Search

En TV show som lyfter fram hur det är att ta hand om sina föräldrar: Ruth & Erica

Att vårda en äldre vuxen kan vara en ensam upplevelse som lätt kan leda tillisolering. Ibland hjälper det dock att veta att du inte är ensam - att det faktiskt finns en större grupp individer som är i exakt samma situation.

Träffa Ruth & Erica

I en gratis YouTube Tv-serie, kallad Ruth & Erica, berättas en realistisk historia om de utmaningar, farhågor och uppoffringar som anhörigvårdare ofta möter. Vi kan relatera till dotterns frustration när hon hanterar sin pappas alltmer försämrad demens, hennes mammas ökad känslighet och deras motstånd mot att flytta till ett boende för äldre där dem skulle vara tryggare och få bättre omsorg.

En majoritet av oss kommer att kunna känna igenom i Ericas frustration medan hon tar hand om sina åldrande och alltmer försvagade mamma och pappa. Vi ser hur hennes liv i en annan stad plötsligt blir avbrutet, hur orolig hon är för sina föräldrars välmående och hur överväldigande ansvaret kan vara. Golden Globe vinnare Maura Tierney, Philip Baker Hall och Lois Smith är alla välkända skådespelare som lyckas agera ut den här familjens drama över 13 stycken åtta-minuters avsnitt. Se Ruth & Erica här.

 

3 views0 comments

Recent Posts

See All