Search

Fem sätt till bättre livskvalitet för seniorer

Livet handlar, som så många andra saker, inte alltid om kvantitet som kvalitet. Åldrande seniorer möter ofta sådana förändringar i sitt liv där deras livskvalitet minskar.


För dig som är verksam inom omsorgen, är det därför viktigt att inte bara se till seniorers medicinska behov. Du måste också se till deras mentala och känslomässiga behov, för att på bästa sätt kunna hjälpa dem till en mer positiv syn på livet.


Faktum är att en optimistisk livssyn kan underlätta, och i vissa fall t.o.m. motverka, vanligt förekommande medicinska problem som kommer med åldrandet, såsom kognitiva nedsättningar, stress, minskad energi och aptit.Nedan följer fem tips som kan vara till hjälp för dig i ditt arbete med att förbättra din närståendes livskvalitet.

1. Uppmärksamma och behandla depression Tusentals 65+ seniorer är påverkade av depression. Orsaken kan vara en enskild händelse såsom förlusten av en partner, oförmågan att bo kvar i hemmet eller pensionering. Medicinska orsaker kan ha sitt ursprung i en sjukdom eller som bieffekt av en medicin.

Prata med din egen eller din närståendes läkare för att få mer information om vilka tecken som visar på depression. Om du märker dessa varningstecken, sök medicinsk behandling för din närstående. Depression är ingenting som din närstående "kommer över" på egen hand och det finns mycket gott stöd att få, så tveka inte att ta emot hjälp.

2. Påminn de äldre om att de är behövda Alla människor, oavsett ålder, vill känna sig användbara och behövda. Att vara behövd visar att du inte är en börda för någon - vilket är en av de främsta rädslor som många äldre har. Att få känna sig som en inkluderad, aktiv medlem i hushållet kan hjälpa att motverka den rädslan. Hitta sätt att få dem att känna sig önskade.

3. Uppmuntra till fysiska aktiviteter Försök att uppmuntra till återkommande fysiska aktiviteter - promenader, lätta muskelträningsövningar, dans o.s.v. - stimulerar blodcirkulationen, minskar stress och ångest och leder till förbättrad hjärthälsa. Motion är också bra för din sömn, bygger konditionen och kan motverka depression. 4. Uppmuntra till mentala aktiviteter På samma sätt som vi alla behöver röra på oss, så behöver vi också mental stimulation. Seniorer behöver den här sortens aktiviteter för att behålla eller förbättra sin kognitiva funktion. Erbjud s.k. hjärnaktiviteter såsom Sukodo, korsord, läsa eller skriva. - de här är alla fantastiska aktiviteter för att hålla hjärnan och sinnet engagerat och skarpt.

5. Hjälp dem att hålla kontakten med sitt nätverk Det är tyvärr vanligt att äldre blir isolerade och ensamma, särskilt om de är oförmögna att köra bil eller har rörelseinskränkningar. De här seniorerna är inte bara i högre omfattning i riskzonen för demens, de har också kortare livslängd. Att hjälpa din närstående med att hålla kontakten med andra familjemedlemmar, vänner och andra i samhället. kan göra en mycket stor skillnad med deras övergripande välmående.3 views0 comments