Search

Hälsotest som kan rädda din närståendes liv - be husläkaren om dem

Hjärtsjukdomar är så vanliga att de orsakar 1 av 4 dödsfall i USA - och det finns ingen anledning att tro att siffrorna är annorlunda i Sverige. Trots det, är det många läkare som finner att de inte har gjort tillräckligt för att förhindra hjärtattacker eller hjärnblödningar hos seniorer.


Och som du kanske redan har upptäckt, är inte det medicinska systemet tillräckligt fokuserat på prevention och effektiv testning.


För att hjälpa seniorer få den bästa omvårdnaden, behöver vårdgivare vara starka - envisa - ambassadörer för dem och fråga efter de viktiga testerna som behövs innan några allvarliga symptom dyker upp. Det här kan givetvis kännas svårt många gånger eftersom vi inte är medicinska experter och inte riktigt vet vad det är vi ska fråga efter.


För att hjälpa dig på vägen har vi frågat Dr. Ben Ike, en kardiolog som fokuserar på förebyggande hälsa, att dela med sig av sina bästa tips på de mest effektiva hjärthälsotesterna. Dr Ike rekommenderar att du ber om de här testerna på rutinbasis eller om du är på akuten med din senior. Dr Ikes expertrekommendationer hjälper dig att hålla din seniors hjärta så hälsosamt som möjligt.


Här är en sammanfattning på hans rekommendationer:


1. Be om en CACS (CAC-Score) scanning

Ett CACS är ett enkelt test som använder datortomografi för att titta på kranskärlen för att se om de börjar bli eller är blockerade. Utan scanningen finns det ingen förvarning om kärlen är blockerade och det första symptomen som du eller din närstående kanske har, är den dagen som du/hen dör.


2. Om ni befinner er på akuten, lämna aldrig utan att ha fått en fullständig utvärdering

Om din senior har bröstsmärtor eller tryck över bröstet så rekommenderar Dr Ike att ni ska fara till akuten, inte till vårdcentralen.


På akuten ska ni be om (kräva) att få en fullständig genomgång, en "serie" av hjärt- och kärltester som upprepas 2 eller 3 gånger varje 4-6 timme, ett upprepat EKG för att jämföra med det initiala testet och ett grundligt test innan ni blir utskrivna som är endera ett stresstest (på löpband med ekokardiogram eller röntgenbild för att säkerställa att allt är i sin ordning.


Dr Ike påminner om att många akutmottagningar är pressade att få ut patienterna genom dörrarna så snabbt som möjligt så det är inte sällan som de motsätter sig mer grundliga utredningar. Han har dock sett patientjournaler från yngre individer som fick de grundläggande undersökningarna och sedan blev hemskickade, för att ett par dagar senare avlida av hjärtinfarkt. Det är därför som det är så oerhört viktigt menar Dr Ike, att du är en tydlig och stark hälsoambassadör och inte är rätt för att, på ett lugnt och sakligt sätt, kräva att få de nödvändiga utredningarna utförda.


3. Be om 5 avancerade labbtester

Dr Ike föreslår att du ber om följande tester (som benämns med de internationella namnen då samtliga kanske inte finns i ditt hemland). Han säger att många vanligt använda tester har funnits sedan 1970-talet och är ganska omoderna.


Insistera på dessa moderna tester istället:

Avancerad lipid profil: Mäter LDL partiklarnas antal och storlek, vilket är bättre för att förutse framtida hjärtsjukdomar och stroke-händelser.

Lipoprotein A: Det är sällan använt men hundratals forskningsstudier visar att om det är högt har risken för hjärtattack och stroke stigit skyhögt.

Homocysteine: Det är viktigt för kärl- och hjärnhälsan. Om värdet är förhöjt kan det behandlas för att föra tillbaka nivåerna till normala nivåer.

Inflammatoriska markörer: Bäst känt är hs-CRP men det finns minst 5 andra som han rekommenderar, såsom MPO.

TMAO: En ny markör för hjärt- och njurhälsa som har visat sig orsaka hjärt- och njurskador och är associerade med försämrad diagnos.

4. Be om ECG

Rutinmässiga fysiska undersökningar brukade inkludera ECG eller EKG men de är ibland skippade numera. Dr Ike rekommenderar att du alltid ber om en sådan för din senior vid den återkommande rutinundersökningen för att få veta din seniors QT intervall (tiden mellan vågorna av hjärtslag).


Om någon har en lång QT intervall (det är genetiskt) så ska de inte få vanligt utskrivna läkemedel såsom vissa hjärtläkemedel, antibiotika, antidepressiva läkemedel och andra läkemedel som förlänger QT intervallen - det kan orsaka dödsfall från oregelbundna hjärtslag.

5. Få vaskulär undersökning

För seniorer som röker eller ha en familjehistoria av tidig hjärtsjukdom eller stroke, är en vaskulär undersökning kan vara värt det. Det här testet använder ultraljudsundersökning för att skanna artärerna i kroppen.


Undersökningen bör visa att artärerna inte har plack och om det finns en mild plack, se till att du får en fullständig genomgång av en vaskulär expert.

6. Kolla efter droginteraktion

Många droger interagerar med varandra, mat och tillskott. Även om interagerande inte är dödligt kan den påverka hur väl medicinen kommer att fungera eller om din senior kommer att ha biverkningar.


Dr Ike påpekar att det är viktigt att studera hur medicinerna som du eller din senior påverkas av andra läkemedel m.m. så att du är väl medveten om samtliga bieffekter.


6 views0 comments

Recent Posts

See All