Search

Hemligheter som Äldre Föräldrar Har Från Sina Familjer, del 2.

Detta är del 2. i artikelserien Hemligheter Som Äldre Föräldrar Har Från Sina Familjer. Som vi pratade om i del 1 av 9 Hemligheter Som Äldre Föräldrar Har För Sina Barn, behöver familjemedlemmar och andra närstående vara uppmärksamma på problem som deras åldrande föräldrar/närstående har, och som de kanske inte delar med sig av.


Som i så många andra situationer är bra kommunikation A och O och ju tidigare du kan lägga grunden för det, desto bättre. Dock är det inte alla familjer där en ömsesidigt bra kommunikation går att etablera. Om du märker att någonting inte riktigt är som det ska, adressera det så snart som möjligt - på ett ödmjukt, ärligt och omtänksamt sätt.


Kom ihåg att det viktigaste är inte att du får igenom din vilja eller att du har rätt i det du säger, utan det viktigaste är att dina föräldrar förstår att du är lika angelägen som de att de ska kunna leva så självständigt, tryggt och njutningsfullt som möjligt så länge som möjligt.

Att börja dessa dialoger kan kännas svårt men följande tips kan hjälpa dig med att komma igång:

  • Dela en artikel eller berättelse med dem som handlar om det som du vill diskutera med dem. .

  • Var rak på sak och be helt enkelt om "tillåtelse" om att prata med dem om saken.

  • Be om stöd från syskon, deras läkare, en vän eller någon annan person som dina föräldrar respekterar att delta - kanske t.o.m. medla - i dialogen.

  • Fråga dem om de själva har någon erfarenhet av att hjälpa sina egna föräldrar eller mor/farföräldrar allteftersom de åldrades.

Om dina föräldrar inte samarbetar är det möjligt att du måste göra lite detektivarbete. Personliga besök kan underlätta för dig att hålla ett öga på deras levnadssituation, deras hälsa och säkerhet och möjligtvis deras finansiella situation.


Ett annat alternativ är att be deras läkare att prata med dem om det saken gäller. Många äldre känner sig dessutom mer bekväma med att diskutera frågor och problem med professionella än med sina egna familjemedlemmar.

Till syvende och sist, du kan bara vara så hjälpsam och involverad som dina föräldrar vill att du ska vara. Såtillvida att de inte har några kognitiva problem, är det inom deras rättighet att leva sitt liv som de själva önskar - de är med andra ord helt inom sin rätt att fatta "dåliga" beslut och måste ta ansvar för sina egna handlingar.


Var bara medveten om att vissa av de tidigare nämnda "hemligheterna" kan vara varningstecken på förändringar i bedömningsförmåga och mental kapacitet. Om du är orolig att dina föräldrar inte längre är kapabla att fatta rationella beslut om deras egen hälsa eller ekonomi så är det viktigt att du agerar.

 

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg #äldreomsorg #socialomsorg

2 views0 comments

Recent Posts

See All