Search

Fallprevention: En dialogguide - Handlingsplan

STEG 3: SKAPA EN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA FALLOLYCKOR

Det här sista steget ger dig 6 strategier som du kan använda direkt för att skapa en handlingsplan för att förebygga fallolyckor. Använd de risker som du identifierade i Steg 1 och noteringarna från dialogen i Steg 2 för att skapa din handlingsplan.

HANDLINGSPLAN


1. Ta hjälp från andra för att hålla dig och/eller din(a) vårdtagare trygg(a). Fastställ om det finns skäl för att oroa sig för fallolyckor. Många seniorer är medvetna om att det finns risker för att ramla men tyvärr tror de allra flesta att det inte kommer att hända dem eller att de inte kommer att bli skadade - även om de har en historik av fallolyckor.


Fallolyckor är mycket vanligt förekommande. Det innebär att det är viktigt att prata om detta - vilket är precis vad vår Fallprevention En Dialogguide är till för.

Om det finns en generell oroa över fallolyckor eller symptom på yrsel eller balanssvårighet är det att rekommendera att du inleder med att kommunicera detta med din vårdpersonal - t.ex. din husläkare, distriktssköterska eller medarbetare på ditt boende - så att de kan göra en fallutredning och föreslå program eller tjänster som kan hjälpa. 2. Diskutera befintliga hälsosymptom och diagnoser. Fastställ om det finns några problem för närvarande för dig eller din vårdtagare att hantera den personliga hälsan. Har det exempelvis varit problem med att minnas att ta mediciner - eller har det funnits biverkningar från befintliga läkemedel? Är det svårare att göra sådant som tidigare har varit mycket enkelt?

Tveka inte att ta kontakt med och hjälp av de samhällsinstanser som finns till just för att hjälpa och stötta seniorer till en hälsosam livsstil och långvarig självständighet. Du kan kontakta din kommun - ring till huvudväxeln om du inte hittar andra kontaktuppgifter - för att få vägledning om instans eller person att prata med. 3. Uppmärksamma när den senaste synkontrollen skedde. Säkerställ att du kontrollerar din syn årligen. Se också till så att dina glasögon eller kontakt linser har den rätta styrkan och/eller anpassning till just din syn. Tänk även på att glasögon som ändrar färg - från inomhusbelysning till solsken ute - kan göra att du är i större farozon för att ramla. En enkel strategi är att helt enkelt byta glasögon när du går in/ut eller att stanna till tills linserna har anpassats klart.


Glasögon som är anpassade både till både övergripande syn och läsning kan vara problematiska när du går i trappor så det är viktigt att du är försiktig. De individer som har minskad syn bör diskutera med en specialist inom just detta område för att finna vägar att göra det som är möjligt med den begränsade synen. 4. Notera om du eller din vårdtagare tar stöd av väggar, möbler eller någon annan för att förflytta sig, eller om det är svårt att ta sig upp från sittande ställning. Dessa är alla tecken på att det är dags att träffa en sjukgymnast - en av dina billigaste skade- och livförsäkring.

Många individer tänker faktiskt inte på den stora hjälp de kan få med en eller flera konsultationer med en sjukgymnast! En utbildad sjukgymnast kan hjälpa till med att förbättra balansen, styrkan och kroppshållningen genom olika övningar som de lär dig att utföra.


De kan dessutom lätt se om det är dags att använda sig av en käpp eller rullator - och dessutom ge tips på hur du använder dessa hjälpmedel på ett säkert sätt. Det är dock mycket viktigt att du följer deras råd och tips eftersom dåligt eller felaktigt använda hjälpmedel faktiskt ökar risken för att ramla.

5. Prata om läkemedel. Om du eller din vårdtagare har svårt med att hålla ordning på alla läkemedel eller upplever biverkningar såsom yrsel eller trötthet., se till att prata om detta med din farmakolog på apoteket eller din läkare.

Det kan t.o.m. vara bäst att gå igenom varje medicin varje gång det är dags för ett nytt läkemedel. Ha också en lista på alla läkemedel - inklusive hälsokostmedel och receptfria läkemedel - så att du har lätt tillgång till denna kunskap när du besöker läkare eller apoteket. 6. Gör en genomgång av säkerhetsrisker i hemmet/boendet. De flesta fallolyckor sker hemma. Det finns dock många enkla och billiga sätt som du kan nyttja dig av för att göra hemmet säkrare. Om du behöver mer hjälp eller vill ha en professionell åsikt, kontakta en sjukgymnast som har goda kunskaper inom området. Här är några saker som du kan uppmärksamma: • BELYSNING: Öka belysningen i hemmet, särskilt vid trappor. Se till så att det finns lättillgänglig belysning för tillfällen då du/din vårdtagare måste gå upp under natten. • TRAPPOR: Kontrollera så att det finns två (ordentligt fastspända) räcken vid alla trappor. • BADRUM: Installera stödhandtag i duschen/badkaret och bredvid toalettstolen. Se till att handtagen är installerade där din vårdtagare faktiskt använder dem. Och för att göra badrummet ännu säkrare, fundera på om det också är lämpligt att använda en duschstol och handhållen duschslang. • GOLV: Håll golven rena från saker. Tänk också på att även om mattor är vackra dekorationer, är de en av de främsta fallorsakerna i hemmet. Ta bort småmattor eller använd dubbelhäftande tejp för att förhindra att mattorna flyttas.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINs stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

11 views0 comments

Recent Posts

See All