Search

Enkla steg att ta när dina föräldrar behöver hjälp

Om dina åldrande föräldrar behöver hjälp med att hålla sig trygga och hälsosamma kan du kanske vara osäker på hur du ska hantera situationen. Att ta reda på deras behov, förstå valmöjligheterna och fatta beslut kan kännas överväldigande. Att fokusera på någonting konkret hjälper dig att känna dig mer i kontroll av situationen.


Använd de här 6 stegen för att vända det otydliga problemet "mina åldrande föräldrar behöver hjälp" till en praktisk, realistisk plan för att hjälpa mamma och pappa hålla sig så hälsosamma och lyckliga som möjligt.

1. Utvärdera dina föräldrars behov Att ta hand om en förälder kan kännas överväldigande eftersom du inte riktigt är helt säker på vad det är exakt som behöver göras. För att lösa det problemet, ta ett steg tillbaka för att förstå hur mycket hjälp som dina föräldrar behöver i sitt vardagsliv.


Tänk på 8 nyckelområden:

 1. Familjestöd

 2. Trygghet hemma

 3. Medicinska behov

 4. Kognitiv hälsa

 5. Rörlighet

 6. Personlig hygien

 7. Måltidsförberedelser

 8. Socialt interagerande


Hur mycket stöd får de redan inom varje område och hur mycket hjälp behöver de, realistiskt sett, för att hålla sig trygga och hälsosamma?

Skriv ner allting i en Vårdgivarjournal så att du kan hålla reda på deras behov och lista ut vilka tjänster som behövs.


Som exempel, låt oss säga att din pappa har diabetes och hjärtsjukdom, inte har några familjemedlemmar i närheten, är relativt isolerad ute på landet och avskyr att laga mat till sig själv. Dessutom bor du i andra landsänden. Så han kommer att behöva hjälp med läkemedelshantering, transport och måltider. Du skulle kunna anlita en chaufför för läkarbesök och andra ärenden, boka in måltids- eller varuleveranser, och anlita en inneboende vårdgivare för att förbereda och laga mat samt se till att han tar sin medicin.

2. Tänk på dina egna behov och förmågor

Alla är på olika nivåer i sitt liv. Innan du gör antagandet att du kan ta hand om dina föräldrars behov helt på egen hand, stanna till och tänk på din egen situation och behov.

 • Har du tillräckligt bra hälsa själv för att kunna ta hand om någon annan?

 • Bor du tillräckligt nära för att kunna hälsa på så ofta som behövs?

 • Skulle du kunna tänka dig att bo tillsammans med dem, endera i deras hus eller i din bostad?

 • Har ni den sortens relation som gör att ni kan tillbringa en hel del tid tillsammans utan att det skapar negativa känslor från endera sida?

 • Har du den sortens personlighet som krävs för att du ska kunna ge den sortens omsorg som de behöver?

 • Är du villig att lära dig hur du kan ge den sortens omsorg?


Vi vill alla att våra föräldrar ska vara trygga och hälsosamma. Och det är inte själviskt eller hjärtlöst om du inte alltid är på tipp topp eller den bäst lämpade personen att ge vård. Genom att se till deras trygghet och hälsa och se till att de får den hjälp som de behöver, är du fortfarande ett omtänksamt och stöttande barn till dina föräldrar.


Det är bäst att vara ärlig från början och göra en utvärdering baserad på fakta så att du inte ger dig in i en situation som inte är hållbar. Om du tar på dig för mycket och bränner ut dig själv fysiskt eller känslomässigt så kommer du inte att kunna hjälpa dina föräldrar eller dig själv.

3. Inkludera dina föräldrar i processen

Ingen vill tappa kontrollen över sitt liv, särskilt en individ som redan är orolig över att de håller på att förlora sin självständighet. Det är därför som det är viktigt att du inkluderar dina föräldrar så mycket som möjligt när du planerar deras omsorg. Det här gör att de ser att du är en partner istället för någon som kommer in och försöker styra och ställa i deras liv. Det är troligt att de är motståndare i början av processen så det kommer troligtvis att kräva flera dialoger. Så länge som de är i omedelbar fara, försök att inte tvinga på förändringar snabbt.


Ett hjälpsamt tillvägagångssätt är att börja med en försiktigare inställning och öka nivån på hjälpen allteftersom. Så länge som det inte är en nödsituation, försök få dem att acceptera lite hjälp och sedan mer och mer genom att fokusera på 1 eller 2 kritiska behov. Efter det, kan det vara lättare att till slut ge dem den hjälpen som de verkligen behöver.

4. Förstå den finansiella situationen

Oavsett vad, att vårda en äldre vuxen kommer att kosta pengar. Det är en bra strategi att förbereda för framtida kostnader så att du har klart för dig vad som gäller. Tänk på den vård och omsorg som de troligtvis kommer att behöva, kostnaderna för deras potentiella boendesituation (t.ex. inflyttning till ett 55+ boende eller ett privat äldreboende vs flytta in hos dig) och vardagliga kostnader som mat, vårdgivarmaterial, trygghetsanpassningar i bostaden o.s.v.


När du väl har en idé om deras finansiella situation kan du bättre se huruvida de har råd att få den omsorgen som de behöver eller vilka andra alternativ som ni har. Oavsett vad är det bäst att planera i tid så att dina föräldrar inte fastnar i en ekonomiskt svår situation.

5. Ta hand om de grundläggande trygghetsfrågorna

Säkerhetsfaror i bostaden ökar allteftersom, gör det lättare för äldre vuxna att ramla eller skada sig själva på andra sätt. Att förebygga fallolyckor kan göra stor skillnad i hur länge som dina föräldrar kan vara självständiga. Mindre åtgärder inkluderar:

 • Se till att alla golv och gångvägar är fria från sladdar, mattor o.s.v.

 • Lägga till hållstänger i badrummet och stänger för trapporna allt igenom huset.

 • Uppdatering av belysningen i alla rummen så att det är välbelyst och alla belysningsknappar är lättillgängliga. Se till att alla hushållsmaskiner fungerar som de ska och är lätt att komma åt.

 • Minska behovet av att använda stegstolar och där de inte behöver böja sig ner så ofta.


6. Se till att all kommunikation är enkel och lättillgänglig

En annan sak som kommer att kunna hålla dina föräldrar trygga är förmågan att på ett enkelt sätt nå dig och andra familjemedlemmar och vänner. Förutom att ensamhet är en säkerhetsfråga, kan isolering och ensamhet ha en negativ konsekvens för den övergripande hälsan och välmåendet.


Se till att deras telefon är enkel att använda och lättillgänglig. Om det behövs, ge dem en medicinsk larmutrustning (t.ex. att ha hängandes runt halsen).


42 views0 comments

Recent Posts

See All