Search

Hemligheten till ett långt liv: Starka relationer

Hur skulle det vara om du vid ditt nästa läkarbesök fick recept på följande: "Ta dig tid för din familj och dina vänner. Stärk dina relationer och bygg nya.”

"Delad glädje är dubbel glädje; delad sorg är halv sorg." - svenskt ordspråk

Din läkare kanske inte har för vana att skriva recept på "relationer" som en del i din vårdplan för lång livslängd, men forskning visar på att personer som har varma, kärleksfulla relationer lever längre, är lyckligare och njuter av bättre fysisk, mental och känslomässig hälsa. 


Universitet Harvards instans Study of Adult Development utförde en 80-årig hälsostudie av 700 män. Det överraskande resultatet visar att starka sociala kontakter ger bättre skydd mot mental och fysisk försämring än vad rikedom, utbildning, intelligens, gener eller social klass ger.


Det visar sig med andra ord att ett av de bästa sätten att

uppmuntra hälsosamt åldrande är att socialisera! Hur relationer skyddar din hälsa


Inflammation

Människor är skapade som sociala varelser och vår fysiska hälsa mår bättre av relationer. Under stressfulla tider och vid sjukdomar, producerar din kropp högra nivåer av inflammation. Den här inflammationen gör oftast att du drar dig undan från socialt nätverkande och håller dig nära de som älskar och vill ta hand om dig. 


Om du inte har ett socialt nätverk, kommer din inflammationsnivå att öka för att skydda dig från fortsatt sjukdom. Ju ensammare du är, desto mer inflammation produceras i din kropp, vilket i förlängningen leder till vacklande hälsa och depression. Och båda dessa faktorer är som bekant grunder för ytterligare isolering och ensamhet. 


Ett engagemang i starka relationer kommer att öka ditt immunförsvar och göra dig mindre benägen att råka ut för:

  • förkylningar

  • influensa

  • högt blodtryck

  • hjärt- och kärlsjukdomar


Olika forskningsresultat pekar dessutom på att de hälsoeffekter som du får av att ha ett nätverk av människor som du bryr dig om hjälper att motverka de skadliga effekterna av stress. När du bryr dig om någon och får detsamma i retur, ökar din kropp sin produktion av de hormoner som motverkar effekterna av stress och inflammation. 


Social påverkan  

Visste du att du är mer benägen att äta hälsosammare och vara mer aktiv - ta bättre hand om dig själv - när du är i sällskap av andra? Att tillbringa tid med andra individer som också försöker att införliva hälsosammare vanor gör att du vill vara hälsosammare själv. God hälsa är smittsamt!


När du har en känsla av samhörighet till en grupp runt omkring dig, känner du dig lätt ansvarig för andra. Det innebär att du kan ha nytta av någonting så enkelt som att en vän eller familjemedlem nämner för dig att de ska ta en kvällspromenad. Som social varelse vill du instinktivt spegla det beteendet och det gör att du - genom ditt sociala nätverk av aktivare individer - också själv lättare blir inspirerad till att bli mer aktiv. 


Mental hälsa

Olika forskningsresultat har visat gång på gång att en individ som har ett starkt socialt nätverk, har en minskad mental nedgång. Bra relationer håller dig skärpt! Att prata med en partner, vän eller familjemedlem tvingar dig att tänka mer. Du blir utmanad med nya idéer och du tvingas att minnas små detaljer.


Man kan i princip säga att relationer är träning för din hjärna. I en studie som nyligen gjordes av Dr. Robert Waldinger, visade det sig att kvinnor som har starka förhållanden med sin partners är mindre utsatta för depression och har bättre minnesförmåga.


Med andra ord, när du vet att du har någon att lita på så förbättras dina minnen. Konfliktrika förhållanden däremot har den motsatta effekten. Kvalitet och inte kvantitet i dina relationer är det som är viktigast. 


Visste du att du har lägre smärtgräns när du känner dig ensam och olycklig? Forskning har visat att individer som upplever sig vara i lyckliga äktenskap också rapporterade att de, under de dagar som deras fysiska smärtnivå var högre, ändå kände att de inte led så mycket. 


