göra ett dåligt arbete.

Stäm av för förståelse

Fråga inte bara om din vårdgivare "förstår" utan be dem att förklara tillbaka - repetera - det du har lärt. Återigen, visuell inlärning hjälper till med det här. Låt vårdgivaren demonstrera uppgiften.


Fråga om de har några frågor och be om feedback från dem också. Ofta har vårdgivare fantastiskt bra - användningsbara - tips och feedback för att saker och ting ska flyta smidigare. Dra nytta av deras erfarenhet. Ibland kan de också behöva vissa saker för att kunna utföra sitt arbete ännu bättre.

Etablera uppföljningsrutiner

Återupprepa meddelandet. Ge dem uppskattning och kredit för ett arbetet som är väl utfört när de implementerar din feedback. Det gör att de vet att de är på rätt spår.

Stäm också av med jämna mellanrum hur det går. Om du arbetar med en kvalitativ organisation, kommer de att göra kvalitetsuppföljningar regelbundet. Relationen och ditt behov kan komma att förändras. Och, allteftersom saker ändras så kan din vårdgivare behöva ytterligare feedback. Du kanske också behöver uppdatera din vård- och omsorgsplan, uppgifter eller tidpunkter.

_____________________________________________________________________________________________________

5 views0 comments

Recent Posts

See All