Search

Fallprevention: en dialogguide - del 2

Updated: May 29, 2021

STEG 2: PRATA OM FALLPREVENTION MED ANDRA PERSONER Om du eller din vårdtagare är i farozonen för en fallolycka - utifrån ditt resultat från Fallprevention - En Dialogguide, del 2 - är ditt nästa steg att ha en dialog med familj, vänner eller de individer i samhället som kan hjälpa dig.

Använd checklistan i Steg 1 för att föra noteringar om det som du observerar och ta med dig dessa anteckningar till läkarbesök eller andra tillfällen när du kommer att prata med någon som kan hjälpa till. Nedan följer en del saker som du kan diskutera med din vårdtagare, för att starta dialogen om fallprevention.

Det är inte alltid lätt att säga till en vän eller familjemedlem att "jag är orolig för din säkerhet och dina risker att ramla.

Här är några enkla råd som kanske kan hjälpa dialogen på traven:

• Var uppmärksam på det språk (ordval) som du använder. Som exempel, det är mer fördelaktigt och uppmuntrande om du säger att "Jag är orolig för dig och vill hjälpa till" istället för "Din balans är så dålig att nu måste du ju förstå att snart kommer du ramla och slå ihjäl dig." • Var medveten om hur du beskriver de förändringar som du har uppmärksammat, som specifikt ökar risken för att ramla. Var tydlig med att du vill prata med din vårdtagare om deras övergripande trygghet. DU kan t.ex. föreslå att du följer med individen till den årliga läkarkontrollen som inkluderar en fall prevention- utredning, vilket är ett enkelt rutintest på samma sätt som ett blodtrycks- eller diabetestest. • Var också medveten om ditt tonläge och kroppsspråk, och var positiv. Vet vad individen föredrar och känn till deras kommunikationsstil. så kan du anpassa din dialog efter det.

Kom ihåg att det viktigaste är att din vårdtagare får hjälp med att förebygga fallolyckor - inte att du har rätt i dina observationer eller åsikter. Var medveten om att den här dialogen kanske måste göras mer än en gång. Försök att ha en kontinuerlig dialog om #fallprevention och var hänsynsfull.


Konversationer om säkerhet och förebyggande fallarbete är sett som ett tecken på minskad självständighet av en del äldre, vilket kan göra dialogen svårare att hantera. Kombinera ett läkarbesök med en rolig aktivitet såsom att t.ex. ta en lunch på tu man hand eller göra någonting annat som individen ifråga tycker om. På det sättet känns det inte lika starkt som om att du bara är med för att du"vårdar/förmyndar" utan helt enkelt vill hjälpa och tycker om individens sällskap. Var mottaglig för att ändra din strategi och känn till de resurser som finns tillgängliga som hjälp för dig och din #vårdtagare.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

8 views0 comments

Recent Posts

See All