Search

Fallprevention - en dialogguide, del 1

Det kan ses som självklart - alla ramlar, oavsett vilken ålder de är i. För många äldre, kan dock ett oväntat fall resultera i allvarliga och kostsamma skador. De goda nyheterna är att de flesta fall faktiskt kan förebyggas. Som vårdgivare har du möjlighet att minska risken för att dina vårdtagare ramlar. Du kan bli en partner och deltagare i att förebygga fallolyckor.

Den här dialogguiden har flera syften. Använd den som ett verktyg i din roll som vårdgivare. Använd den om du eller den individen som du vårdare har fallit, upplever minskad rörlighet, är ostadig på benen eller helt enkelt är rädd för att falla. När det behövs, använd guiden för att prata med andra individer i ditt vårdteam om att skapa en handlingsplan för att förebygga fall.

Många personer tänker att fallolyckor är vanlig allteftersom vi åldras. Sanningen är att äldre vuxna kan förbättra sin balans och styrka. Att agera för att förebygga fallolyckor är ett viktigt sätt att hålla sig så självständig och hälsosam som möjligt. Aktiviteter för att förebygga fall är fördelaktigt för alla, oavsett ålder, och dessa aktiviteter kan vara riktigt roliga!


Så varför är fallprevention viktigt?


1. Fallolyckor är mycket vanligt • Fall är den främsta orsaken till dödliga och icke-dödliga skador för äldre individer. 1 av 4 äldre faller varje år. • Var 11:e sekund är en äldre vuxen under behandling på akuten som resultat av ett fall. • Var 19:e minut, avlider en senior från en fallolycka. 2. Fallolyckor kan orsaka allvarliga skador • Fall orsakar skador såsom exempelvishöftfrakturer, brutna ben och huvudskador. Faktum är att mer än 2,8 miljoner seniorer behandlas på akuten årligen som resultat av ett fall, vilket resulterar i över 800,000 sjukhusvistelser (amerikanska siffror). 3. Fallolyckor är kostsamma • Kostnaden för en sjukhusvistelse är mycket hög. Fallolyckor, med eller utan skador, orsakar en stor börda på livskvalitén. Efter ett fall är det väldigt vanligt att seniorer utvecklar en rädsla för att falla och, som resultat, begränsar sina aktiviteter och social engagemang. Rädslan för att ramla kan resultera i ytterligare fysisk nedgång, depression, social isolering och känslor av hjälplöshet. 4. Fallolyckor påverkar även vårdgivare, särskilt anhörigvårdare • Forskning har visat att efter en vårdtagares fall, rapporterar vårdgivare en ökad vårdbörda, rädsla för att falla och depression.


En viktigt dialogguide för vårdgivare

Att vara vårdgivare till en annan människa är en utmanande roll, oavsett om du vårdar i ditt yrke eller som anhörig. Stressen som det ofta innebär, tar på krafterna. Forskning visar faktiskt på att vårdgivares hälsa försämras, allteftersom tiden går. Om du kan förebygga olyckor - inklusive fallolyckor - kan du både minska en del av din stress, tid och pengar. Vårdgivare behöver få olika alternativ till fysisk aktivitet • 3 av 5 vårdgivare rapporterar att den fysiska tyngden av deras yrke tar hårt på deras kroppar. Vårdgivare behöver mer och bättre information - kompetensutveckling • Mer än 8 av 10 (84%) vårdgivare menar att de skulle ha stor nytta av mer, och bättre, information om olika vårdämnen. Vårdgivare vill oroa sig mindre och bättre kunna hjälpa deras vårdtagare att hålla sig trygga • Vårdgivare vill ha mer information om: 1. hur de kan hjälpa sina vårdtagare att hålla sig trygga och säkra (42%) och 2. hur de kan hantera sin egen stress (42%). Vårdtagare löper stor risk att ha en fallolycka • En stor majoritet av anhörigvårdare hjälper sin anhörig med minst en aktivitet för allmän dagligt livsföring - ADL - (59%), varav den vanligaste är att hjälpa deras vårdtagare med förflyttningar (43%). Tre av fem vårdtagare har en kronisk fysisk diagnos (59%). För vårdgivare inom omsorgen, är siffrorna naturligtvis högre då behov av hjälp med en eller flera ADLs ofta är krav för stöd- och boendeplats.

 

2 views0 comments

Recent Posts

See All