Känslomässig hälsa

Dr. Waldinger menar att "ensamhet dödar". Vår livslängd är direkt kopplad till den värme och tillgivenhet som vi upplever i våra förhållanden. Relationer stödjer med andra ord din känslomässiga hälsa, inte bara genom det som du får från andra utan ännu mer så genom det som du ger. 


Att ta hand om andra är det enklaste hälsotipset att ta till i ditt liv! Det kostar ingenting och kräver ingen ny utrustning. Bara dig och ditt engagemang. När du vårdar en annan individ är du fokuserad på det och mindre på dig själv - du har mindre tid för din egen oro och negativa tankar. Att vara mindre fokuserad på dina egna problem hjälper dig med andra ord att känna dig lyckligare. 


Att ha bättre relationer

Sanningen är att relationer är viktiga för din hälsa. Och inte bara vilka relationer som helst utan starka, stödjande och omtänksamma relationer. Hur du engagerar dig i dina relationer kommer att påverka hur fördelaktiga de är. 


Dr. Waldinger säger att personer som arbetar på sina relationer och stannar i sina förhållanden  mår bättre. Trots - eller tack vare - de svårigheter som par upplever vid motgångar, gör dessa att individerna sammansvetsas. De kan räkna med att någon finns där för dem när livet är hårt. 


Det finns vissa enkla sätt som du kan använda dig av för att förstärka dina relationer: 

  • Visa intresse för andra.

  • Var lite engagerad och intresserad i det som pågår i dina närmastes liv. Fråga om vad som händer under deras dag och lyssna på svaret. Det här är ett väldigt enkelt steg att börja med som dock kan ha otroliga resultat om du vill skapa djupare kontakter med de individer du håller kärt. 

  • Ta första steget.

  • Ring ett samtal. Fråga om du kan prata med ett barnbarn på Skype. Bjud in en ny vän på fika. 


Var varsam när du är oenig om någonting.

Oenigheter är naturliga i relationer men de behöver inte urarta. Du kan fortfarande vara varsam och vänlig även om du inte håller med om det som sägs eller görs. Undvik uttryck som kritiserar eller klandrar den andra individen.


Ett mycket bättre sätt att hantera en konflikt är att fokusera på det du behöver. Säg inte "Jag är så ensam, du kommer aldrig och hälsar på, det verkar som om att du alltid är så upptagen och du bryr dig inte ens." Sådana anklagelser och uttryck kan lätt få din närmaste att stänga av eller bli defensiv. 


Istället, försök att uttrycka dina känslor med humor och respekt. Känn vid vad din närmaste tänker och känner. Försök att säga "Jag känner mig ensam på helgen och jag skulle tycka om ifall jag kunde få prata med dig. Har du tid en stund på lördagsmorgonen för ett kort samtal?"


Arbeta på att reparera.

Varje bra relation kommer att ha konflikter. Försök inte att gömma dig från det! Men när du begår misstag, sårar någon som du älskar eller känner en repa i din relation, var den första att försöka reparera det. 


Dr. Gottman, en välkänd relationsexpert, säger att konflikter ger oss ett tillfälle att lära oss hur vi kan älska varandra bättre över tid. När du stöter på problem i en relation och du kan arbeta igenom det tillsammans, kommer ert band att bli starkare.  


Bra relationer behöver inte vara som en dans på rosor hela tiden - en del av de längsta och lyckligast äktenskapen involverade individer som trätades hela dagen. Men i slutänden kände de att de kunde räkna med och lita på varandra och att de var älskade. Den vetskapen skyddade både deras äktenskap och deras minnen. 


Ett reparerat förhållande är mer värdefullt för din hälsa än en relation som inte upplever konflikter. Att arbeta igenom en konflikt får dig att se att oavsett vilka problem som dyker upp, är du älskad, accepterad och trygg i din relation. DET är hur relationer skyddar din hälsa och ger en skjuts till din livslängd eftersom du känner och ger kärlek och trygghet.


8 views0 comments

Recent Posts

See All