Search
  • Admin

Ensamhet och isolering påverkar våra hjärnor

Vet du hur ensamhet påverkar din hjärna och vad du kan göra åt det? I sin hitlåt "Only The Lonely (Know How I Feel),” så sjöng legendaren Roy Orbison om den smärta som kommer av att vara och känna sig ensam.

Ja, det är sant - att känna sig ensam är inte roligt. Men faktum är att många av våra seniorer i västvärlden tillbringar den största delen av sina liv ensamma och isolerade från världen utanför. Visst, många njuter av lite tid ensam. För alltför många seniorer så innebär isolering däremot mycket mer än chansen till avkoppling och självreflektion. Det kan faktiskt öka risken för sjukdom - och till och med vara förstadiet till en alltför tidig död.

En studie, sponsrad av AARP, visade att 35% av vuxna amerikaner - 45 år och äldre - kände sig ensamma. Dessutom, deras känsla av isolering ökade över tid. Hela 56% av de ensamma svarande "hade färre vänner vid tiden för studien än vad de hade fem år tidigare". Den ökande bevisningen för att ensamhet och social isolering faktiskt kan påverka sättet på det som vår hjärna fungerar. Ensamhet är inte bara en känsla utan ett tillstånd som har en riktig effekt på kroppen."


En studie som var utför i UK upptäckte att hundratusentals individer inte ens hade pratat med en vän eller släkting på över en månad - det gör det tyst i livet. Människor är social varelser och om du tänker efter, vi skapar alla möjliga former av gruppgemenskaper - sådant som vi knyter an till och gör att vi känner oss som "en del av", oavsett om det är någonting positivt eller negativt. Om de kontakterna - det nätverket - bryts och försvinner, riskeras våra hälsa igenom hela vår kropp. En tydlig koppling till äldres hälsoproblem Nyliga studier har visat på den potentiellt allvarliga påverkan som isolering har på vår hälsa, inklusive: - ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, - minskad kognitiv funktion, - en 26% ökning i risken att avlida i förtid från alla bieffekter av isolering, - minskad sömnkvalitet, - ökad kronisk inflammation och minskad inflammationskontroll (kopplad till risken för kognitiv nedsättning och demens), - minskad immunitet vilket leder till ökad risk för många olika former av sjukdom, - ökade symtom på depression, - ökad rädsla för social situationer (vilket ibland kan leda till paranoia), - ökad risk för allvarligare stroke (med minskad överlevnadschans) och - en generell minskning i den övergripande välbefinnandekänslan. Studier gjordes redan för trettio år sedan som gjorde kopplingen mellan ensamhet och sjukdomar. Redan då upptäcktes att social isolering var en stor riskfaktor för ökad dödlighet, sjukdomar och skador, och faktum var att en övergripande riskfaktor var rökning, övervikt och högt blodtryck. Andra studier kopplade ensamhet med inflammation och neurologiska förändringar. Som exempel, ensamma människor upplevde ökade tecken på demens och riskerade för tidig död.


I en studie som gjordes av Brigham Young University professor Julianne Holt-Lunstead, visade att ensamhet är en större hälsorisk än övervikt.

Hur kan vi hantera det?

Även om ensamhet är väldigt vanligt så kan det vara en utmaning att åtgärda det. Men efter att ha sett resultatet av en nylig University of Chicago studie som påvisade att "ensamhet kan göra dig sjuk" så har forskarna börjat att alltmer rikta uppmärksamheten mot den här "osynliga epidemin". Här är 4 olika sätt att hjälpa ensamma seniorer (och deras åldrande hjärnor) hantera situationen: 1. Börja röra på dig. Ju längre en person har känt sig ensam, desto svårare kan det vara att göra någonting så enkelt som att le och säga hej. Men det är helt nödvändigt att hitta och skapa nätverkskontakter - en gemenskap - för att kunna motverka känslan av isolering. 2. Ett vanligt botemedel. Att känna sig isolerad från andra människor och intala oss själva att att vi inte har någonting gemensamt är ett säkert sätt att garantera att ensamheten kommer att fortsätt. Att ta en risk och ta kontakt "kan leda dig till en kontakt eller gemenskap som kommer att få dig att känna dig mindre ensam". Starka relationer kan hjälpa till med att bygga din hälsa. 3. Tänk utanför ramarna. En vanlig - och stor - konsekvens av isolering är att vi tänker alldeles för mycket på var egen situation och oss själva. Att vända blickarna utåt till det som händer och berör andra individer kan faktiskt hjälpa dig i ditt eget liv, och framförallt lätta känslan av ensamhet. 4. Föd din hjärna. Från korsord till pussel till att starta en kurs, allting som engagerar din hjärna bidrar till att göra den lyckligare och hälsosammare.

Människolösningen

Andra människor är bra för dig och att hitta vägar för dig att vara runt människor är ett smart sätt att gå igenom livet. Det är egentligen endast med komplexa, givande och ibland utmanande mänskliga relationer kan vi verkligen frodas fullt ut. Det är ett fantastiskt sätt att använda din hjärna på.

 

Jessica Jonson är administratör och vår stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad #Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #omsorgsakademin #kvalitetiomsorgen #seniorboende #demensomsorg #CDS #CADB

0 views0 comments

Recent Posts

See All