Search

Förhöjt blodtryck vid 50 års ålder är kopplat till ökad risk för demens

Förhöjt blodtryck vid 50 års åldern är kopplat till en ökad risk för demens under senare år, visar en ny studie.


Forskningen, som är publicerad i European Heart Journal, fann att redan ett systoliskt blodtryck (det övre numret) på så lågt som 130 ökade risken, även om 140 är den vanligaste nivån då blodtrycksmedicin rekommenderas. Forskarna mätte blodtrycket hos 8,639 män och kvinnor under 1985, när de var mellan 35 till 55 år gamla, och sedan igen år 1991, 1997 och 2003 som en del av en lång hälsostudie över flera år. I mars 2017 var det konstaterat 385 fall av demens.


Efter att forskarna kontrollerade de riskfaktorer som fanns, inklusive stroke, hjärtproblem och andra kardiovaskulära sjukdomar, fann de att ett systoliskt blodtryck på 130 eller högre, vid ålder 50 år, var den enskilt särskilda faktorn associerad till en 38% förhöjd risk för demens.


“140-gränsen har under en längre tid ansetts vara fördelaktig för hjärtat, men fungerar kanske inte för hjärnan," sa studiens författare Archana Singh-Manoux, forskningsprofessor vid Inserm, det franska institutet för hälsoforskning.


“Problemet med högt blodtryck är att människor ibland låter bli att ta deras medicin mot det eftersom de inte har några symptom. Jag vill verkligen rekommendera individer att använda deras medicin mot högt blodtryck kontinuerligt då det även kan påverka deras hjärna positivt."

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

1 view0 comments

Recent Posts

See All