Search
  • Admin

Djurterapi på Omsorgsboenden - 5 Fördelar + 5 Steg

Jag kommer in i lobbyn och mina ögon faller på den lilla pudeln som möter mig. "Han heter Reeses", säger den välklädda mannen som sitter i sin rullstol alldeles vid ingången. "Han är vår vakthund", fortsätter han med ett skratt. Jag lutar mig ner och klappar Reeses och känner att jag är officiellt accepterad i boendet.

Husdjur är viktiga pusselbitar i att skapa hem av våra äldre- och demensboenden runt om i världen. Oavsett om ditt boende har ett eget husdjur - eller flera - eller djur som är på besök, är det terapeutiska värdet av husdjur på äldreboenden välkänt och dokumenterat.

Att skapa och erbjuda möjligheter till fortsatta mänskliga/djurrelationer inom våra omsorgsboenden ger ovärderliga fördelar. Många människor känner sig faktiskt inte ens "hemma" utan ett husdjur - och det finns ingen anledning att det inte ska fortsätta vara för att man flyttar till ett äldreboende.

“Djur är sådana kärleksfulla vänner. De ställer inga frågor, de ger ingen kritik." ~George Elliot

Djurterapi kallas också för djur assisterad terapi av forskare och läkare. Formellt djurinriktade terapiprogram introducerades inom äldre- och demensomsorgen redan på 1970-talet, med syftet att humanisera omsorgen. Här är fem fördelar med att introducera husdjur inom din boendegemenskap:

1. Mental stimulering: Djur hjälper till med reminiscering och vid dialog om husdjur som har funnits tidigare i vårdtagarens liv m.m. Det är väldigt intressant att se och uppleva hur individer med demens kan komma ihåg namn på husdjur och besöksdjur men de kommer inte alls ihåg vad de ätit till lunch.

2. Omdirigering: Ett besöksdjur eller husdjur skiftar fokus från en persons egna problem till någonting annat. Det finns ingenting som en söt liten kattunge eller hundvalp inte kan göra för att få fram ett leende och förändra någon annans syn på livet.

3. Acceptans: En vanlig fördel som kommer med en mänsklig/djurrelation är den ovillkorliga kärleken som erbjuds från djur. Ett djur ger tillgivelse och kärlek på ett frikostigt sätt, oavsett personers mentala eller fysiska status. 4. Självförtroende: Att involvera de boende i omvårdnaden av husdjur ger dem en känsla av betydelse - ett syfte och mening med sin tillvaro. Att inte vara behövd längre eller att inte behöva ta hand om någon är en förödande förlust för många seniorer. Många boende upplever en förnyad känsla av att vara behövd när de är involverade i den dagliga omsorgen av husdjur.

5. Hälsofördelar: Att kela med djur ökar serotonin i vår hjärna, ett humörhöjande hormon som också är känt för att det sänker blodtrycket. Det finns några studier som pekar på att involvering med djur förbättrar ditt immunsystem och minskar kolesterolnivåerna.

 

1 view0 comments

Recent Posts

See All