Search

Förstå och Minimera Sundowners Syndrom

Den långa lista på symptom som är associerade med Alzheimers och andra former av demens inkluderar ofta överraskande humör och beteende-förändringar. Ett vanligt symptom, som i vissa fall kan vara oerhört påfrestande för den drabbade, påverkar personen ifråga vid en särskild tidpunkt på dagen.

Känt som Sundowners symptom eller Sundowning, inkluderar uttryck för ledsamhet, upprördhet, rädsla, vanföreställningar och hallucinationer som sker hos personer med demens under sen eftermiddag - tidig kväll. Den här ökade förvirringen runt solnedgången kan vara stressande för såväl den drabbade som dennes vårdgivare.

Symptom på Sundowning


När en senior upplever Sundowning, kan de "skugga" sina vårdgivare eller följa efter dem och närmare studera eller försöka härma det som de gör. De kan ställa frågor - om och om igen - eller avbryta andras samtal.


De kan även tillfälligt förlora sin förmåga att kommunicera , och abstrakta tankar kan göra det särskilt svårt för dem att förstår. I flera fall händer det att en person med Sundowning symptom börjar att vandra omkring planlöst eller försöker ta sig utomhus för att "rymma", ta sig till ett möte som inte finns eller till en viktig plats som de inte har varit till på flera år.

Andra möjliga beteenden och känslor som kan uppstå under en episod av sundowning inkluderar:

 • ilska

 • upprördhet

 • ångest

 • känslomässiga utbrott

 • vanföreställningar

 • rädsla

 • depression

 • envishet

 • rastlöshet

 • gungande/vaggande fram och tillbaka

 • hallucinationer

 • gömmer saker

 • paranoia

 • våldsamhet

 • vandrande

 • gråt

 • sömnlöshet

Sundowning symptom börjar vanligtvis sent på eftermiddagen och kan vara långt in på natten. Den exakta tidpunkten och beteenden som Sundowning för med sig varierar från person till person. Tyvärr kan Sundowning orsaka att många drabbade, och deras vårdgivare, förhindras att få tillräckligt med sömn på natten.


Det värsta är att sömnstörningarna kan orsaka att symptomen förvärras. Det är därför viktigt att förstå din vårdtagares rutiner och humör, för att på bästa sätt minska symptomen på Sundowning.


Orsaker till Sundowning


Varken läkare eller forskare vet exakt vad som orsakar sundowning men teorin är den samtidiga uppkomsten av symptom och skymning inte är en tillfällighet. En del medicinska specialister tror att symptomen sker på grund av en ansamling av en sinnesstimulering som man vanligtvis får under dagen. Det bygger upp och blir till slut överväldigande och stressande, vilket orsakar personer att agera utåt.

Andra spekulerar att det är orsakat av hormonella obalanser som sker under natten och påverkar personens naturliga dygnsrytmen. Andra teorier föreslår att uppkomsten av symptom helt enkelt sker på grund av utmattning, och ytterligare andra menar att det har att göra med ångest orsakad av oförmågan att hantera mörkret väl eftersom förändringarna i ljustillgång kan vara väldigt desorienterande för många individer.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #aldreomsorg #omsorg #svenskomsorg

8 views0 comments

Recent Posts

See All