Search
  • Admin

Hantera förväntningar som ledare - 8 enkla tips

Medarbetare som är upprörda eller känner sig orättvist behandlade är ofta en katalysator för arbetsplatskonflikter, vilket leder till minskad produktivitet. En vanlig anledning till deras missnöje är att deras förväntningar inte möts rätt.

Det är viktigt att arbetsgivare och ledare hanterar arbetstagares förväntningar på ett kontinuerligt och effektivt sätt. Om respektive partners förväntningar på varandra är oklara så ökar givetvis risken för att problem och konflikter ska uppstå. Men det många sätt att lösa dilemmat på.


Här följer 8 tips på hur du kan hantera förväntningar på ett effektivt sätt: 1. Investera i dina medarbetare Arbetstagare skapar inte sällan sina egna förväntningar på sin arbetsgivare - förväntningar som inte är förankrade - helt enkelt för att de inte riktigt är på det klara med vilka mål eller vilken riktning de har för sitt uppdrag, sin anställning eller sin karriär. Det här gör att det är viktigt att du investerar tid och resurser i din arbetstagare, från den dagen som de anställs, för att skapa en hög tillitsnivå och påverkan på dem, så att de (känner att de) är en del av organisationens kollektiva värdegrund och målsättningen. 2. Var ett exempel att följa Att leda som ett exempel kommer att visa ditt team vilken nivå du förväntar dig att de också lägger sig på. Samtidigt ger det också dina medarbetare en tydligare inblick i vad ett högre uppdrag inom organisationens består av och vad som förväntas av ledare inom organisationen, något som kan ge inspiration och motivation för ditt team att bli ännu bättre. 3. Fokusera på det positiva När du har öppna konversationer är det bättre att fokusera på det positiva. Det är givetvis viktigt att diskutera vissa frågor och problem och hur de kan lösas. Men du kan också lyfta fram deras bidrag till organisationen som helhet. På det här sättet kan medarbetare få stöd och hjälp med att fokusera på specifika strategier som kommer att säkerställa att de blir framgångsrika. 4. Kalibrera dina medarbetares arbetsbelastning Kom ihåg att dina medarbetare har begränsningar - de kan inte göra allting. Det kan finnas arbetsuppgifter som vissa av dina medarbetare inte kan slutföra inom ett specifikt måldatum. Det här gör att du behöver vara flexibel och känna till vilka eventuella begränsningar dina medarbetare har, särskilt om de har fått ett nytt uppdrag eller förändrade arbetsuppgifter. Att kalibrera deras arbetsbelastning under en övergångsperiod kan minska deras känsla av att ha en stressande arbetsmiljö.


5. Ge dem tillfälle och möjligheter att växa Alla medarbetare - och ledare - förväntar sig att få växa i sina uppdrag så du bör ge dem möjligheterna att göra det. Om de känner att de har möjligheten att bli bättre och får utvecklas inom din organisation och under ditt ledarskap, är chansen större att de har en positiv upplevelse av sin arbetsplats. Kom ihåg att kontinuerlig utveckling av medarbetare är till fördel för hela organisationen och dess resultat.


6. Utvärdera ditt eget bidrag

Att utvärdera dina medarbetare och deras prestationer är en naturlig del av ditt ledarskap. Men det är lika viktigt att du kontinuerligt utvärderar din egen prestation som ledare. Om du märker att din ledarstil inte fungerar, förändra den. Att vara flexibel som ledare och i din ledarstil ger dig och dina medarbetare större chans att tillsammans skapa fantastiska resultat i din organisation.


7. Undvik att implementera överraskande förändringar

Innan du implementerar förändringar i organisationen, se först till att varje medarbetare har blivit helt informerade. På det här sättet så ger du dem chansen att skapa sig realistiska förväntningar om hur din organisation kommer att fortsätta framåt. Dessutom, ge dina teammedlemmar tid för att förbereda och anpassa sig innan nya riktlinjer och direktiv implementeras för att undvika problem redan i början.


8. Grubbla inte på misslyckanden

Det är helt normalt för medarbetare att göra misstag men vi vill poängtera att det är absolut inte konstruktivt att grubbla på dem. Om du som ledare gör deras misstag eller misslyckande till en stor sak - återkommande - kommer de att förvänta sig att det är hur du kommer att behandla dem från och med nu, vilket naturligtvis påverkar deras engagemang och vilja till att göra ett bra arbete. Se till att dina medarbetare vet om att misslyckanden är helt OK, eftersom det är så vi lär oss och utvecklas till att bli bättre.

En organisation fungerar bäst om alla har samma förväntningar. Följ de här tipsen för att se till att du och dina anställda är på samma spår för att föra organisationen framåt.

 

8 views0 comments

Recent Posts

See All